Előrejelzések

2022.05.23 - 2022.05.30

Régió 1

Őszi búzában (kalászhányás) és őszi árpában (virágzás vége) a gabonalisztharmat tünetei erősödtek közepes mértékűek a szártövi részen és átlagosan az alsó két levél fertőződésével. A betegség állományon belüli terjedése folyamatos. Védekezés javasolt.


Őszi árpán a pirenofórás levélfoltosság fellépése gyenge mértékű, nem növekedett. A betegség terjedése minimális, egy-egy táblán fordul elő.


Őszi búzában a csapadékos napokon, a kalászhányással nő a fuzáriumos kalászfertőzés fertőzésveszélye. Megelőző kalászvédelem javasolt!


A vetésfehérítő bogarak száma alacsony. A párosodás, tojásrakás folyamatos, gyenge szintű. Lárvakelés még nem vagy minimális mennyiségben tapasztalható.


Gabonaféléken a levéltetvek gyenge fertőzöttsége jellemző, egyes egyedek betelepedésével. Párás, meleg időjárás esetén várható a felszaporodásuk.


Őszi búzában a poloskák észlelési szintű megjelenése jellemző, számuk nem emelkedett.


A szárba indult tavaszi árpában a levéltetvek gyenge fertőzöttsége tapasztalható az állományok ~5 %-án. A párás, meleg időjárás kedvez a felszaporodásuknak.


A 3-5 leveles kukoricában megkezdődött a levéltetvek betelepedése. Számuk egyelőre alacsony, kolóniák kialakulása még nem tapasztalható.


Kukoricában az esők hatására a magról kelő gyomnövények intenzív fejlődése jellemző. A korai posztemergens gyomirtások megkezdése javasolt. 


A négy leveles állapotú napraforgóban megkezdődött a levéltetvek betelepedése. A fertőzöttség gyenge mértékű, de párás, meleg időjárást követően felszaporodásuk valószínűsíthető. A védekezésre fel kell készülni. (Decis® Mega)


Napraforgóban a parlagfű kelése, fejlődése folyamatos, intenzív. Gyakori a 4-6 leveles állapotú parlagfű az állományokban. A felülkezelésekre fel kell készülni.


A virágzás vége-kötődés állapotú repcében a repcefénybogarak egyedszáma csökkenő, alacsony mértékű, növényvédelmi szempontból már nem jelentős.


Repcében a repcebecő ormányos létszáma csökkent a táblákon, a kártétel helyenként jelentős, a becők 10-30 %-a fertőzött. Repcében megjelentek a repcebecő-gubacsszúnyog első egyedei a táblákon, népességük egyelőre alacsony. A vékezésre érdemes felkészülni (a méhveszélyességi előírások betartásával Decis® Mega)


Az intenzív hajtásnövekedésű almában a lisztharmat fertőzöttség növekvő, közepes mértékű. A hajtások ~35-40 %-a fertőzött. A folyamatos megelőző védelem javasolt. (Luna® Experience, Luna® Care, Flint® Max)


Almában a száraz, csapadékmentes időszak miatt a varasodás fertőzésveszélye minimálisra csökkent. Tünetek még nem láthatóak. Megelőző védekezés javasolt. (Luna® Experience, Luna® Care, Flint® Max)


Almában folyamatos az almamoly rajzása, az egyedszám jelentős, 30-40 db imágó/csapda/hét mennyiséggel. A védekezés javasolt. (Decis® Mega)


Almában a vértetvek terjedése folyamatos a fák lombkoronáján belül. A védekezés javasolt a fertőzött ültetvényekben. (Movento®)


A hajtásnövekedés állapotú őszibarackban a keleti gyümölcsmoly rajzása gyenge, de enyhén erősödő mértékű, 11 db imágó/csapda/3 hét fogással.


Őszibarackban folyamatos a levéltetvek felszaporodása. A fertőzöttség közepes mértékűre emelkedett, a hajtások ~40-45 %-a fertőzött a kezeletlen fákon. A védekezés javasolt. (Movento®)


A hajtásnövekedés állapotú szilvában a szilvamoly rajzása gyenge mértékű, de enyhén növekvő 21 db imágó/csapda/hét fogással. (Decis® Mega)


Csonthéjasokban a keleti gyümölcsmoly és a barackmoly rajzása folyamatos, de gyenge mértékű.


Szilván és kajszibarackon a levéltetvek felszaporodása intenzív, közepes mértékű. A védekezés indokolt. (Movento®)


A 20-25 cm-es hajtáshosszúságú szőlőben (fürtmegnyúlás kezdete) leállt a tarka szőlőmoly rajzása. A védekezés a kelő lárvák ellen javasolt. (Decis® Mega)


Szőlőben –néhány ültetvényben- gyenge-közepes mértékű a nemezes gubacsatka kártétele a hajtások növekvő, 20-30 %-án. A fertőzött ültetvényekben a védekezés a levél fonákán megfigyelhető nemez bevonat kialakulása előtt javasolt.


Szőlőben észlelési szintű a cserebogarak megjelenése, kártétele.

Régió 2

Őszi búzában (zászlós levél megjelenése) a lisztharmat gyenge fertőzöttsége jellemző, a növények alsó részén. Egy-egy táblán belül a növények ~10-15 %-a fertőzött.


Őszi búzában megjelentek a pirenofórás levélfoltosság tünetei. A fertőzöttség egyelőre nem jelentős, de párás, esős időjárási körülmények között a betegség terjedése valószínűsíthető.


Őszi búzában a csapadékos napokon, a kalászhányással nő a fuzáriumos kalászfertőzés fertőzésveszélye. Megelőző kalászvédelem javasolt!


Gabonafélékben a vetésfehérítő bogarak gyenge létszáma és kártétele figyelhető meg.


Az 1-3 leveles kukoricában folyamatos a gyomnövények kelése, fejlődése. A korai posztemergens kezelésekre fel kell készülni.


Kukoricában és a szik-2 valódi leveles napraforgóban a barkók kártétele nem jelentős. A gyenge kártétel és a kártevő alacsony egyedszáma legfeljebb a tábla széleken jellemző.


Napraforgóban folyamatos a gyomnövények (pl. parlagfű) kelése, fejlődése. A posztemergens gyomirtásokra fel kell készülni. 


A virágzás végén lévő repcében a fénybogarak egyedszáma csökkenő, de még így is közepes fertőzöttség tapasztalható.


Repcében a repcebecő ormányos egyedszáma alacsony, kártétele legfeljebb gyenge mértékű a táblaszélek érintettségével.


A gyümölcskötődés, gyümölcsfejlődés állapotú almában az almamoly rajzása folyamatos, viszonylag alacsony egyedszámú, 5-10 db imágó/csapda/hét fogással a feromon csapdákban. A védekezésre fel kell készülni. (Decis® Mega)


Almában folyamatos, növekvő egyedszámú az almalevél-aknázómoly rajzása, 200-250 db imágó/csapda/hét mennyiséggel. Kártétel még nem látható.


Almában megkezdődött a levéltetvek felszaporodása. A fertőzöttség még gyenge mértékű, de a hajtások ~20-30 %-a érintett. A védekezésre fel kell készülni. (Sivanto Prime, Movento®)


Almában megkezdődött az újabb vértetű kolóniák kialakulása. A fertőzöttség még gyenge mértékű, de a kártevő nagyobb arányú szétterjedése előtt a védekezések megkezdhetők. (Movento®)


Almában a lisztharmat szekunder tüneteinek megjelenése erősödött. A fertőzöttség még gyenge mértékű, de a meleg, párás időjárás kedvez a betegség terjedéséhez. Védekezés javasolt. (Luna® Experience, Luna® Care, Flint® Max)


Almában megjelentek a varasodás első tünetei, egyelőre gyenge mértékben. A csapadékos, párás napokon a betegség terjedésére számíthatunk, ezért a további védelem javasolt. (Luna® Experience, Luna® Care, Flint® Max)


Körtében a körtelevélbolha minden fejlődési alakja megfigyelhető, egyedszámuk jelentős. A védekezés indokolt. (Movento®)


Cseresznyében a fekete cseresznye levéltetű erősödő, közepes mértékű fertőzöttsége tapasztalható, esetenként a hajtások növekvő ~35 %-án. A védekezés indokolt. (Decis® Mega, Movento®)


Csonthéjasokban a keleti gyümölcsmoly rajzása folyamatos, alacsony egyedszámú, 6-12 db imágó/csapda/hét fogással. (Decis® Mega)


Őszi-kajszibarackban a barackmoly rajzása folyamatos, alacsony egyedszámú (3-7 db imágó/csapda/hét). A hajtáskártétel legfeljebb gyenge mértékű, nem jelentős.


Szilvában a szilvamoly rajzása erősödő, 12-20 db imágó/csapda/hét fogással. A védekezésre fel kell készülni.


A 20-25 cm-es hajtáshosszúságú (fürtkezdemények megjelenése) szőlőben a lisztharmat primer tünetei észlelési szintűek. A meleg, párás időjárás kedvez a betegség terjedéséhez. Védekezés javasolt. (Luna® Max, Luna® Experience, Folicur® Solo, Flint® Max)


Szőlőben folyamatos, de alacsony egyedszámú a tarka szőlőmoly rajzása (3-7 db imágó/csapda/hét). A fertőzött ültetvényekben a védekezések megkezdhetők a kelő lárvák ellen. (Decis® Mega)


Szőlőben a szőlő nemezes gubacsatka fertőzöttség gyenge mértékű, elszórtan, egy-egy ültetvényben fordul elő.

Régió 3

A kalászhányás állapotú őszi búza táblákon a lisztharmat fertőzöttség gyenge mértékű maradt, nem terjedt tovább a betegség.


Őszi búzában a csapadékos napokon, a kalászhányással nő a fuzáriumos kalászfertőzés fertőzésveszélye. Megelőző kalászvédelem javasolt!


Őszi búzában és tavaszi árpában a vetésfehérítő bogarak száma és az érési táplálkozás mértéke alacsony szintű. A levél hámozgatás a növények ~5-6 %-án tapasztalható. A tojásrakás folyamatos. A táblák szemléje javasolt.


A szárbaindulás állapotú tavaszi árpában a lisztharmat gyenge fertőzöttsége jellemző, a növények ~3-4 %-án. A védekezésre fel kell készülni.


Tavaszi árpában a vetésfehérítő bogarak gyenge fertőzöttsége tapasztalható. Az érési táplálkozás megkezdődött.


Tavaszi árpában megjelentek a levéltetvek. Párás, meleg időjárás esetén felszaporodásuk várható.


A 3-5 leveles kukoricában a kukoricabarkó kártétele gyenge mértékű, nem erősödött. Kártétel elsősorban a táblaszéleken látható (8-9 %-os tőfertőzés). A később vetett táblák szemléje javasolt.


A kikelt kukorica táblákon erőteljes a gyomnövények kelése, fejlődése. A korai posztemergens –posztemergens kezelések elvégzése javasolt.


A 2-6 leveles állapotú napraforgóban a barkók kártétele gyenge mértékű (a később vetett állományokban). A növények ~3-4 %-a károsodott a táblaszéleken.


Napraforgóban folyamatos a levéltetvek betelepedése. Számuk egyelőre alacsony szintű. Folyamatos megfigyelés és szükség esetén védekezés javasolt (Decis® Mega)


Napraforgóban a gyomosodás intenzív, a posztemergens kezelések elvégzése javasolt.


A becőképződés, fejlődés állapotú repcében a gyomnövények fejlődése felgyorsult a kiritkult állományokban.


A hajtásnövekedés állapotú burgonya állományokban a burgonyabogár imágók száma alacsony. Kártételük egyelőre minimális (károsított növényfelület 1-3 %).


Burgonyában megkezdődött a gyomnövények kelése, a posztemregens kezelésekre fel kell készülni.


A terméskötődés állapotú almában a levélpirosító levéltetvek gyenge, de enyhén növekvő kártétele jellemző.


Almában a sodrómolyok kártétele gyenge mértékű. Védekezés egyelőre nem indokolt.


Almában folyamatos, viszonylag alacsony mértékű az almamoly rajzása, 10-15 db imágó/csapda/hét egyedszámmal. A védekezésre fel kell készülni. (Decis® Mega)


Almában folyamatos, alacsony egyedszámú, de erősödő az almalevél-aknázómoly rajzása, 45-70 db imágó/csapda/hét fogással. (Decis® Mega)


Almában folyamatos, alacsony egyedszámú, erősödő a lombosfa-fehérmoly rajzása, 20-25 db imágó/csapda/hét fogással.  (Decis® Mega)


Almában a szürke almalevéltetű felszaporodása folyamatos, kis kolóniák kialakulása tapasztalható. A meleg, párás időjárás kedvez a felszaporodásukhoz. A védekezésre fel kell készülni. (Sivanto Prime, Movento®)


Almában a vértetvek gyenge fertőzöttsége jellemző, de további felszaporodásuk, terjedésük valószínűsíthető. A védekezés megkezdése javasolt. (Movento®)


Gyümölcsösökben (alma, csonthéjasok) a cserebogarak rajzása folyamatos, alacsony egyedszámú, a kártétel egyelőre észlelési szintű.


Almában (az érzékeny Jonathan fajtakörben) a lisztharmattal fertőzött hajtások aránya növekvő 10-25 % között alakul, gyenge de erősödő fertőzöttség mellett. A megelőző védekezések elvégzése javasolt. (Luna® Experience, Luna® Care, Flint® Max)


Almában megjelentek a varasodás levéltünetei erősödtek, de a fertőzöttség még gyenge mértékű (10-12 %-os lombfertőzés). Az esők és a tartós nedves levél állapot kedveznek az újabb fertőzéseknek. A védekezés javasolt. (Luna® Experience, Luna® Care, Flint® Max)


Az almásokban jelentős mértékű a mezei pocok, kósza pocok felszaporodása. Egyedszámuk 2-4 db lakott járat/100 m2, amely a kártételi küszöbszint feletti. Védekezés szükséges.


Csonthéjasokban (cseresznye, meggy, őszi-kajszibarack) a levéltetvek kis kolóniái figyelhetők meg, a felszaporodás folyamatos. A védekezés megkezdése javasolt. (Movento®)


Csonthéjasokban a keleti gyümölcsmoly (14-16 db imágó/csapda/hét) és a barackmoly (10-15 db imágó/csapda/hét) rajzása folyamatos, egyelőre alacsony fogással a csapdákban. A védekezések megkezdése 1 héten belül javasolt.


Szilvában a szilvamoly (12-16 db imágó/csapda/hét) rajzása folyamatos, alacsony egyedszámmal a csapdákban. A védekezésre fel kell készülni. (Decis® Mega)


Szilvában a poloskaszagú szilvadarázs rajzása folyamatos, elérte a csúcsát. A jelenlegi fogás minimális, 2-4 db imágó/csapda/hét.


Cseresznyében megkezdődött a cseresznyelégy rajzása, 2-4 db imágó/csapda/hét mennyiséggel a csapdákban. A védekezés megkezdése 1 héten belül javasolt. (Decis® Mega)


A virágzás kezdetén lévő szőlőben a szőlő nemezes gubacsatka fertőzöttsége gyenge mértékű, szórványosan előforduló.


Szőlőben a tarka szőlőmoly rajzása megkezdődött, 3-5 db imágó/csapda/hét fogással.

Régió 4

Őszi búzában és őszi árpában (kalászhányás, virágzás) a lisztharmat tünetei továbbra is gyenge (közepes) mértékűek, kissé erősödtek. Egy-egy táblán az állomány 10-30 %-a fertőzött. A betegség elsősorban az állomány alsó részén jellemző, de néhány táblán már a szár felsőbb részén és a 3. levélemeleten is látható tünet. Ezeken a területeken a védekezés javasolt.


Őszi búzában a szeptóriás levélfoltosság közepes mértékű az állományokban, nem erősödött. A tünetek továbbra is az alsó leveleken jellemzőek, a fertőzött levelek sárgulása több táblán jellemző.


Őszi búzában a pirenofórás levélfoltosság gyenge-közepes fertőzöttséggel van jelen legfőképp az alsó de néhány esetben már a felső leveleken is. Egy-egy táblán a növények ~ 15-25 %-a fertőzött. Védekezés javasolt.


Őszi búzában észlelési szintű a sárgarozsda fellépése.


Őszi búzában a csapadékos napokon, a kalászhányással nő a fuzáriumos kalászfertőzés fertőzésveszélye. Megelőző kalászvédelem javasolt!


Őszi búzában a vetésfehérítő bogarak egyedszáma alacsony, a tojásrakás, lárvakelés folyamatos. A levélveszteség 5-10 %-os. A táblák szemléje javasolt, a védekezésre fel kell készülni.


Őszi búzában a levéltetvek felszaporodása folyamatos, gyenge-közepes fertőzöttség tapasztalható. A kártevő már egy-egy kalászon is megjelent. A felmelegedéssel további felszaporodásukra számíthatunk.


Gabonafélékben megjelentek a poloskák, egyedszámuk még alacsony, 1-2 db/10 hcs.


Az 1-5 leveles kukoricában a kukoricabarkó betelepedése folyamatos. A tábla széleken egy-egy esetben a növények 30-40 %-a fertőzött. A kártétel mértéke gyenge, közepes mértékű. A késői vetésű táblák fokozott szemléje javasolt.


A kikelt kukoricában a csapadékos napokat követően a gyomnövények kelése tömegessé vált (a gyomirtatlan táblákon). A korai posztemergens - posztemergens védekezésre fel kell készülni.


A kelő-2-4 leveles állapotú napraforgóban a barkók észlelési szintű kártétele figyelhető meg a táblaszéleken. A később vetett táblák szemléje javasolt.


Napraforgóban megjelentek a levéltetvek, számuk egyelőre alacsony, de folyamatos a betelepedésük. Levél deformáció még nem jellemző, de egyedszámukat javasolt nyomon követni és szükség esetén a védekezést lvégezni. (Decis® Mega)


A kikelt napraforgó állományokban a gyomnövények kelése, fejlődése folyamatos. A magról kelő gyomnövények 1-2 leveles állapotúak, folyamatos a parlagfű kelése is. A posztemergens kezelésekre fel kell készülni.


A virágzás vége-becőfejlődés, növekedés állapotú őszi káposztarepce táblákon továbbra is jelentős de csökkenő a repcebecő-ormányosok száma. A kártétel jelentős, egy-egy táblán a becők ~20 %-a károsodott. Repcében folyamatos a repcebecő-gubacsszúnyog betelepedése, a kártétel emelkedő, de gyenge mértékű. A kártevők megfigyelése és szükség esetén védekezés javasolt (a méhveszélyességi előírások betartásával Decis® Mega)


A 2-4 leveles állapotú burgonyában a burgonyabogár előjövetele, az érési táplálkozás és a tojásrakás folyamatos. A lárvák kelése 1 héten belül várható. A védekezésre fel kell készülni.


Burgonyában megjelentek a levéltetvek első egyedei.


A virágzás vége-gyümölcskötődés állapotú almában a levélpirosító almalevéltetű gyenge de enyhén növekvő kártétele figyelhető meg a hajtások 1-20 %-án (kisebb-nagyobb kolóniák már kialakultak).


Almában a szürke almalevéltetű felszaporodása folyamatos. A fertőzöttség még gyenge mértékű, de egyértelműen erősödő, a hajtások ~20 %-ának érintettségével. A védekezésre fel kell készülni. (Sivanto Prime, Movento®)


Almában folyamatos de gyenge intenzitású az almalevél-aknázómoly (2 db imágó/csapda/hét) és a lombosfa-fehérmoly (4 db imágó/csapda/hét) rajzása. (Decis® Mega)


Almában folyamatos, csökkenő az almamoly rajzása, az egyedszám 10 db imágó/csapda/hét. A védekezésre fel kell készülni. (Decis® Mega)


Almában gyenge mértékű, de növekvő a lisztharmat elsődleges fertőzése az ültetvényekben. A másodlagos tünetek levélen erősödő mértékűek. Folyamatos védelem javasolt. (Luna® Experience, Luna® Care, Flint® Max)Almában megjelentek a varasodás első levéltünetei, egyelőre gyenge mértékű a fertőzöttség. Az esős napokon nő a varasodás fertőzésveszélye, ezért az intenzív védekezés javasolt. (Luna® Experience, Luna® Care, Flint® Max)


A még virágzó (vagy másodvirágzásban lévő), almában, birsben kedvezőek a környezeti feltételek az erwíniás elhalás virágfertőzés bekövetkezéséhez. A megelőző védekezés a fertőzött állományokban javasolt. (Aliette® 80 WG)


Körtében a körtelevélbolha rajzása folyamatos, jelentős egyedszámmal (108 db imágó/sárgalap/hét). A tojásrakás, lárvakelés folyamatos. A védekezés javasolt. (Movento®)


A termés fejlődés állapotú őszibarack ültetvényekben a sztigminás levéllyukacsosodás tünetei gyenge mértékűre erősödtek a fejlődő leveleken. Csapadékos napokon a betegség terjedése valószínűsíthető. (Luna® Experience)


Őszibarackon, szilván intenzív a levéltetvek felszaporodása. Házi kertben már hajtás deformációkat is látni, a hajtások ~15-20 %-ának fertőzöttségével. A meleg, párás időjárással további felszaporodásuk várható. Védekezés javasolt. (Movento®)


Őszibarackban folyamatos de stagnáló a keleti gyümölcsmoly rajzása, alacsony egyedszámmal (15 db imágó/csapda/hét). A barackmoly rajzása megkezdődött.


Kajszibarackon a sztigminás levéllyukacsosodás tünetei a levélen és termésen is erősödő mértékűek. Védekezés javasolt. (Luna® Privilege)


Szilvában (termés fejlődés) észlelési szintre csökkent a poloskaszagú darazsak rajzása. Szórvány fákon a terméskezdemények hullása jelentős.


Cseresznyében folyamatos a fekete cseresznye levéltetű felszaporodása, már egybefüggő kolóniák kialakulása is megfigyelhető. A védekezés megkezdése javasolt. (Decis® Mega, Movento®)


Cseresznyében megkezdődött a cseresznyelégy rajzása, egyelőre alacsony egyedszámmal. A védekezésre fel kell készülni. (Decis® Mega)

Régió 5

Őszi búzában és őszi árpában (kalászhányás-virágzás kezdete, őszi árpa: kötődés) a lisztharmat fertőzöttség növekedett, gyenge-közepes mértékű. A tünetek általában a szár alsó 2 nóduszáig figyelhetők meg, a felfelé terjedés azonban folyamatos és egy-egy esetben már a zászlós levélen is láthatóak a tünetek. Védekezés javasolt.


Őszi búzában a szeptóriás levélfoltosság előfordulása továbbra is gyenge mértékű az állományokban, az alsó 1-2 levél fertőzöttsége mellett látható a betegség, a felfelé terjedés nem jellemző.


Őszi búzában a pirenofórás levélfoltosság tüneti egy-egy táblán gyenge (közepes) mértékűek, egy-egy táblán a felső levelek érintettségével is. Védekezés javasolt.


Őszi búzában, elsősorban az állomány alsóbb részében helyenként megjelentek, másutt terjedtek a sárgarozsda tünetei. A szár és főleg az alsó levelek érintettek, de a telepek sporulálnak, így párás, esős napokon a betegség terjedése valószínűsíthető. A táblák fokozott ellenőrzése és a védekezés javasolt.


Őszi búzában a csapadékos napokon, a kalászhányással nő a fuzáriumos kalászfertőzés fertőzésveszélye. Megelőző kalászvédelem javasolt!


Őszi búzában a levéltetvek felszaporodása folyamatos, technológiától függő mértékű, de egy-egy táblán közepes fertőzés is előfordul. A kártevő helyenként már a kalászokon is megfigyelhető. A védekezésre fel kell készülni.


Őszi búzában a vetésfehérítő bogarak egyedszáma kissé csökkenő, de a lárvák száma és kártétele erősödött. A tojásrakás még folyamatos, a lárvák L1-L3-as stádiumúak. Az állományok folyamatos szemléje és a védekezés javasolt.


Őszi búzában és őszi árpában észlelési szinten megjelentek a poloskák.


Őszi árpában (virágzás vége-kötődés) közepes, erősödő mértékű a pirenofórás levélfoltosság megjelenése, már a felső levelek fertőződése is megfigyelhető (1-2. levélemelet és zászlós levél is). Az alsó levelek száradása a legtöbb táblán jellemző. Védekezés javasolt.


A kötődött-becőnövekedés, becőfejlődés állapotú repcében a repcebecő ormányos populációja továbbra is jelentős, de csökkenő. A becők fertőzöttsége 10-30 % között változik. Repcében folyamatos de alacsony szintű a repcebecő gubacsszúnyog rajzása. A fertőzött becők aránya egyelőre észlelési szintű.  A kártevők megfigyelése és szükség esetén védekezés javasolt (a méhveszélyességi előírások betartásával Decis® Mega)


Az 1-5 leveles kukoricában a barkók kártétele továbbra is gyenge és erős fertőzöttség között változik a térségben! A kártételi érzékenység miatt, elsősorban a később vetett táblák ellenőrzése és szükség esetén védelme javasolt.


Kukoricában a gyomnövények kelése folyamatos. A még kezeletlen állományok gyomborítottsága jelentős. A magról kelő gyomnövények többsége, keléstől a 2 lombleveles állapotig (parlagfű, libatop, gombvirág stb.), évelők közül a mezei acat 20-30 cm-es, a fenyércirok ~20 cm-es nagyságban található meg. Fejlettségtől függően a korai posztemergens kezelések elvégzése javasolt.


A szik-4 leveles napraforgó állományokban a barkók kártétele gyenge mértékű! A később vetett állományok szemléje javasolt!


Napraforgóban a gyomnövények kelése, fejlődése folyamatos. A parlagfű fejlettsége a keléstől-4-6 leveles állapotig jellemző. A posztemergens kezelésekre fel kell készülni.


A 4-6 levél kiterülése állapotú burgonyában nőtt a burgonyabogár imágók száma (átlagosan 1 db bogár/tő), a tojásrakás folyamatos és tömeges. A lárvakelés 1 héten belül várható. A védekezésre fel kell készülni.


Burgonyában megjelentek a levéltetvek első egyedei.


A termésfejlődés, növekedés (hajtásnövekedés) állapotú almában megjelentek a varasodás első levéltünetei. A fertőzöttség még gyenge mértékű, de esős napokon, magas páratartalmú időjárási körülmények között a betegség terjedése valószínűsíthető. A védekezés javasolt a betegség ellen. (Luna® Experience, Luna® Care, Flint® Max)Almában a lisztharmat gyenge (kezeletlen ültetvényben közepes-erős) mértékű levél/hajtásfertőzöttsége jellemző, a szekunder levéltünetek kismértékű terjedése tapasztalható. A folyamatos védelem javasolt. (Luna® Experience, Luna® Care, Flint® Max)


Almában folyamatos, növekvő egyedszámú az almamoly rajzása, 6-23 db imágó/csapda/3 nap fogással. A rajzás erősödésére számíthatunk, a védekezésre fel kell készülni.  (Decis® Mega)


Körtében folyamatos a körtelevélbolha tojásrakása. A tojásokból a lárvák kelése folyamatos, többségében L1-L5-ös stádiumúak, tehát minden fejlődési alak előfordul. A virág-és hajtásfertőzés egyes ültetvényekben jelentős. A védekezés javasolt. (Movento®)


Körtében a varasodás tünetei gyenge mértékűek gyümölcsön és levélen egyaránt. A csapadékos napokon a betegség terjedésére számíthatunk. Intenzív védekezés javasolt. (Luna® Care)


Kajszi-és őszibarackon valamint szilván intenzív a levéltetvek felszaporodása. Gyakori a hajtásvégi levelek deformációja, a fertőzöttség közepes-erős mértékű. A védekezés javasolt.


Csonthéjasokban folyamatos, de alacsony egyedszámú a keleti gyümölcsmoly rajzása (16-44 db imágó/csapda/3 nap). A védekezésre fel kell készülni. (Decis® Mega)


Szilvában folyamatos, enyhén emelkedő a szilvamoly rajzása, 14-46 db imágó/csapda/3 nap fogással. (Decis® Mega)


Kajszibarackon gyenge mértékű de erősödő a sztigminás levéllyukacsosodás fertőzés levélen. A betegség tünetei a termésen is megjelentek. Csapadékos időjárás esetén védekezés javasolt. (Luna® Privilege)


Szőlőben (20-30 cm-es hajtáshosszúság, fürtmegnyúlás) folyamatos viszonylag alacsony egyedszámú, de erősödő a tarka szőlőmoly rajzása, 21-42 db imágó/csapda/3 nap fogással. A kelő lárvák elleni védekezésre fel kell készülni. (Decis® Mega)


Szőlőben észlelési szintű a lisztharmat primer tüneteinek a megjelenése. A nagyobb arányú tünetmegjelenésre egy-egy kisebb esőzést és felmelegedést követően számíthatunk. A védekezés megkezdése javasolt. (Luna® Max, Luna® Experience)


Szőlőben hamarosan várható az amerikai szőlőkabóca lárvakelése a fertőzött ültetvényekben. A lárvakelést az alsó levelek fonákának vizsgálatával célszerű megfigyelni.

Régió 6

A kalászhányás állapotú őszi búzában és őszi árpában (virágzás vége) a lisztharmat fertőzés gyenge, de enyhén növekvő mértékű a szár alsó részén. A fertőzési nyomás nagy, ezért a védekezés javasolt.


Őszi búzában a szeptóriás foltosság fellépése gyenge mértékű, kissé nőtt az alsó leveleken. A betegség legfeljebb kismértékű terjedése várható.


Őszi búzában a vörösrozsda fertőzöttség gyenge mértékű, nem változott. Védelem hiányában a betegség terjedése valószínűsíthető. A fertőzött állományokban a védekezés indokolt.


Őszi búzában a csapadékos napokon, a kalászhányással nő a fuzáriumos kalászfertőzés fertőzésveszélye. Megelőző kalászvédelem javasolt!


Őszi árpában a pirenofórás levélfoltosság gyenge mértékű, nem növekedett. Tünetek az állomány ~2-5 %-án láthatóak.


Őszi búzában a vetésfehérítő bogarak betelepedése folyamatos, tömeges, 100-150 db imágó/10 hcs értékkel. A tojásrakás, lárvakelés folyamatos, a fertőzöttség növekvő mértékű. Védekezés javasolt.


Őszi búzában gyenge mértékű levéltetű fertőzöttség tapasztalható. A meleg, párás időjárás kedvez a kártevő terjedésének.


A szárbainduló tavaszi árpában a vetésfehérítő bogarak gyenge létszáma jellemző. Védekezés egyelőre nem indokolt.


Tavaszi árpában megjelentek a lisztharmat első tünetei az állományokban. A fertőzöttség gyenge mértékű a szár alsó részén.


A 3-5 leveles állapotú kukoricában a magról kelő és évelő gyomnövények kelése, fejlődése folyamatos, tömeges (pl.: mezei acat, parlagfű, csattanó maszlag, árvakelésű napraforgó stb.). Fejlettségtől függően a korai posztemergens kezelések elvégzése javasolt.


A 2-4 leveles napraforgóban a levéltetvek intenzív betelepedése tapasztalható. A fertőzöttség közepes mértékű, emelkedő. A táblák szemléje és szükség esetén védekezés javasolt. (Decis® Mega)

Napraforgóban tömeges a gyomnövények kelése, fejlődése. A posztemergens kezelések elvégzése javasolt.


A kötődött repcében folyamatos, még mindig jelentős a repcebecő ormányos egyedszáma. A kártételek már megfigyelhetők. Repcében folyamatos és észlelési szintű a repcebecő-gubacsszúnyog betelepedése a táblákra. A kártevők megfigyelése és szükség esetén védekezés javasolt (a méhveszélyességi előírások betartásával Decis® Mega)

A 4-6 leveles burgonyában folyamatos a burgonyabogár betelepedése 8-15 db imágó/100 m2 egyedszámmal. A tojásrakás megkezdődött, a növények ellenőrzése javasolt.


A kötődés-gyümölcsfejlődés állapotú almában a levélpirosító almalevéltetű fertőzöttség közepes mértékűre növekedett. A párás, meleg időjárás kedvez a felszaporodásnak, kártételnek. A védekezés javasolt. (Sivanto Prime)


Almában a sodrómolyok gyenge kártétele figyelhető meg.


Almában folyamatos, de alacsony egyedszámú az almalevél aknázómoly rajzása, 5-6 db imágó/csapda/3 nap fogással a csapdákban. (Decis® Mega)


Almában megkezdődött és növekvő egyedszámú az almamoly rajzása (10-15 db imágó/csapda/3 nap). A védekezésre fel kell készülni. (Decis® Mega)


Almában a takácsatkák gyenge fertőzöttsége tapasztalható egy-egy ültetvényben.


Almában még gyenge mértékű de növekvő a vértetvek egyedszáma. A felszaporodás valószínűsíthető. A védekezés megkezdése javasolt. (Movento®)


Almában a lisztharmat erősödő, közepes mértékű fertőzöttsége jellemző. Párás, meleg időjárási körülmények mellett a betegség terjedésére számíthatunk (szekunder tünetek). Védekezés javasolt. (Luna® Experience, Luna® Care, Flint® Max)Almában és körtében a csapadékos napokkal nő a varasodás fertőzésveszélye. Tünetek még nem láthatóak. A védekezés indokolt. (Luna® Experience, Luna® Care, Flint® Max)Gyümölcsösökben gócosan közepes mértékű a mezei pocok felszaporodása. A fertőzött ültetvényekben a védekezés javasolt.


Kajszi-őszibarackon (gyümölcsnövekedés) a levéltetvek intenzív felszaporodása jellemző. A fertőzöttség közepes mértékű, növekvő. A védekezés javasolt.


Szilván (gyümölcsnövekedés) a takácsatkák gyenge fertőzöttsége tapasztalható. A védekezésre fel kell készülni.


Csonthéjasokban a keleti gyümölcsmoly rajzása folyamatos, de alacsony egyedszámú, 3-6 db imágó/csapda/3 nap fogással. (Decis® Mega)


Szilvában a szilvamoly rajzása alacsony szintű, 2-4 db imágó/csapda/3 nap fogással a csapdákban.


Szilvában gyenge mértékű a takácsatkák fertőzése. A száraz, meleg időjárás kedvez a kártevő felszaporodásának. A védekezésre fel kell készülni.


Cseresznyében megkezdődött a cseresznyelégy rajzása. (Decis® Mega)


Szőlőben (egy-egy ültetvényben) erős mértékű a mezei pocok felszaporodása. Védekezés javasolt.


A hajtásnövekedés állapotú szőlőben gyenge mértékű a levélatkák, közepes mértékű a gubacsatka fertőzöttség. A védekezés javasolt.


Szőlőben folyamatos, alacsony szintű a tarka szőlőmoly rajzása. (Decis® Mega)


Szőlőben megjelentek a lisztharmat primer tünetei a levélen. A párás, meleg időjárás kedvez a betegség terjedéséhez. Védekezés megkezdése javasolt. (Luna® Experience, Luna® Max)