Adatkezelési tájékoztató

A weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”) üzemeltetője a Bayer Hungária Kft. (a továbbiakban: „Adatkezelő”). Az Adatkezelővel kapcsolatos további információt az impresszum menüpont alatt talál.

Személyes adatainak a kezelése

Jelen tájékoztató célja, hogy a Weboldal használatával kapcsolatos adatkezelési gyakorlatot ismertesse. A személyes adatok kezelésének a jogalapja összhangban az Általános Adatvédelmi Rendelet (a továbbiakban: “GDPR”) 6. cikk (1)(b)) pontjával olyan szerződés, amelyben az érintett fél, mivel a személyes adatokat abból a célból kezeljük, hogy az Ön számára a Weboldal funkciói elérhetőek legyenek. Amennyiben az adatkezelés jogalapja ettől eltér, azt a következő fejezetekben ismertetjük.

A Weboldal használata

Amikor kezdeményezi a Weboldal betöltését webböngészője továbbít bizonyos adatokat a webkiszolgálónknak. Ennek technikai okai vannak, és azért van rá szükség, hogy a kért információkat a rendelkezésére bocsáthassuk. Annak érdekében, hogy könnyebben hozzáférhessen a webhelyhez, az alábbi adatokat gyűjtjük, rövid ideig tároljuk és használjuk:

 • IP-cím,
 • a hozzáférés dátuma és ideje,
 • a greenwichi középidőhöz (GMT) viszonyított időeltolódás,
 • a kérés tartalma (konkrét webhely),
 • honnan érkezett a Weboldalra
 • a hozzáférés állapota / HTTP-állapotkód,
 • továbbított adatmennyiség,
 • a hozzáférést kérő webhely,
 • böngésző, nyelvi beállítások, a böngészőszoftver, az operációs rendszer és a felület verziószáma.

Ezenfelül, a szervereinkhez való jogosulatlan illetve jogellenes hozzáférések vagy azok megkísérlésének felderítéséhez fűződő jogos érdekünk alapján (összhangban a GDPR 6 (1) (f) pontjával) az adatokat korlátozott ideig tároljuk, abból a célból, meg tudjuk kezdeni a jogosulatlan illetve jogellenes hozzáférések, vagy azok megkísérlésének visszakövetését.

A Weboldalon elérhető szolgáltatások

Időjárás előrejelzés

Amennyiben Ön feliratkozik a szolgáltatásra, úgy szezonálisan időjárás előrejelzést tartalmazó SMS-t küldünk az Ön részére. A fenti cél érdekében az alábbi adatokat kezeljük: telefonszám, irányítószám
Az adatkezelés jogalapja szerződés, amelyben az érintett fél.
Az adatkezelés ideje: Adatait az Adatkezelő addig kezeli, amíg a megadott hozzájárulását vissza nem vonja, illetve amíg a szolgáltatást nyújtja. Adatkezelő rendszeres időközönként felülvizsgálja a szolgáltatás illetve az adatkezelés szükségességét. Amennyiben a szolgáltatás megszüntetéséről dönt, annak várható idejéről előzetesen tájékoztatja az érintetteket annak érdekében, hogy jogaikat gyakorolhassák.

Betegség és kártevő előrejelzés küldése SMS-ben

Amennyiben Ön feliratkozik a szolgáltatásra, úgy szezonálisan kártevő és betegség előrejelzést tartalmazó SMS-t küldünk az Ön részére. Az előrejelzés tartalmaz, az adott kártevővel vagy betegséggel szemben alkalmazható, Crop Science üzletág által forgalmazott növényvédőszerrel kapcsolatos információt is. A szolgáltatás adatkezelés céljai: A fenti célok érdekében az alábbi adatokat kezeljük: telefon szám, milyen kultúrára kér előrejelzést illetve melyik körzetre.
Az adatkezelés jogalapja szerződés, amelyben az érintett fél.

Ügyfélkapcsolat

Annak érdekében, hogy a fent megjelölt előrejelzési szolgáltatásokat nyújtani tudjuk, illetve az esetleges megkeresésekre válaszolni tudjunk, illetve azokat teljesíthessük,(pl. adatbázisból való törlés) valamint az érintettekkel kapcsolatba léphessünk (pl. hogy tájékoztatást küldhessünk, ha az adatvédelmi tájékoztató módosul) szükségünk van a feliratkozók nevére, mobilszámára és e-mail címére.
Az adatkezelés jogalapja szerződés, amelyben az érintett fél.

Az Adatkezelés ideje: Az adatokat az ügyintézést követően haladéktalanul törlik, kivéve ha az adatok kezelésére egyéb célból van szükség (pl.: jogi igény érvényesítése). Ebben az esetben az adatok várható kezelésének tartamáról az Érintettet külön tájékoztatják.

Harmadik felek szolgáltatásai és tartalmai a weboldalon

Ezen a Weboldalon más szolgáltatók szolgáltatásai és/vagy tartalmai is megtalálhatóak. Amennyiben ezeket a harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokat igénybe veszi, illetve a harmadik fél által nyújtott tartalmat betölti, úgy a forgalmi adatai a  szolgáltatónak technikai okokból továbbítódnak.

Ezek a szolgáltatók további, saját céljaikból is kezelhetik adatait. A lehető legjobb tudásunk szerint úgy tettük elérhetővé ezen szolgáltatók megjeleníteni kívánt tartalmait és szolgáltatásait, hogy a saját adatkezelési céljaikból történő adatforgalmat korlátoztuk, vagy az csak akkor lehetséges, ha a szolgáltatásuk igénybevételét Ön tevőlegesen kezdeményezi.

Azonban, mivel ezel szolgáltatók adatgyűjtési és adatkezelési folyamatiara nem bírunk ráhatással, így nem tudunk információt nyújtani azzal kapcsolatban, hogy milyen célokból és mely adatait kezelik.

Amennyiben többet szeretne megtudni a szolgáltatók által kezelt adatok kategóriáiról és az adatkezelési célokról, kérjük, hogy olvassa el a szolgáltatásokat és tartalmakat nyújtó, valamint az adatok biztonságáért felelős szolgáltatók adatvédelmi tájékoztatóit:
Google Maps

Adatfeldolgozók igénybevétele

Személyes adatainak kezeléséhez erre szakosodott vállalkozókkal működünk együtt. Ezeket a vállalkozókat nagy körültekintéssel választjuk ki, és rendszeresen ellenőrizzük őket. Megfelelő adatfeldolgozási megállapodásokkal gondoskodunk arról, hogy a vállalkozók kizárólag a mi utasításainkra, és kizárólag előírásaink szerint dolgozhassanak fel személyes adatokat.

A honlap szerver szolgáltatója:
BC.HU Kft.
Székhely: 1155 Budapest, Wysocki u. 3.
Tel.: +36-20-220-4000
Kapcsolattartásra szolgáló e-mail elérhetőség: admin@bc.hu

A honlap és az adatbázis karbantartója:
LumiSys Kft.
Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 47. 5/14.
Kapcsolattartásra szolgáló e-mail elérhetőség: info@lumisys.eu

Az SMS szolgáltatás küldője:
Bitnet Group Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1192 Budapest, Pannónia út 14.
Tel.: +36-1-7857080
Kapcsolattartásra szolgáló e-mail elérhetőség: info@bitnet.hu

Az EU/EGT területén kívüli adatkezelés

Adatainak egy részét olyan, az Európai Unión (a továbbiakban: „EU”) vagy az Európai Gazdasági Térségen (a továbbiakban: „EGT”) kívüli országokban is kezelni fogják, amelyek az európai országokhoz képest alacsonyabb szintű adatvédelmet biztosítanak. Ilyen esetekben gondoskodunk arról, hogy adatai megfelelő mértékű védelemben részesüljenek. Ennek érdekében például külön megállapítást kötünk szerződéses partnereinkkel (másolati példány kérésre elérhető), vagy kifejezett hozzájárulást kérünk az adatkezeléshez.

Az Ön jogaival kapcsolatos információk

A vonatkozó adatvédelmi jogszabályok szerint az alábbi jogokat biztosítjuk Önnek:

 • az általunk tárolt személyes adatairól való tájékozódás joga;
 • a személyes adatai helyesbítésének, törlésének vagy korlátozott kezelésének kérése iránti jog;
 • Adatkezelő jogos érdeken, illetve közérdeken  alapuló adatkezelés, és a profilozás kifogásolásának illetve az ellene való tiltakozás joga, kivéve, ha mint Adatkezelő igazoljuk, hogy a jogos érdeken alapuló adatkezelést olyan nyomós és megalapozott indokok támasztják alá, amelyek elsődlegesek az Ön jogaival szemben, illetve ha az adott adatkezelésre jogi igények bejelentése, érvényesítése vagy védelme érdekében van szükség;
 • az adathordozhatósághoz való jog;
 • a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem vagy ilyen fennállásának közvetlen veszélye esetén Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.; honlap: www.naih.hu; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36 (1) 391-1400) vizsgálatot kezdeményezhet, illetve jogainak sérelme esetén az illetékes bíróságon eljárást kezdeményezhet. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
 • a jövőre nézve bármikor visszavonhatja a személyes adatai gyűjtéséhez, kezeléséhez és használatához való hozzájárulását. További tájékoztatásért tekintse meg a hozzájárulásán alapuló adatkezelést leíró fenti fejezeteket.

Amennyiben élni kíván jogaival, kérelmét az alábbiakban megadott valamelyik elérhetőségre küldje:

Elérhetőségek

Ha kérdése van az adatvédelemmel kapcsolatosan, forduljon vállalatunk adatvédelmi felelőséhez az alábbi címen:

Adatvédelmi tisztviselő:
Postacím: 1117 Budapest, Dombóvári út 26.
E-mail cím az általános kérelmekhez: adatvedelem@bayer.com
Tel:+3614874281

Az adatvédelmi tájékoztató módosítása

Adatvédelmi tájékoztatónkat időnként aktualizáljuk. Az adatvédelmi tájékoztatónk naprakész változatát Weboldalon tesszük közzé. Az esetleges módosítások a webhelyünkön való közzétételkor lépnek hatályba. Ezért azt ajánljuk, hogy rendszeresen keresse fel webhelyünket, és tájékozódjon az esetleges újabb változatról.

Legutoljára frissítve: 2021.10.15.