Előrejelzések

2018.05.18 - 2018.05.24

Régió 1

Őszi búzatáblákban a lisztharmat fertőzöttség nem erősödött, és főleg az alsó levélemeleteken jellemző. Rozsdabetegségek tünetei ritkán láthatók, a zászlóslevelek csaknem mindenütt tünetmentesek.


Őszi búzában a helmintospóriumos levélszáradás csak ritkán és gyenge mértékben fordul elő.


Őszi búzában erősödött a vetésfehérítő lárvakártétel, közepes levélkárosítás a jellemző. A gabonalevéltetvek skála 2 mértékben szaporodtak fel, megjelentek a gabonapoloska imágók is. (Proteus®, Biscaya®)


Őszi árpában a helmintospóriumos levélfoltosság továbbra is gyenge fertőzöttséggel van jelen. A vetésfehérítő lárvák károsítása jelen van, de gyenge mértékben. (Proteus®, Biscaya®)


Őszi káposztarepcében kissé erősödött a repcebecő ormányos károsítása.  A repcefénybogár már alig észlelhető, a repcebecő gubacsszúnyog károsítása is gyenge mértékű. (Proteus®, Biscaya®)


A 4-6 leveles napraforgókban megkezdődött a levéltetvek betelepedése. (Biscaya®)


Kukoricában az 5-7 leveles állományokban helyenként gyenge kukoricamoly kártétel figyelhető meg (lyukacsos levelek).


Almában igen erős a lisztharmat szekunder tünete. A varasodás tünete továbbra sem látható. (Luna® Experience, Luna® Privilege, Flint® Max)


Almásokban igen erős az almamoly rajzása. A levélaknázók rajzása gyengült, gyakorlatilag már leállt. (Calypso® 480 SC)


Cseresznyében a csapdák cseresznyelegyet továbbra sem fogtak. A levéltetvek skála 3 értékre szaporodtak fel. (Calypso® 480 SC, Movento®)


Meggyben gyenge, 2 % mértékű monília fertőzés figyelhető meg.


Szilvában a szilvamoly rajzása gyengült, a keleti gyümölcsmoly viszont továbbra is erősen rajzik. (Calypso® 480 SC)


A szőlő ültetvényekben betegségek tünetei továbbra sem láthatók. A tarka szőlőmoly rajzása leállt, gyenge-közepes volt a létszámuk.


Szőlőben megjelentek a szivarsodró eszelény imágói, első károsításuk gyenge mértékű. 


Régió 2

Kezelt őszi búza és őszi árpa táblákban a növények teljes hosszában továbbra is gyenge (2 %) a lisztharmat és helmintospórium fertőzöttség. Más betegségek nem figyelhetők meg.


Az őszi kalászosokban a felső leveleken megjelent a vetésfehérítő lárvák károsítása, de csak gyenge mértékben. (Proteus®, Biscaya®)


Őszi káposztarepcében repcefénybogár és repcebecő ormányos már nem figyelhető meg.


Repce táblákban általános a repcebecő gubacsszúnyog jelenléte, egyelőre gyenge mértékben (5%) de a becőkárosítás erősödik. (Decis® Mega, Proteus®, Biscaya®)


Burgonyában továbbra is igen erős a párosodó burgonyabogár imágók jelenléte, védekezés szükséges. (Proteus®, Calypso® 480 SC)


Burgonya táblákban elszórtan vírustünetek figyelhetők meg.


Kukorica és napraforgó táblákban ahol volt csapadék sokfelé erős gyomosodás látható. A lazább talajú táblákban mindkét kultúrában aszálytünetek figyelhetők meg.


Almában erősödő mértékű (5 %) a lisztharmat szekunder tünete. (Luna® Experience, Luna® Privilege, Flint® Max)


Néhány almafajta levelein a varasodás olajfolt tünetei figyelhetők meg. A fertőzés 3 %-os. Körtevarasodás továbbra sem látható. (Luna® Experience+kontakt, Flint® Max+kontakt)


Almában az egyéb levéltetvek közepes mértékben (skála 3) károsítanak. Fertőzött ültetvényekben megjelentek a takácsatkák, a vértetű és a pajzstetvek is.


Almában az almamoly rajzása erősödik. A lombosfa fehérmoly és almalevél aknázómoly rajzása megszűnt. (Calypso® 480 SC)


Körtében a körtelevélbolha fejlődő lárvái, imágók, és friss tojások egyaránt megfigyelhetők. A fertőzés gyenge mértékű. (Movento®)


Nem kezelt csonthéjas kertekben közepes mértékű (3 skálaérték) levéltetű károsítás figyelhető meg.


Fertőzött szilva ültetvényekben továbbra is megfigyelhető a pajzstetvek jelenléte, létszámuk nem nőtt az előző hetekhez képest. (Movento®)


Szilvában igen erőteljesen rajzik a szilvamoly és a keleti gyümölcsmoly. (Calypso® 480 SC)


Szőlőben a tarka szőlőmoly rajzása újra intenzívebbé vált. Betegségek tünetei nem láthatók.


Régió 3

A csapadékhiány, a meleg és az erős szél tovább rontotta a kalászosok helyzetét. Sok helyen az alsó levelek elszáradtak, jelentős terméskiesés várható.


Őszi búzában erősödik a lisztharmatfertőzés, érzékeny fajtákon 8-10 %. (Falcon® Pro, Zantara®, Prosaro®)


Búzában a sárgarozsda fertőzöttség érzékeny fajtákon kissé erősödött (4-5 %). Helmintospórium fertőzés továbbra sem látható. (Falcon® Pro, Zantara®, Prosaro®)


Őszi búzában igen erőteljes a gabonapoloskák betelepedése, az aszály miatt jelentős kár várható. A vetésfehérítő lárvák károsítása is erősödő (8-10 %). (Proteus®, Biscaya®)


Őszi árpa táblákon közepes (8-10 %) a lisztharmatfertőzés. Erősödik a helmintospóriumos betegség (8-10 % jelenleg). (Falcon® Pro, Zantara®, Prosaro®)


Őszi árpában is folyamatos a gabonapoloskák betelepedése. A vetésfehérítő lárva kártétel erős, 10-15 %. (Proteus®, Biscaya®)


Tavaszi árpa táblákon gyenge (1-2 %) lisztharmatfertőzés látható. Megjelent és erősödik a helmintospóriumos levélszáradás (jelenleg 3-5 %). (Zantara®)


Tavaszi árpában is erőteljes a vetésfehérítő lárváinak károsítása. (Proteus®, Biscaya®)


Repcében a repce szárormányos jelenléte gyenge, 5-7 %-os. A repcebecő ormányos létszáma erősödött (2-4 %). Megkezdődött a repcebecő gubacsszúnyog imágók betelepedése. (Proteus®, Biscaya®)

Repcében tovább erősödik a levéltetvek szaporodása, kártétele jelentős, főleg ott, ahol a védekezés nem volt megfelelő. (Proteus®, Biscaya®)


Burgonya ültetvényekben folyamatos és erősödő a levéltetvek és a burgonyabogár betelepedése és károsítása. (Calypso® 480 SC)


Napraforgóban a levéltetvek betelepedése a fejlettebb állományokban igen erőteljes, nagy kolóniák alakulnak ki. (Biscaya®)


Kukoricában a növények "kinőttek a barkók foga alól".


Alma ültetvényekben nagyon erős a lisztharmat fertőzési nyomása. A szekunder tünetek már 18-25 %-ban láthatók, erős járvány várható különösen a Jonathan fajtakörben. Nagyon fontos a kuratív védekezés. (Luna® Experience, Luna® Privilege, Flint® Max)


Alma ültetvényekben láthatóak a varasodás első tünetei a leveleken, még jól védett kertekben is. Kuratív védekezés szükséges. (Luna® Experience+kontakt)


Erwiniás elhalás: Az időjárás kedvez a baktérium fertőzésének, a tünetek megjelentek. A mechanikai védekezést követően fertőtlenítést kell végezni megfelelő készítménnyel. (Aliette® 80 WG)


A fertőzött almáskertekben 10-14 % almalevél pirosító- és zöld alma levéltetű kártétel látszik. Folyamatos védekezés szükséges. (Calypso® 480 SC)


Almában levelenként 2-3 atka található, gyors a felszaporodásuk, védekezés ajánlott. Erős a vértetűfertőzés, a védekezéseket meg kell kezdeni. (Envidor® 240 SC)


Almában lefutott az almamoly rajzása, a hernyók kelése folyamatos, védekezni kell. (Alsystin® 480 SC , Calypso® 480 SC)


Almásokban erősödött az almailonca rajzása, a fogás 11-18 lepke/hét a csapdákban. A levélaknázó molyok rajzása folyamatos, de csökkenő intenzitású. A hernyókelés folyamatos, védekezni kell. (Calypso® 480 SC)


Őszibarackban a fiatal hajtásokon kialakultak a levéltetű kolóniák, a kártétel erős (10-14 %), folyamatos védekezés szükséges.


Őszibarack ültetvényekben a barackmoly és a keleti gyümölcsmoly rajzása még mindig erőteljes (20-28 lepke/hét a csapdákban).  A tojásrakás megtörtént, megindult a hernyókártétel, fontos a védekezés.


Meggy és cseresznye ültetvényekben a levéltetvek ellen sok helyen védekezés szükséges. A kolóniák kialakultak a hajtás végeken, nagyon erős a kártétel, már 10-14 % a károsított hajtások aránya. (Calypso® 480 SC)


Cseresznyében erősödött a cseresznyelégy rajzása, 14-20 légy/hét a csapdák fogása. Védekezés ajánlott a tojást rakó legyek ellen. (Calypso® 480 SC)


Kajszi ültetvényekben intenzív a barackmoly és a keleti gyümölcsmoly rajzása (20-28 lepke/hét a csapdákban), indul a hernyók kártétele. A fertőzött kertekben levéltetű kolóniák alakultak ki, védekezni kell.


Szilva ültetvényekben csökkent a szilvamoly rajzásának intenzitása. A fogás 18-25 lepke hetente a csapdákban. A tojásrakás folyamatos. (Calypso® 480 SC)


A fertőzött szilvásokban levéltetű kolóniák alakultak ki a hajtásvégeken, 13-17 %-os a kártétel, védekezni kell. (Calypso® 480 SC)


Fertőzött szilváskertekben jelentős a szilva teknős pajzstetű áttelelt populációja. A lárvakelés elkezdődött, most lehet hatékonyan védekezni ellenük. (Movento®)


Szőlő ültetvényekben helyenként a lisztharmat megjelent a leveleken, védekezés javasolt. Peronoszpóra még nincs, de a preventív védekezés továbbra is javasolt. (Luna® Experience, Falcon®, Flint® Max)Szőlőben károsítanak a levélatkák, 1-2 kifejlett egyed/levél látható, de az időjárás kedvez a további felszaporodásuknak. Súlyos kártétel várható, ezért a védekezés ajánlott. A gubacsatkák 4-6 %-os fertőzéssel szintén jelen vannak, terjedésük várható. (Envidor® 240 SC)


Szőlő ültetvényekben intenzíven rajzanak a szőlőmolyok, 15-20 lepke/hét a fogás.


Régió 4

Őszi búzában a későbbi virágzású fajtáknál megelőző jelleggel indokolt egy kalászfuzáriózis elleni kezelés. (Falcon® Pro, Prosaro®)


Őszi búzatáblákon az alsó levelek száradása figyelhető meg. A lisztharmat fertőzöttség nem erősödött, a felső levelek tünetmentesek.


Őszi búzában a helmintospóriumos levélszáradás csak az alsó leveleken van jelen észlelési szinten. A sárgarozsda helyenként jelen van, új fertőzés nem történt. A vörösrozsda helyenként már a felső leveleken is megjelent. (Falcon® Pro, Prosaro®)


Őszi búzában több táblán látható a szeptóriás levélfoltosság tünete, a felsőbb, aktív leveleken is. (Falcon® Pro,Zantara®)


Egyes őszi búzatáblákon erősen károsítanak a vetésfehérítő lárvák. Helyenként a zászlóslevelek is károsodtak. A levéltetvek jelentős fertőzést nem okoztak. (Proteus®, Biscaya®)


Őszi árpában a lisztharmat fertőzöttség továbbra is elenyésző. A helmintospórium viszont néhány esetben már a fiatalabb leveleken is látható, de védekezni már nem kell.


Őszi árpában a vetésfehérítő lárvák sokfelé erős kártétellel vannak jelen. (Proteus®, Biscaya®)


Őszi káposztarepce táblákon helyenként erős a repcebecő szúnyog károsítása. Egyes táblákon, a főszáron akár 5-8 becő is fertőzött. A szárazság miatt a tünetek feltűnőek, de a deszikkálásig beavatkozás már nem indokolt.


Az időben vettet kukorica és napraforgó táblákban a korai rovarkár megszűnt, a gyomirtásokat jórészt elvégezték.


Burgonyában folyamatos a burgonyabogár tojásrakása, és a lárvakelés. Helyenként igen erős a fertőzés. (Calypso® 480 SC)


Alma ültetvényekben, érzékeny fajtákon, helyenként erős a lisztharmatfertőzés. Védekezés szükséges. Varasodás gyakorlatilag még mindig nincs, de az esők miatt védekezni kell preventíven. (Luna® Experience+kontakt, Flint® Max+kontakt)


Almáskertekben folyamatos az almamoly rajzása, a védekezések folyamatosak. (Calypso® 480 SC)


Almában a levéltetvek felszaporodása folyamatos, kis kolóniák találhatók, helyenként védekezni kell. A levélpirosító levéltetű fertőzés egyes ültetvényekben erős, máshol a szürke almalevéltetű a jellemző. (Calypso® 480 SC)


Almáskertekben levelenként 2-3 db atka található. A meleg miatt gyors felszaporodásuk tapasztalható. (Envidor® 240 SC)


Körtében a terméskezdeményeken 1- 5 % varasodás tapasztalható. (Luna® Experience+kontakt)


Körtében a körtelevélbolha erőteljes felszaporodása látható. (Movento®)


Szilvában a levéltetvek és a gyümölcsmolyok károsítanak, ajánlott a védekezés. (Calypso® 480 SC)


Őszibarack ültetvényekben a levéllyukacsosodás tünete - elsősorban a csúcshajtásokon- 1 - 5 %-ban fordul elő. A gyümölcsmolyok elleni védekezés itt is aktuális. (Folicur® Solo)


Őszibarack ültetvényekben folyamatos a levéltetvek felszaporodása. Kisebb, nagyobb kolóniák találhatók mindenütt vannak, helyenként erős a fertőzés, védekezés szükséges.


Kajszi ültetvényekben csak elvétve figyelhetők meg kisebb levéltetű kolóniák. Egyes fákon erős sodrómoly fertőzés látható. Várható a ventúriás varasodás megjelenése.


Meggyben és cseresznyében egyre több helyen figyelhetőek meg a moníliás hajtásfertőzés tünetei. Megelőző jelleggel védekezni kell az antraknózis ellen. (Flint® Max)


Cseresznyében igen intenzíven rajzik a cseresznyelégy, védekezni kell. (Calypso® 480 SC)


Szőlőben megjelent a lisztharmat tünete, sokfelé friss fertőzés látható. Lisztharmat és botrítisz elleni megelőző fürtvédelem javasolt. (Luna® Experience, Falcon®, Flint® Max)


Szőlő ültetvényekben szinte mindenütt megtalálhatók a levélatkák. A szőlő gubacsatka is általános, a homoki területeken jelenléte helyenként eléri a 15 %-ot. (Envidor® 240 SC)


Régió 5

Őszi búzatáblákon, az alsó leveleken továbbra is közepes (11-25 %) szeptóriás fertőzés található. A lisztharmat fertőzöttség gyenge. Tovább nőtt a sárgarozsda fertőzöttség, a kalász is fertőződhet, ahol nem megfelelő a védelem. (Falcon® Pro, Zantara®, Prosaro®)


Őszi búzában a vetésfehérítő bogarak létszáma minimális, de a lárva fertőzöttség a védekezések ellenére igen erős (150-180 lárva / 10 hcs). A levéltetű kolóniák száma csökkent a védekezéseknek köszönhetően. (Proteus®, Biscaya®)


Őszi árpa táblákon a hálózatos levélfoltosság fertőzés mértéke nem nőtt (11-25 % a növények 10-12 %-án).  A rinhospóriumos foltosság sem terjedt tovább. A lisztharmatfertőzés kissé erősödött. (Falcon® Pro, Zantara®)


Őszi káposztarepce táblákon észlelési szintű levéltetű fertőzöttség mellett más rovar jelenlét már nem figyelhető meg. Betegségek tünetei szintén nem láthatóak. (Proteus®)


Kukoricában a bolhák jelenléte már nem látható. A fő feladat jelenleg a magról kelő gyomok elleni védekezés.


Burgonyában a burgonyabogár lárvák kelése tömegessé vált, védekezni kell. (Calypso® 480 SC)


Almában a varasodás szekunder fertőzése is folyamatos, mert az elmúlt napok időjárása kedvezett a konídiumok megjelenésének. Jelenleg közepes az átlagos fertőzöttség 9-10 napos lappangási idővel, ezért folyamatos védelem szükséges. (Luna® Experience+kontakt, Flint® Max+kontakt)


Az almalisztharmatnak nem kedvezett az esős idő, kissé visszaszorult.


Az almamoly rajzása visszaesett, a védekezést a kelő lárvák ellen kell irányítani. Az almalevél aknázómoly, a levélpirosító és a zöld almalevéltetű létszáma szintén csökkent. (Alsystin® 480 SC , Calypso® 480 SC)


Körtében a körtelevélbolha tojásrakása folyamatos, de a csökkenő. (Movento®)


Csonthéjasokban a keleti gyümölcsmoly rajzása enyhén növekvő, 15-20 db hím/csapda/3 nap a fogás.


Szilvában a sárga szilvalevéltetű előfordulása nem változott, de a védekezés továbbra is indokolt. (Calypso® 480 SC)


Szőlőben a tarka szőlőmoly rajzása már csak észlelési szintű.


Szőlőben a lisztharmat primer fertőzéséhez kedvező volt az elmúlt napok időjárása. Primer tünetek megjelenése várható rövid időn belül. (Luna® Experience, Falcon®, Flint® Max)

Régió 6

Őszi búzában a lisztharmatfertőzés gyenge, vagy közepes mértékű. A zászlóslevélen még nincs fertőzés, de a fertőzési nyomás jelenleg nagy. (Falcon® Pro, Zantara®)


Őszi búzában a fuzárium-fertőzéshez kedvező a fenológia, a fertőzési nyomás nagy, védekezni kell. (Falcon® Pro, Prosaro®)


Őszi árpában a helmintospóriumos fertőzés továbbra is gyenge mértékű.


A vetésfehérítő bogarak rajzása intenzív, a lárvakelés folyamatos, a fertőzés erős, a védekezés szinte mindenhol javasolható. (Proteus®, Biscaya®)


Tavaszi árpában az alsó leveleken gyenge a lisztharmatfertőzés. A vetésfehérítő lárva és imágó fertőzés itt is erős, védekezés javasolt. (Proteus®, Biscaya®)


Repcében a repcefénybogár fertőzöttség már gyenge mértékű. A repcebecő ormányos és repcebecő gubacsszúnyog folyamatosan rajzik, a lárvakelés folyamatos. Helyenként nagy a kártétel, esetleg még érdemes védekezni. (Proteus®, Biscaya®)


Napraforgóban kártevő és betegség nem jellemző, de a gyomosodás általában erős, mert a preemergens herbicidek nem kaptak megfelelő bemosó csapadékot.


Kukoricában több tábla szélén újabb barkókártétel tapasztalható, sok helyen védekezés szükséges.


Burgonyában még gyenge, de növekvő mértékben figyelhető meg a burgonyabogár jelenléte. (Calypso® 480 SC)


Almában a lisztharmatfertőzés erős az érzékeny fajtákon, a védekezés fontos, mivel nagy a fertőzési nyomás. (Luna® Experience, Luna® Privilege, Flint® Max)


Almában varasodás továbbra sincs, a fertőzési nyomás jelenleg nagy, megelőző védekezés továbbra is javasolt. (Luna® Experience+kontakt, Flint® Max+kontakt)


Az almakártevők közül a levélpirosító levéltetű fertőzés erős mértékű, védekezés javasolt. Az almamoly és a levélaknázó molyok rajzása intenzív, fontos a védekezés. (Calypso® 480 SC)


Körtében nőtt a levélbolha fertőzés, nagyon erős mértékű, védekezni kell. A varasodás ellen megelőző védekezés javasolt, mivel a fertőzési nyomás jelenleg nagy. (Movento®, illetve Luna® Experience+kontakt)


Őszibarackban a tafrinás levélfodrosodás a meleg idő ellenére továbbra is helyenként erős mértékű.


Őszibarackban a levéltetű fertőzés mindenhol nagyon erős, védekezés javasolt. A barackmoly és a keleti gyümölcsmoly gyenge, de erősödő intenzitással rajzik. Az utóbbi tünete mindenhol szembetűnő a hajtásokon.


Cseresznyében erős levéltetű fertőzés van, ahol még lehet, érdemes védekezni. (Calypso® 480 SC)


A cseresznyelégy rajzása intenzív, szükséges a védekezés, ahol még lehet. (Calypso® 480 SC)


Szilvában betegségek nem láthatók. A levéltetű fertőzés nőtt, erős mértékű. Védekezés javasolt. A poloskaszagú szilvadarázs rajzása továbbra is intenzív, a védekezés fontos. (Calypso® 480 SC)


Szőlőben a levélatka és gubacsatka fertőzés közepes, gócokban viszont erős, a védekezés még javasolható. A tarka szőlőmoly rajzása erősödő, a védekezés javasolt.


Szőlőben a lisztharmat pimer tünete mindenhol jelen van, a fertőzési nyomás nagy, a védekezés fontos. (Luna® Experience, Falcon®, Flint® Max)


Szőlőben, a gyomosabb ültetvényekben az alsóbb leveleken jelen van a peronoszpóra primer tünete. A fertőzési nyomás jelenleg nagy, védekezés szükséges. (Profiler®, Melody® Compact 49 WG)