Antracol® 70 WG

Általános ismertető

Bevezető:

Propineb hatónyagú kontakt gombaölő szer.
Több szintű (multi-site) hatás a gombák ellen.
Hatékony védelem
Széles felhasználhatóság: szőlő, almatermésűek, meggy, cseresznye, paradicsom és burgonya védelmére.
A rezisztencia kezelés egyik fontos készítménye.

Általános ismertető:

Gombaölő permetezőszer szőlő, almatermésűek, meggy, cseresznye, paradicsom és burgonya védelmére.

Engedélyokirat száma: MgSzH: 04.2/487-1/2011

AKG:

A termék AKG-ban használható a következő kultúra csoport(ok) esetén:
 • Zöldségek
 • Szőlő
 • Csonthéjasok
 • Almatermésűek
 • Cukorrépa
 • Napraforgó
 • Repce

Összetétel

Hatóanyag:

700 g/kg propineb (70 m/m %)

Formuláció:

vízben diszpergálható granulátum (WG)

Hatásmód

Kontakt gombaölő hatóanyag, amely a gombaszervezet működését több szinten blokkolja (multi-site hatás, FRAC kód: M 3).

Kijuttatási technológia

Földi kijuttatás:

Tankkombinációban történő alkalmazásakor a következőképpen járjunk el:

 • először a habzásgátlót adagoluk (amennyiben szükséges)
 • ezt kövesse az SC formulációjú készítmény (az ilyen típusú készítmények még bizonyos higítást igényelnek)
 • ezután az Antracol-t adjuk a permetléhez
 • majd az egyéb WG, vagy WP formulációjú készítményt
 • legutoljára hagyjuk az EC, illetve EW készítményt

Kontakt készítmény lévén az Antracol kijuttatásakor törekedjünk a lehető legjobb permetlé borításra.

Légi kijuttatás:

Nem engedélyezett.

Kereskedelmi adatok

Kiszerelés: 6 kg

Forgalmazási kategória: II.

Eltarthatóság: 3 év

Veszélyességi besorolás

Tűzveszélyességi besorolás:

nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség:

közepesen veszélyes

Méhekre való veszélyesség:

nem jelölésköteles

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki

H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket (lenyelve)

H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

P102 Gyermekektől elzárva tartandó

P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező

P314 Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni

P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!)

SPe2 A talajvíz védelme érdekében homoktalajokon (KA<302) és felszíni karsztos területeken ne használja!

SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől gyümölcsös kultúrák esetében 10 m, szőlő és szántóföldi növények (zöldségfélék) esetében 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! A nem cél-ízeltlábúak védelme érdekében gyümölcsös kultúrák esetében a nem mezőgazdasági földterülettől 10 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

SPo2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!

Egyéb környezetvédelmi előírások:

az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

 

Géptisztítás

Ha csak az Antracol volt a permetezőgépben elegendő egy alapos tiszta vizes mosás a szokásos eljárás szerint: tartály, szűrők, szivattyú, szóró keret és szórófejek tisztítása és kétszeri öblítése.

Az öblítéshez szükséges víz mennyisége: először a tartály térfogat minimum 1/5-öd része, másodszor a tartály térfogat minimum 1/20-ad része.

Ha tankkeverék volt a gépben, a kombinációs partner előírásait is figyelembe kell venni.

Javasolt technológiák

Szőlőben peronoszpóra ellen az Antracol-t megelőző jelleggel – preventíven – alkalmazzuk 7-10 naponként. Erős fertőzési nyomásnál a rövidebb, közepes, vagy gyenge fertőzési veszélynél a hosszabb permetezési fordulót javasoljuk.

A permetezéseket a szőlő 2-4 leveles állapotától a virágzást közvetlen megelőző időszakig 1-2 alkalommal végezhetjük. Fontos, hogy a már fertőződött ültetvényben az Antracol önállóan nem ad megfelelő védelmet, csak kombinációs partnernek javasolható olyan készítmény mellé, aminek blokkoló hatása is van.

Az Antracol-t szőlővédelmi technológiákba illesztve is alkalmazhatjuk, elsősorban a vegetációs időszak elején, kombinációban kén készítménnyel, illetve később, a virágzás előtt Falcon-nal.

Almában és körtében varasodás ellen az Antracol-t szintén megelőző jelleggel alkalmazzuk, 7-10 napos permetezési fordulóban. Erős fertőzési nyomásnál (esős, vagy hosszan megmaradó harmatos időszakokban, amikor a hőmérséklet eléri a 20 °C-t) a rövidebb permetezési fordulót javasoljuk, valamint felszívódó, vagy mélyhatású teljes dózisú kombinációs partner (pl: Folicur 25 WG, vagy Luna Experience) alkalmazása ajánlott.

Cseresznyében és meggyben virágfertőző monília ellen két alkalommal permetezhetünk egy vegetációban: fehérbimbós állapotban és teljes virágzásban. Gyümölcs monília ellen a kezelést az élelmezés-egészségügyi várakozási idő betartásával végezzük – legkésőbb 28 nappal a tervezett betakarítás előtt!

Szabadföldi paradicsomban fitoftóra és alternária ellen preventíven, a paradicsom 3-4 leveles állapotától maximum négy alkalommal permetezzünk, 7-10 napos fordulókban.

Burgonyában szintén fitoftóra és alternária ellen, 10-15 cm-es növénymagasságtól a bogyótermés érésének kezdetéig maximum négy alkalommal használható preventíven, 10-14 napos fordulókban.

Dohányban a kezeléseket már palánta korban elkezdhetjük az alacsonyabb dózissal (1,0 kg/ha) és nagy permetlémennyiséggel, úgy, hogy a palántaágyra is bőven jusson permetlé. Ezt a kezelést kétszer végezhetjük, csakúgy, mint a kiültetés utáni kezeléseket. Kiültetés után a dózist 2 kg/ha-ra kell emelni.

Dísznövényekben, felhasználása rozsda és egyéb betegségek ellen engedélyezett (a lisztharmat típusú gombabetegségek kivételével). Egy vegetációs időszakban maximum három alkalommal használható.

 

Dózis

SzőlőSzőlő (alany, szaporító anyag előállítás)Szőlő (borszőlő, ültetvény) Szőlő (csemege, ültetvény)Szőlő (szőlőiskola, szaporító anyag előállítás)

Károsító: peronoszpóra, szőlőorbánc
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,2-1,6 kg/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 600-800 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: virágzás kezdete (BBCH 60)

Szőlő (borszőlő, ültetvény)

Károsító: peronoszpóra, szőlőorbánc
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,2-1,6 kg/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 600-800 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: virágzás kezdete (BBCH 60)

Szőlő (csemege, ültetvény)

Károsító: peronoszpóra, szőlőorbánc
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,2-1,6 kg/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 600-800 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: virágzás kezdete (BBCH 60)

Szőlő (alany, szaporító anyag előállítás)

Károsító: peronoszpóra, szőlőorbánc
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,2-1,6 kg/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 600-800 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: virágzás kezdete (BBCH 60)

Szőlő (szőlőiskola, szaporító anyag előállítás)

Károsító: peronoszpóra, szőlőorbánc
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,2-1,6 kg/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 600-800 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: virágzás kezdete (BBCH 60)

Alma

Károsító: varasodás, egyéb gombabetegségek (kivéve lisztharmat)
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,5-2,25 kg/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 800-1500 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: gyümölcskötődés (BBCH 71)

Birs

Károsító: varasodás, egyéb gombabetegségek (kivéve lisztharmat)
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,5-2,25 kg/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 800-1500 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: gyümölcskötődés (BBCH 71)

Körte

Károsító: varasodás, egyéb gombabetegségek (kivéve lisztharmat)
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,5-2,25 kg/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 800-1500 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: gyümölcskötődés (BBCH 71)

Naspolya

Károsító: varasodás, egyéb gombabetegségek (kivéve lisztharmat)
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,5-2,25 kg/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 800-1500 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: gyümölcskötődés (BBCH 71)

Cseresznye (ültetvény)

Károsító: monília, egyéb gombabetegségek (kivéve lisztharmat)
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,5-2,25 kg/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 10
Permetlé (l/ha): 800-1500 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: gyümölcskötődés, tisztulási hullás (BBCH 71-73)

Meggy (ültetvény)

Károsító: monília, egyéb gombabetegségek (kivéve lisztharmat)
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,5-2,25 kg/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 10
Permetlé (l/ha): 800-1500 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: gyümölcskötődés, tisztulási hullás (BBCH 71-73)

Paradicsom (szabadföldi, magról vetett)

Károsító: paradicsomvész, fenésedés
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,8-2,4 kg/ha
Kezelések max. száma/szezon: 4
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 600-1200 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: érés kezdete (BBCH 81)

Paradicsom (szabadföldi, palántázott)

Károsító: paradicsomvész, fenésedés
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,8-2,4 kg/ha
Kezelések max. száma/szezon: 4
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 600-1200 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: érés kezdete (BBCH 81)

Dohány (zárt termesztőberendezésben, palántaágy)

Károsító: peronoszpóra
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,0 kg/ha (palántaágy) 2,0 (kiültetés után)
Kezelések max. száma/szezon: 2+2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 600-1500 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: n.k.

Étkezési burgonya

Károsító: burgonyavész, alternáriás levélfoltosság
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 2,0-2,5 kg/ha
Kezelések max. száma/szezon: 4
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 400-600 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: gumónövekedés (BBCH 70-79)

Burgonya vetőgumó

Károsító: burgonyavész, alternáriás levélfoltosság
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 2,0-2,5 kg/ha
Kezelések max. száma/szezon: 4
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 400-600 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: gumónövekedés (BBCH 70-79)

Dísznövény

Károsító: rozsda, egyéb gombabetegségek (kivéve lisztharmat)
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 2 kg/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 500-2000 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: n.k

Előírt védőfelszerelés

Egyéni védőfelszerelés előkészítőknek és kijuttatóknak:

védőkesztyű, védőruha, A1P2 típusú légzésvédő

Rezisztencia

A propineb hatóanyag hatásmódja (multi-site) miatt az alacsony rezisztenciára érzékeny hatóanyagok közé tartozik.

Figyelem

Ne feledje!

 • A propineb hatóanyag gombaölő hatásán kívül a növény cink ellátásához is hozzájárul, mert a cink mikroelemet, megfelelő mennyiségben a növény számára könnyen felvehető formában tartalmazza.

Várakozási idők

Munkaegészségügyi várakozási idő:

0 nap


Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

cseresznye, meggy 28 nap
burgonya 14 nap
szabadföldi paradicsom 10 nap
alamtermésűek (alma, körte, birs, naspolya), szőlő (csemege, bor), dohány, dísznövények előírás szerinti kezelés esetén a várakozási idő előírása nem szükséges