Előrejelzések

2023.06.02 - 2023.06.10

Régió 1

Őszi búzában (virágzás vége) a lisztharmat fertőzöttség gyenge fokozatú, a védekezéseknek köszönhetően nem növekedett.


Őszi búzán a rozsdabetegségek terjedése megállt. Az újabb fertőzések legfeljebb gyenge mértékűek.


Őszi árpán (virágzás) a pirenofórás levélfoltosság fertőzöttség a kezeletlen és a korábban kezelt állományokban erősödött, közepes-erős mértékű, egy-egy táblán a növények ~80-100 %-ának fertőződésével. A fertőzési nyomás az esős napokon továbbra is magas, ezért a védekezés javasolt.


A virágzó gabonafélékben a párás, esős időjárási körülmények között a kalász fuzáriózis fertőzésveszélye nő, ezért a megelőző fungicides védelem (ahol még nem tették) időszerű és indokolt. (Prosaro® 1,0 l/ha, Input 460 EC 1,25 l/ha)


A vetésfehérítő bogarak kártétele növekedett, nem általánosan, de több táblán még mindig jelen vannak a kártevők. Főleg L2-L3-as lárvák láthatók, melyek nyomán a táblák foltszerű kifehéredése látható. A fertőzött táblákon a lárvák elleni védekezés javasolt.


Őszi árpán és búzán alacsony szintű a levéltetvek betelepedése a táblákra. A kalászokon legfeljebb egy-egy egyed, vagy kisebb kolónia látható elszórtan (1-2 %-os fertőzés).


A 7-8 leveles kukoricában kedvezőek a környezeti feltételek a gyomosodásra. A kezeletlen állományokban a magról kelő gyomnövények kelése, fejlődése folyamatos. A magról kelő egy-és kétszikű gyomnövények sziklevelestől-néhány lombleveles állapotig megtalálhatóak növekvő gyomborítottság mellett. A posztemergens kezelések elvégzése javasolt.


A kukoricamoly első egyedei megjelentek a csapdákban.


A 6 leveles napraforgóban a gyomnövények kelése folyamatos, erős gyomosodás látható. A parlagfű (szik – 4-6 leveles állapot) borítottsága növekvő. A posztemergens kezelések elvégzése javasolt.


Napraforgóban a levéltetvek betelepedése folyamatos. A növények ~10 %-án láthatóak kisebb (nem összefüggő) kolóniák. (Decis® Mega, Decis Forte)


Repcében a csapadékos, párás időjárási körülmények kedveznek a fómás, szklerotíniás és alternáriás betegségek fertőzéséhez. A fómás és az alternáriás foltosság tünetei megjelentek a becőn és a száron és a leveleken.


Almában (gyümölcsfejlődés) a lisztharmat másodlagos tünetei a legtöbb ültetvényben láthatóak, növekvő mértékben (közepes fertőzöttség) a lombozat ~50 %-án. A fertőzési nyomás a meleg, párás napokon magas ezért a betegség intenzív terjedése valószínűsíthető. Az intenzív védekezés indokolt.


Az almafa varasodás levéltünetei a nagyüzemi almásokban is megjelentek, terjedésük a csapadékos, párás napokon várható. A további intenzív védelem folytatása fontos.


Almában folyamatos és a meleg, napsütéses napokon erős az almamoly rajzása (35-40 db imágó/csapda/hét). A kártevők megfigyelése, csapdázása javasolt. A védekezés javasolt.


Almában a vértetvek kis telepei növekedtek és a lombkoronán belüli terjedés is megfigyelhető. A levéltetvek felszaporodása gyorsult, de folyamatos, a fertőzöttség gyenge-közepes mértékű, a hajtások ~20 %-a fertőzött. A védekezés javasolt a fertőzött kertekben.


Szilvában a szilvamoly rajzása folyamatos (22 db imágó/3 nap), erősödő egyedszámú, a kártétel megjelent a gyümölcsökön. A kártevő csapdázása és a védekezés javasolt.


Csonthéjasokban a keleti gyümölcsmoly rajzása gyenge intenzitású, a barackmoly rajzása leállt. Hajtáskártétel őszibarackon látható, gyenge mértékben, nem növekedett.


Szilvában a sztigminás levéllyukacsosodás tünetei erősödtek a leveleken. A betegség terjedése lassú, de folyamatos.


Csonthéjasokban (kajszi, szilva) a levéltetvek száma, kártétele növekedett. Kajszibarackban közepes-erős mértékű a fertőzöttség a hajtások ~60 %-án, szilván még gyenge fokozatú. A védekezés időszerű és indokolt.


Cseresznyében a cseresznyelégy rajzása gyenge intenzitású, 1-2 db imágó/csapda/5 nap fogással.


Szőlőben (virágzás előtti állapot) a tarka szőlőmoly rajzása szünetel. Fürtkártétel nem látható.


Szőlőben egy-egy ültetvényben a gyapjas pajzstetű fertőzöttség jelentős, különösen a Cserszegi fűszeres fajtán. Védekezés javasolt.


Szőlőben a szőlőperonoszpóra (és a feketerothadás) fertőzési nyomása a csapadékos napokon és azt követően erősödik. A hőmérsékleti értékek kedveznek az első fertőzés bekövetkezéséhez, a fertőzési nyomás – a szőlő érzékeny fenológia stádiuma miatt is – magas. A megelőző védekezések elvégzése javasolt.


Szőlőben a szőlőlisztharmat fertőzési nyomása a meleg, párás napokon növekvő. Az első fertőzés bekövetkezése a legtöbb ültetvényben megtörténhetett. Tünetek még nem láthatóak. A megelőző védekezések elvégzése javasolt.

Régió 2

Őszi búzában (kalászhányás) a rozsdabetegségek megjelenése gyakoribbá vált. A fertőzöttség gyenge-közepes mértékű, az elmúlt időszakban emelkedett. A csapadékos, párás, időnként szeles időjárás miatt az állományok folyamatos szemléje és a védekezés javasolt. (Prosaro® 1,0 l/ha, Input 460 EC 1,25 l/ha)


Őszi búzában a lisztharmat gyenge, de erősödő mértékű fertőzöttsége jellemző az állományok alsó részén. A párás, meleg időjárási körülmények kedveznek a kórokozó további terjedéséhez. Védekezés javasolt.


Őszi búzában a vetésfehérítő bogarak száma nőtt, helyenként közepes kártétel is megfigyelhető egy-egy állomány 15-30 %-án. A védekezés javasolt a lárvák ellen.


Őszi búzában a levéltetvek száma nőtt, több esetben egybefüggő kolóniák is megfigyelhetők.


A 3-5 leveles kukoricában a magról kelő egy-és kétszikű gyomnövények kelése folyamatos, tömeges. A posztemergens kezelések elvégzése javasolt.


A 4 leveles napraforgóban a magról kelő egy-és kétszikű gyomnövények kelése folyamatos. A posztemergens gyomirtásra fel kell készülni.


Napraforgóban elkezdődött a levéltetvek betelepedése. (táblaszintű megfigyelésre alapozva Decis® Mega, Decis Forte)


Repcében (becőképződés) a csapadékos időjárási körülmények kedveznek a fómás, szklerotíniás és alternáriás betegségek fertőzéséhez. A magas fertőzési nyomás miatt a betegségek megjelenésére számíthatunk.


Burgonyában (levélnövekedés) a levéltetvek betelepedése erősödött. A fertőzöttség még gyenge mértékű.


Almában (mogyoró nagyságú gyümölcsök) a vértetű gyenge-erős fertőzöttsége tapasztalható az ültetvényekben. A telepek lassú növekedése látható. A levéltetvek gyenge, enyhén növekvő fertőzöttsége alakult ki (kis kolóniák láthatóak). A védekezés javasolt.


Almában az almamoly rajzása viszonylag gyenge (8-10 db imágó/csapda/hét) de folyamatos. A védekezésre fel kell készülni.


Almában a lisztharmat fertőzöttség növekvő, 60-80 %-os hajtásfertőzés mellett fordul elő. A szekunder tünetek erősödése figyelhető meg. A betegség további terjedése a meleg, párás napokon várható. Intenzív védekezés javasolt.


A varasodás tünetei erősödtek, a fertőzés gyakorisága növekvő. A fertőzési nyomás az esős, párás napokon magas, ezért a betegség ellen az intenzív védekezés javasolt.


Csonthéjasokban gyenge intenzitású, alacsony egyedszámú a keleti gyümölcsmoly (2-10 db imágó/csapda/hét) a barackmoly (5-10 db imágó/csapda/hét) valamint növekvő intenzitású a szilvamoly (30-40 db imágó/csapda/hét) rajzása. A védekezés javasolt.


Cseresznyében a fekete cseresznye levéltetű felszaporodása lassú, de folyamatos. A kártétel közepes mértékűre növekedett. A védekezés javasolt.


Szőlőben (virágzat megnyúlása) megjelentek a lisztharmat primer tünetei a leveleken. Jelenleg a fertőzési nyomás növekvő, a betegség terjedése valószínűsíthető. A betegség ellen a megelőző védekezés javasolt.


Szőlőben a szőlőperonoszpóra fertőzési nyomása emelkedő. Az első fertőzés bekövetkezéséhez a több napon keresztüli >10-12 oC minimum hőmérséklet és 15-25 mm csapadék szükséges. A megelőző védekezések elvégzése javasolt.

Régió 3

Őszi búza állományokban (virágzás) a lisztharmat fertőzöttség gyenge mértékű, de enyhén növekvő.


Őszi búzában a rozsdabetegségek felszaporodása, terjedése folyamatos, növekvő. Egy-egy táblán az állomány 30-40 %-a fertőzött erős mértékben. A csapadékos napokon nő a kalászfuzáriózis fertőzésveszélye, ezért a betegségek ellen védekezés időszerű és indokolt! (Prosaro® 1,0 l/ha, Input 460 EC 1,25 l/ha)


Őszi búzában a vetésfehérítő bogarak és lárvák kártétele folyamatos, de gyenge mértékű. Egyedszámuk alacsony.


Őszi búzában folyamatos de lassú ütemű a levéltetvek és a poloskák betelepedése az állományokba. A gabonaszipolyok rajzása erős mértékű, egyedszámuk jelentős az állományokban ezért a táblák ellenőrzése, szükség esetén a védekezés javasolt.


Tavaszi árpában (szárbaindulás) a lisztharmat gyenge mértékű fellépése tapasztalható. A betegség terjedése a felmelegedéssel várható.


Tavaszi árpában a vetésfehérítő bogarak száma alacsony a lárvakártétel egyelőre nem jelentős. A levéltetvek és a poloskák betelepedése megkezdődött, egyelőre alacsony szintű. A táblák szemléje javasolt.


Kukoricában (9-11 leveles állapot) intenzív a tavasszal csírázó nyár eleji (T3) és nyárutói (T4) egyéves gyomnövények kelése. Ahol még nem tették, a posztemergens gyomírtások mielőbbi elvégzése javasolt.


A 8-10 leveles napraforgóban megkezdődött és erőteljes a levéltetvek betelepedése. (táblaszintű megfigyelésre alapozva Decis® Mega, Decis Forte)


Burgonyában (intenzív hajtásfejlődés) folyamatos a burgonyabogarak betelepedése a tojásrakás folyamatos, jelenleg túlnyomó többségben L1-es lárvák láthatóak. A kártétel erősödése várható. A védekezés a kelő lárvák ellen javasolt.


Burgonyában folyamatos, lassú ütemű a levéltetvek betelepedése.

Burgonyában a baktériumos betegségek tüneteinek megjelenése jellemző. A betegség ellen a megelőző védekezések megkezdése javasolt.


Almában (tisztuló hullás) a vértetvek és a kaliforniai pajzstetű gyenge mértékű fellépése jellemző. Megjelentek a zöld almalevéltetű első egyedei a hajtásokon, felszaporodásuk várható. A kártevők további megfigyelése javasolt.


Almában a lombosfa-fehérmoly rajzása folyamatos, alacsony létszámú 8-15 db imágó/csapda/hét fogással. Az almamoly rajzása, folyamatos, erősödő, 65-70 db imágó/csapda/hét mennyiséggel. Az almailoca rajzása folyamatos, nagy számú (45-57 db imágó/csapda/hét). A molyok elleni védekezés javasolt!


Almában (az érzékeny Jonathan fajtakörben) a lisztharmat tünetei a hajtások növekvő, ~15-30 %-án látszik, a betegség terjedése felgyorsult. A fertőzésveszély a meleg, párás napokon magas, ezért az intenzív védekezés javasolt.


Almában megjelentek és erősödtek a varasodás levéltünetei, melyekről a további fertőzések kialakulása várható. A csapadékos, hosszú levélnedvesség borítottságú napokon a fertőzési nyomás magas, ezért az intenzív védelem javasolt.


Csonthéjasokban (cseresznye, meggy, őszi-kajszibarack) a levéltetvek fertőzöttsége gyenge mértékű. A védekezésre fel kell készülni. (Decis Forte)


Csonthéjasokban folyamatos enyhén erősödő a keleti gyümölcsmoly (15-20 db imágó/csapda-hét) rajzása. A barackmoly (2-3 db imágó/csapda/hét) rajzása alacsony szintű. A védekezés javasolt.


Szilvában folyamatos és csökkenő a szilvamoly rajzása 4-6 db imágó/csapda fogással a csapdákban. A védekezés javasolt.


Szőlőben a szőlőperonoszpóra fertőzési nyomása növekvő. Az első fertőzés bekövetkezéséhez a több napon keresztüli >10-12 oC minimum hőmérséklet és 15-25 mm csapadék szükséges. A megelőző védekezés megkezdése javasolt.


Szőlőben a meleg párás napokon a lisztharmat fertőzésveszélye növekvő, ezért a megelőző védekezés elvégzése javasolt.


Szőlőben folyamatos, alacsony egyedszámú, csökkenő a tarka szőlőmoly rajzása (5-10 db imágó/csapda/hét). A védekezés megkezdése javasolt.

Régió 4

Őszi búzában (virágzás-virágzás vége, szemképződés) a lisztharmat általában gyenge-közepes fertőzöttsége jellemző, a betegség nem terjedt tovább. A párás, meleg időjárás kedvez a betegség terjedéséhez, a fertőzési nyomás emelkedő ezért ahol még nem tették, a védekezés javasolt.


Őszi búzában a szeptóriás levélfoltosság gyenge-közepes mértékű tünetei láthatóak, újabb kisebb tünetek megjelenése tapasztalható, gyakran már a középső leveleken is. Ahol eddig nem tették, ott a védekezés javasolt.


Őszi búzában a sárgarozsda és vörösrozsda tüneteinek gyenge, gócokban közepes mértékű előfordulása jellemző. Újabb tünetek megjelenése nem tapasztalható.


A virágzó gabonafélékben a párás, esős időjárási körülmények között a kalász fuzáriózis fertőzésveszélye nő, a fertőzési nyomás magas ezért a még virágzó állományokban a megelőző fungicides védelem időszerű és indokolt! (Prosaro® 1,0 l/ha, Input 460 EC 1,25 l/ha)


Őszi árpában a ramuláriás levélfoltosság előfordulása szórványos, enyhén emelkedett a fertőzöttség.


Őszi búzában a vetésfehérítő bogarak jelenléte folyamatos, egy-egy táblán a lárvák (L1-L4) károsítása jelentős. A foltokban fellépő kár a zászlós leveleken eléri a ~15-40 %-os levélfelületi kárt. A táblák szemléje és kártételtől függően a védekezés továbbra is javasolt.


Őszi búzában észlelési szintű a poloskák megjelenése (2-3 db/10 hcs), számuk nem emelkedett.


Őszi árpában és őszi búzában a levéltetvek közepes mértékű, erősödő fertőzöttséggel vannak jelen. Az egybefüggő kolóniák több esetben a zászlós levélen is megtalálhatóak. Ahol még nem tették, a védekezés indokolt.


Tavaszi árpán (kalászhányás) a lisztharmat stagnáló, a szeptórás foltosság, a pirenofórás levélfoltosság és a rozsdabetegségek gyenge mértékű de enyhén erősödő fertőzöttsége jellemző. A vörös-és sárgarozsda gyenge mértékű fellépése tapasztalható. A betegségek terjedését – a csapadékos napokat követően - célszerű figyelni!


Tavaszi árpán a vetésfehérítő bogarak gyenge-közepes, erősödő fertőzöttsége látható góc-szerűen. A levélkárosítás fokozódott. Védekezés javasolt.


Tavaszi árpában folyamatos és erőteljes növekedést mutat a levéltetvek betelepedése. Gócokban közepes fertőzöttség is látható, nagy de nem összefüggő kolóniákkal. A védekezés javasolt.


Az 5-7 leveles kukoricában a levéltetvek intenzív felszaporodása jellemző. Góc-szerűen nagy de nem összefüggő kolóniák láthatóak. A védekezésre fel kell készülni.


Kukorica állományokban a T4-es gyomnövények kelése, fejlődése intenzív, tömeges (pl.: parlagfű, szerbtövis-fajok, csattanó maszlag, disznóparéj-fajok, libatopfélék, keserűfű-fajok, muharfélék, kakaslábfű stb.). A posztemergens kezelések elvégzése javasolt.


A 4-8 leveles napraforgó állományokban a gyomnövények kelése intenzív, tömeges. A posztemergens gyomírtás elvégzése javasolt.


Napraforgóban folyamatos és erősödő mértékű a levéltetvek betelepedése. A meleg, párás időjárás kedvez a felszaporodásuknak, ezért az állományok szemléje javasolt. (táblaszintű megfigyelésre alapozva Decis® Mega, Decis Forte)


Kukoricában és napraforgóban megjelentek a gyapottok bagolylepke első imágói a csapdákban.


Őszi káposztarepcében (becőfejlődés) a repcebecő-gubacsszúnyog kártétele szórványosan jelentkezik, nem jelentős.


Repcében a csapadékos időjárási körülmények kedveznek a fómás, szklerotíniás és alternáriás betegségek fertőzéséhez, tünetmegjelenéséhez. A szklerotíniás betegség fellépése gócokban észlelhető, a fómás betegség gyenge fertőzöttséggel van jelen és a csapadékos időjárásban további terjedésükre számíthatunk.


Cukorrépában (sorzáródás) a levéltetvek száma, kártétele erőteljes növekedést mutat. Nagy, de nem összefüggő kolóniák láthatóak. A védekezésre fel kell készülni. (Decis Forte)


Cukorrépában a lombszinten élő bagolylepkék egyedeit (káposzta bagolylepke, felkiáltójeles bagolylepke, gamma bagolylepke) alacsony számban fogják a fénycsapdák (2-5 db imágó/csapda/nap). Az első nemzedék károsítása gócokban megfigyelhető.


Cukorrépában a cerkospórás levélragya tünetei megjelentek. Az esős napok és a felmelegedés a fertőzésveszélyt fokozza, ezért a táblák szemléje javasolt.


Megjelentek a répa lisztharmat első tünetei az állományokban.


Burgonyában (sorzáródás) szórványos de erősödő a levéltetvek előfordulása. Kis kolóniák kialakulása már megfigyelhető.


Burgonyában a burgonyabogár előjövetele folyamatos, gyenge mértékű a népesség. A kedvezőtlen időjárás miatt az imágó és lárva mortalitás jelentős. Legfeljebb gócokban jelentkezik kártétel.


Burgonyában a záródott sorú állományokban megjelentek a burgonyavész és az alternáriás foltosság első tünetei. A betegségek terjedésére a csapadékos napokon számíthatunk ezért a megelőző védekezés elvégzése javasolt.


Almában (mogyoró nagyságú gyümölcs) a zöld almalevéltetű kártétele gyenge-közepes mértékű, az utóbbi időszakban népességük nőtt. A vértetű telepek megjelenése szórványos, egyelőre nem jelentős azonban párás, meleg időjárási körülmények esetén felszaporodásuk valószínűsíthető.


Almában folyamatos, alacsony szintű, csökkenő az almalevél-aknázómoly (1-3 db imágó/csapda/hét) és a lombosfa-fehérmoly rajzása. Az almamoly rajzása folyamatos, nőtt (31 db imágó/csapda/hét). A védekezésre fel kell készülni.


Az almafa lisztharmat primer tüneteinek előfordulása gyakori, a szekunder tünetek elszórtan láthatóak a lombon. A meleg, párás napokon a fertőzési nyomás magas ezért a megelőző védekezést folytatni kell.


A csapadékos időjárás kedvezett az almafa varasodás fertőzésnek. A betegség tünetei gyakoribbá váltak és a hőmérséklet emelkedésével, tartós levélnedvesség esetén további erősödés várható. Intenzív védelem javasolt!


Körtében a körtelevél-bolha lárvakelése folyamatos, tömeges és elhúzódó. Az imágók száma enyhén stagnál (32 db imágó/csapda/hét). A védekezés javasolt.


Csonthéjasokban a keleti gyümölcsmoly rajzása folyamatos, enyhén csökkenő (34 db imágó/csapda/7 nap). A barackmoly rajzása erősödő (72 db imágó/csapda/7 nap).  A védekezés javasolt.


Szilvában folyamatos, intenzíven emelkedő a szilvamoly rajzása (88 db imágó/csapda/3 nap). A kártevők csapdázása és a védekezés javasolt.


Csonthéjasokban (szilva, kajszi-őszibarack) a levéltetvek nagy de nem összefüggő kolóniái láthatóak. A fertőzöttség növekedett és a párás, meleg időjárás a további felszaporodásuknak kedvez.


Cseresznyében a fekete cseresznye levéltetű telepek fejlődése felgyorsult. A fertőzöttség gyenge de helyenként már közepes mértékű. A védekezés időszerű és javasolt.


Cseresznyében (gyümölcsnövekedés) folyamatos, stagnáló a cseresznyelégy rajzása (12-15 db imágó/csapda/hét). A védekezés megkezdhető!


Csonthéjasokban szórványosan megjelent a sztigminás levéllyukacsosodás és a blumeriellás betegség tünete az állományokban.


Szőlőben (virágzás) a tarka szőlőmoly rajzása gyenge intenzitású, alacsony számú (2 db imágó/csapda/hét). A nyerges szőlőmoly rajzása észlelési szintű. A szőlőmollyal fertőzött ültetvényekben a védekezés időszerű és javasolt a fiatal, kelő lárvák ellen.


Szőlőben a szőlőperonoszpóra fertőzési nyomása növekvő. Megjelentek az első tünetek a leveleken. A csapadékos napokon a fertőzési nyomás emelkedik, ezért az intenzív védekezés javasolt.


Paprikában, paradicsomban (oldalhajtások képződése) a levéltetvek betelepedése megkezdődött. A meleg, párás időjárási körülmények kedveznek a felszaporodásnak ezért az állományok folyamatos megfigyelése javasolt.

Régió 5

Őszi búzában (virágzás) a lisztharmat fertőzöttség a védett táblákon minimálisra lassult, a betegség azokban a sűrű állományokban okozhat gondot ahol nem vagy késve védekeztek, mert a kórokozó fertőzéséhez a jelenlegi időjárási körülmények kifejezetten kedveznek.


A búza virágzása, a magas páratartalom és az intenzív harmatképződés a különböző fuzárium-fajok virágzáskori fertőzéséhez kedvező feltételeket teremtenek. A fertőzési nyomás jelenleg közepes, de a csapadékos napokon magas lesz! A kalászfuzáriózis megelőzése céljából a kalászvédelem időszerű és javasolt! (Prosaro® 1,0 l/ha, Input 460 EC 1,25 l/ha)


A sárgarozsda fertőzöttség a védelem nélkül maradt táblákon erősödött, a többi esetben lassult/megállt a betegség terjedése. A felmelegedő időjárással egyidejűleg a kórokozó fertőzési nyomása csökkent. Ezzel szemben a vörösrozsda gyenge mértékű tünetei gyakorivá váltak a betegségre érzékeny fajtákban/hibridekben. A betegség fertőzési nyomása magas, ezért a kalászvédelemmel egy menetben a védekezés javasolt.  (Prosaro® 1,0 l/ha, Input 460 EC 1,25 l/ha)


Őszi árpában a levélbetegségek (elsősorban fahéjbarna levélfoltosság) felfelé terjedése azokon a táblákon látható, amelyeket már kora tavasszal részesítettek védelemben (már akkor a rozsdabetegségek miatt). Ezeken a táblákon nemcsak az alsó hanem a középső zónájú leveleken (3. levélemelet) is láthatóak az újabb tünetek, de egyelőre csak gyenge mértékben.


Őszi búzában a vetésfehérítő bogarak továbbra is jelen vannak az állományokban. A fejlődési stádiumuk széles skálája megfigyelhető. A hálózott bogár mennyiség csökkent (20-40 db imágó/10 hcs), tojások ~10-20 %-ban míg a különböző fokozatú lárvák 80-90 %-ban fordulnak elő a leveleken. A lárvák többsége (~70 %) L1-L2-es fejlettségű és ~30 %-ban L3-L4-es lárvafokozatok vagyis teljesen kifejlett lárvák is jellemzőek, fokozódó kártétellel! A lárvák száma góc-szerűen magas, 20-30 db lárva/10 hcs ezért a védekezés időszerű és indokolt ellenük.


Őszi búzában a levéltetvek jelenléte folyamatos, még gyenge mértékű (2-es skála) a fertőzöttség de egyértelműen erősödött. A párás, meleg időjárás kedvez a felszaporodásuknak, ezért a következő napokban a kolóniák növekedése várható, akár a kalászokon is.


A 3-5 leveles kukoricában folyamatos, tömeges a gyomnövények megjelenése. Nagy tömegben kelnek (2-4 valódi levelesek) a T4-es gyomok (pl. libatop-félék, parlagfű, kamilla-félék, selyemmályva stb.), évelők közül az apró szulák ~10-15 cm-es hajtás hosszúságú, az acat ~4-8 leveles fejlettségű. A posztemergens kezelések elvégzése javasolt.


A fejlettebb kukorica táblákon megjelentek a levéltetvek. Helyenként erőteljes a felszaporodás, de még gyenge fertőzöttség mellett.


A 2-4 leveles napraforgó állományokban a parlagfű kelése, fejlődése folyamatos, a legtöbb táblán többségében 4 leveles állapotú. Egy-egy táblán a mezei acat (6-8 leveles) erős mértékű foltszerű terjedése figyelhető meg.


Napraforgóban (egyelőre a tábla széleken) a közönséges kétfoltos takácsatka felszaporodása folyamatos, kártételük már látható a kis növények többségén. Számukra kedvez a jelenlegi száraz, meleg időjárás, ezért az állományok ellenőrzése javasolt.


Napraforgóban a levéltetvek felszaporodása felgyorsult, a növények ~5-8 %-án kis kolóniák kialakulása látható. A védekezésre fel kell készülni. (táblaszintű megfigyelésre alapozva Decis® Mega, Decis Forte)A ~8 leveles cukorrépában a levéltetvek felszaporodása folyamatos, melyhez kedvez a párás, meleg időjárás. A táblák újbóli szemléje és szükség esetén a védekezés javasolt. (Decis Forte)


Repcében a csapadékos, párás időjárás kedvez a repce betegségek fertőzéséhez (szklerotínia, fóma, alternária), így a nem védett állományokban a fertőzésveszély magas, jelentős fellépésük várható. Észlelési szinten megjelent az alternáriás foltosság tünete (becőrontó) a becőkön.


Burgonyában a burgonyabogarak száma emelkedett a múlt héten (30-40 db bogár/100 m2). Kártételük gyenge mértékű. A tojásrakás megkezdődött, folyamatos. A védekezésre fel kell készülni.


Burgonyában megjelentek az állományokban a levéltetvek első egyedei.


Burgonyában a burgonyavész fertőzéshez kedvezőek a hőmérsékleti értékek. Amennyiben nagyobb esőzések alakulnak ki (~10-20 mm), 6-8 nap múlva számíthatunk a betegség tüneteinek megjelenésére az alsó leveleken. A betegség ellen a megelőző védekezések megkezdése javasolt.


Almában a varasodás tünetei nem erősödtek jelentősen a múlt héten. Csapadék nem volt, de a levélnedvesség időtartamok ültetvénytől függően magasak voltak (3-10 óra). A fertőzési nyomás enyhe, legfeljebb közepes fokozatú, a betegség lappangási ideje egy-egy fertőzést követően 8-10 nap. A lomb fertőzöttség gyenge mértékű. A betegség ellen az intenzív megelőző védelem javasolt.


A lisztharmat fertőzöttség a múlt héten erősödött. Gyakorivá váltak, érzékeny fajtában jelentősen emelkedtek a szekunder tünetek a leveleken. A levelek 5-8 %-a fertőzött gyenge, de többségében inkább közepes mértékben. A betegség terjedéséhez kedvezőek a párás, meleg napok, ezért az intenzív védekezés indokolt!


Almában az almalevél-aknázómoly rajzása szünetel. Az almamoly rajzása emelkedett, de így is gyenge (4-9 db imágó/csapda/3 nap). A védekezések megkezdhetők.


Almában a levéltetvek kisebb (egy-egy esetben már nagyobb összefüggő) kolóniái a hajtások ~2-5 %-án (a korábbi időszakhoz képest gyakrabban) jelennek meg. A védekezésre fel kell készülni.


Körtében a varasodás tünetei nem erősödtek az elmúlt héten, de gyenge-közepes mértékű fertőzöttség jellemző a leveleken és a gyümölcsökön is (házi kert). A fertőzés gyakorisága 5-8 % közötti. Amennyiben marad a száraz, meleg időjárás a betegség terjedése lassul, de tartós levélnedvesség esetén a fertőzések (a csapadéktól függetlenül) bekövetkeznek. A fertőzési nyomás gyenge-közepes, ezért a további intenzív védelem javasolt.


Csonthéjasokban a keleti gyümölcsmoly rajzása csökkenő (8-10 db imágó/csapda/3 nap). Hajtás kártétel nem látható az ültetvényekben. A védekezés időszerű és javasolt a fertőzött kertekben.


Szilvában folyamatos, csökkenő a szilvamoly rajzása (9-18 db imágó/csapda/3 nap). A levéltetvek felszaporodása folyamatos, kissé erősödött gyenge-közepes mértékű a fertőzöttség.


Cseresznyében a fekete cseresznye levéltetű felszaporodása, kártétele folyamatos. A hajtások növekvő, ~3-7 %-a károsodott. A védekezés javasolt.


Cseresznyében, kajszi barackon és szilván a sztigminás levéllyukacsosodás tünetei gyenge, helyenként közepes mértékűek, a fertőzöttség a lombozat ~5-15 %-át érinti.


Cseresznyében a cseresznyelégy rajzása folyamatos, de alacsony egyedszámú. A védekezés megkezdése a rajzáskezdettől számított 8-10 nap múlva esedékes.


Ültetvényenként nagyon változó egyedszámú, mostanra minimálisra csökkent a tarka szőlőmoly rajzása (1-3 db imágó/csapda/3 nap). A fertőzött ültetvényekben (ahol még nem tették) a védekezések elvégzése javasolt a kelő lárvák ellen.


Megkezdődött az ültetvényekben az amerikai szőlőkabóca lárvakelése (2023.05.28). A lárvanépesség gyérítése céljából kontakt hatású készítménnyel a védekezés megkezdhető.


A fertőzött szőlő ültetvényekben megfigyelhetőek a feketerothadás levéltünetei, melyek helyenként már elkezdtek beszáradni, nekrotizálódni. A levél majd később a fürtfertőződés megakadályozása érdekében a megelőző védelem javasolt.


Szőlőben (fürtkezdemények fejlődése, fürtmegnyúlás) a szőlőperonoszpóra fertőzési nyomása növekvő. Az első tünetek megjelentek a leveleken. Egy-egy esőzést követően az újabb tünetek megjelenésére 6-9 nap múlva számíthatunk a jelenlegi hőmérsékleti viszonyok mellett. A betegség ellen az intenzív védekezés javasolt.


Szőlőben a lisztharmat fertőzésére meleg, száraz (legfeljebb 2-5 mm eső) időjárási körülmények között számíthatunk. Szórványosan megjelentek a lisztharmat primer tünetei a leveleken. A fejlődő fürt és a lombozat védelme érdekében a megelőző fungicides beavatkozások elvégzése javasolt.

Régió 6

Őszi búzában (virágzás kezdete) a lisztharmat fertőzöttség jelentős, sok táblán közepes –erős mértékű. A tünetek a szárközép levelein is láthatóak. A párás mikroklímájú fejlettebb állományokban a betegség további erősödése valószínűsíthető ezért védekezés javasolt.


Őszi búzán a szeptóriás levélfoltosság gyenge de helyenként közepes mértékű fertőzöttsége jellemző, többnyire az alsó leveleken. Újabb tünetek nem láthatóak de a fertőzési nyomás magas, ezért védelem szükséges. (Prosaro® 1,0 l/ha, Input 460 EC 1,25 l/ha)


Őszi búzában a sárgarozsda általában gyenge mértékű fellépése jellemző, de több táblán alakultak ki góc-szerűen közepes-erős mértékű tünetek. A fertőzési nyomás magas, az érzékeny állományokban a védekezés javasolt!


A virágzó gabonafélékben a párás, esős időjárási körülmények között a kalász fuzáriózis fertőzésveszélye nő, a fertőzési nyomás magas ezért a megelőző fungicides védelem időszerű és indokolt! (Prosaro® 1,0 l/ha, Input 460 EC 1,25 l/ha)


Őszi árpában a hálózatos levélfoltosság általában közepes, gócokban erős mértékű előfordulása jellemző. A csapadékos, párás napokon a betegség további terjedése valószínű. A legalább közepes fertőzöttségű táblákon a védekezés javasolt.


Gabonafélékben folyamatos, növekvő a vetésfehérítő bogár jelenléte. Egyedszámuk őszi búzában 10 db imágó/10 hcs., őszi árpában 4 db imágó/10 hcs-ra csökkent. A levélkárosítás közepes mértékűre erősödött őszi búzában, őszi árpában gyenge fokozatú. A lárvakelés folyamatos. A védekezés a lárvák ellen javasolt.


Őszi búzában a levéltetvek minden táblán jelen vannak. Egyelőre gyenge mértékű a fellépés, de a felszaporodás folyamatos, növekvő.


A szárbainduló tavaszi árpában intenzív a gyomnövények kelése. A táblák ellenőrzése és a védekezés javasolt.


Tavaszi árpában (kalászhányás kezdete) megjelentek a lisztharmat tünetei a szár alsó részén. A fertőzöttség gyenge mértékű, de védelem nélkül erősödés várható. A védekezésre fel kell készülni.


A becőnövekedés állapotú repcében a csapadékos, párás időjárás kedvez a betegségek fertőzéséhez. A szklerotíniás rothadás, a fómás betegség és az alternáriás betegség tüneteinek megjelenése valószínűsíthető az állományokban.


A ~3-5 leveles kukoricában tömeges a gyomnövények kelése. A magról kelő-egy és kétszikű, esetleg évelő gyomnövények ellen a posztemergens gyomirtások elvégzése javasolt.


A sorzáródás állapotú burgonyában a burgonyabogarak imágóinak száma alacsony (10 db imágó/100 m2). A tojásrakást, lárvakelést célszerű figyelni a táblákon. A levéltetvek betelepedése megkezdődött, egyelőre alacsony szintű.


Burgonyában a burgonyavész fertőzéshez kedvezőek a hőmérsékleti értékek. Amennyiben nagyobb esőzések alakulnak ki (~10-20 mm), 6-8 nap múlva számíthatunk a betegség tüneteinek megjelenésére az alsó leveleken. A betegség ellen a megelőző védekezések megkezdése javasolt.


A kis gyümölcs (mogyoró nagyságú gyümölcs) állapotú almában a vértetvek jelenléte gócokban közepes mértékű, nem növekedtek a telepek. Észlelési szintű a zöld almalevéltetű jelenléte, kártétele de felszaporodás valószínűsíthető. A védekezésre fel kell készülni.


Almában az almalevél-aknázómoly rajzása szünetel, az almamoly rajzása folyamatos, alacsony egyedszámú (10 db imágó/csapda/3 nap).


Almában és körtében a varasodás fertőzésnek kedvezett az elmúlt időszakban lehullott csapadék. A levéltünetek és mostanra már a gyümölcs tünetek is megjelentek, a fertőzési nyomás közepes-magas, az intenzív védekezés indokolt a betegségek ellen.


Almában a lisztharmat gyenge mértékű, de erősödő fertőzöttsége jellemző az érzékeny fajták hajtásain. A fertőzési nyomás a párás, meleg időjárási körülmények között emelkedik, ezért a megelőző védekezés indokolt.


Csonthéjasokban a keleti gyümölcsmoly rajzása folyamatos de csökkenő (18 db imágó/csapda/3 nap), alacsony egyedszámú. Hajtás kártétel észlelési szinten tapasztalható.


Szilvában (gyümölcsnövekedés) a szilvamoly rajzása folyamatos, erősödő, 30 db imágó/csapda/3 nap fogással a csapdákban. Kártétel még nem látható. A védekezés javasolt.


Szilvában a sztigminás levéllyukacsosodás fertőzés gyenge mértékű, stagnáló. A betegség terjedése számára az esős napok kedvezőek.


Cseresznyében a cseresznyelégy rajzása folyamatos, de egyelőre alacsony egyedszámú (5 db imágó/csapda/hét). A védekezés megkezdése a rajzáskezdettől számított 8-10 nap múlva esedékes.


Csonthéjasokban (szilva, kajszi, cseresznye) a levéltetvek felszaporodása folyamatos. A jelenlegi időjárási körülmények kedveznek a terjedésnek, kártételnek. A védekezés megkezdése javasolt.


Szőlőben (~50 cm-es hajtás, fürtkezdemény növekedése) megjelentek a lisztharmat primer tünetei. A betegség számára kedveznek a jelenlegi időjárási körülmények ezért a védekezés megkezdése javasolt.


Szőlőben a szőlőperonoszpóra fertőzési nyomása növekvő. Az első fertőzés bekövetkezéséhez a több napon keresztüli >10-12 oC minimum hőmérséklet és 15-25 mm csapadék szükséges. A megelőző védekezés megkezdése javasolt.