A weboldal felhasználási feltételei

Köszönjük látogatását!

A weboldal használatával Ön elfogadja az alábbiakban rögzített általános felhasználási feltételeket, továbbá tudomásul veszi, hogy a honlapot saját és kizárólagos felelősségére használja.

Az agro.bayer.co.hu domain név alatt elérhető internetes oldal (a továbbiakban: „Honlap”) célja, hogy a Bayer Hungária Kft. (székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 26.; Cg.: 01-09-063142; adószáma: 10263002-2-44; a továbbiakban: „Bayer”) Crop Science üzletágának termékeit, rendezvényeit, híreit illetve kereskedelmi promócióit ismertesse.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a Honlap látogatásának és tartalma felhasználásának alábbi feltételeit!

Felelősségkorlátozás

Jelen Honlap Felhasználói elfogadják, hogy a Honlapot és annak tartalmát saját felelősségükre nyitják meg, és használják fel. Sem a Bayer, sem a Honlap írásában, létrehozásában és átvitelében részt vevő harmadik felek nem tehetők felelőssé a Honlap megjelenítéséből, megnyitásából vagy az erre való képtelenségből, a Honlapra való belépésből vagy belépésre való képtelenségből, vagy a Honlap használatából vagy használatára való képtelenségből, vagy a Honlapon megjelentetett információra való hagyatkozásból adódó kárért vagy sérülésért. Ha tanácsra vagy útmutatásra van szüksége termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatban, kérjük, hogy a lentebb megadott elérhetőségeink valamelyikén lépjen velünk kapcsolatba.

Harmadik fél honlapjára mutató linkek

Előfordulhat, hogy a jelen internetes oldal használata közben más internetes oldalra történő hivatkozásokat, avagy oda mutató linket talál. A Bayer nem vállal felelősséget a harmadik felek által készített weboldalak tartalmáért, pontosságáért és működéséért. A linkek megjelentetése nem jelenti azt, hogy a Bayer egyetért azok tartalmával. A Bayer semmilyen formában nem vállal felelősséget az ilyen honlapok elérhetőségéért vagy tartalmáért, sem az ilyen tartalmak alkalmazásából eredő károsodásért vagy sérelemért. A más weboldalra mutató hivatkozások elhelyezése nem jelenti azt, hogy a Bayer adott internetes oldalt bármilyen formában támogatná. A más honlapokra mutató linkek kizárólag a Honlap felhasználóinak kényelmét szolgálják. A Felhasználók az ilyen honlapokat kizárólag saját felelősségükre látogatják. Amennyiben a Bayer értesül arról, hogy a Honlapon közzétett bármely link jogsértő információt tartalmaz, akkor a jogellenesség hitelt érdemlő igazolását követően haladéktalanul intézkedik a link eltávolítását illetően.

Kérjük a Felhasználót, hogy amennyiben a jelen internetes oldalt elhagyná, úgy a harmadik fél internetes oldalának általános felhasználási feltételeit és adatvédelmi tájékoztatóját is gondosan tanulmányozza át a használatot megelőzően.

Felhasználó által közölt tartalmak

A Honlap Felhasználója korlátlanul és feltétlenül felelős az általa közzétett és/vagy a Bayer részére továbbított információk helytállóságáért, illetve az ilyen információkkal összefüggésben a harmadik személyek szellemi alkotáson fennálló jogainak tiszteletben tartásáért.

Határon átívelő felhasználás

A Honlapot a Bayer ellenőrzi, működteti, és frissíti Magyarországon. A Honlap kifejezetten magyarországi felhasználásra készült. A Bayer nem vállal felelőséget azért, hogy a Honlap a magyarországitól eltérő területen is helytálló tartalommal rendelkezik, különösen hogy a termékek és szolgáltatások hasonló névvel, kiszerelésben, csomagolással, illetve azonos feltételekkel érhetők el. A Honlapon feltüntetett termékek csomagolása, címkézése, kiszerelése jelölése országonként különböző lehet. Amennyiben Magyarország területén kívül használja a Honlapot, illetve annak a tartalmát, akkor az ön saját felelőssége, hogy azt a helyi jogszabályokkal összhangban tegye.

A Honlapon elküldött személyes adataira a jelen oldalon ugyancsak elérhető, Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt feltételek az irányadók.

A Honlap „ahogyan van” alapon elérhető, ennél fogva a Bayer Hungária Kft. nem vállal semmilyen – akár kifejezett, hallgatólagos, jogszabályon alapuló vagy más egyéb – szavatosságot az Honlapon hozzáférhető információk, anyagok megbízhatóságáért, naprakészségéért, az internetes oldalhoz való hozzáférés megszakadástól vagy hibáktól való mentességéért, a weboldal vírusmentességéért, a Honlapon megosztott tartalmak pontosságáért, teljességéért. Az ezekre irányuló kijelentésektől a Bayer kifejezetten elzárkózik. A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Honlapon hozzáférhető információk esetleges változásainak figyelemmel kísérése szintén saját felelőssége.

Fenntartjuk a jogot, hogy a Honlap bármely részéhez vagy egészéhez, illetve annak bármely funkciójához való hozzáférést előzetes értesítés nélkül bármikor korlátozzuk, felfüggesszük, vagy megszüntessük.

Amennyiben az internetes oldalon közzétett tartalom kapcsán további útmutatásra lenne szüksége, kérjük, esetleges kérdéseivel forduljon a tartalomszolgáltatóhoz az Impresszumban feltüntetett elérhetőségek valamelyikén.

Védjegyek

A Honlapon szereplő márkanév vagy védjegy a BAYER cégcsoport, vagy azon belül a Bayer, illetve a BAYER cégcsoport leányvállalatainak, társvállalatainak, licencadóinak vagy vegyesvállalati partnereinek a tulajdona. Ezen védjegyek vagy egyéb anyagok jogosulatlan felhasználása vagy az ezekkel való visszaélés kifejezetten tilos, és a szerzői jog, a védjegyjog vagy más ipari tulajdonjogok megsértésének számít.

A Honlap tulajdonosa a Bayer, az ott, valamint az esetlegesen kapcsolódó microsite-okon található képek, szöveges tartalmak – ideértve a védjegyeket, domain neveket, más egyéb szellemi alkotásokat is – szerzői-, védjegy- és más szellemi alkotásokhoz fűződő jogok jogosultja a Bayer, illetve azok a vonatkozó jogosult engedélyével jelennek meg a Honlapon.

A Honlapon a Felhasználó jogosult böngészni, annak tartalmát egészben vagy részben magáncélra, jövedelemszerzés nélkül jogosult felhasználni azzal a feltétellel, hogy érintetlenül hagyja a szerzői jogi és egyéb jogvédelmi nyilatkozatokat. Ezen túlmenően a Felhasználó a Honlap tartalmának bármilyen további felhasználására kizárólag a vonatkozó jogszabályok – így különösen, de nem kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény – által biztosítottak mentén bír jogosultsággal!

A Honlap tartalma semmilyen körülmények között nem értelmezhető oly módon, mintha az a Honlapon megjelenített jogi oltalom alatt álló szellemi tulajdonjogok tárgyát képező alkotások bármelyikének felhasználása tekintetében bárki számára felhasználási jogot avagy engedélyt biztosítana.

A Felhasználó a Honlap látogatásával elfogadja, hogy a Honlap használatából származó vagy azzal kapcsolatos vitákra és követelésekre a magyar jog alkalmazandó. Az esetleges jogviták eldöntésére Magyarország bíróságai rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.

Fenntartjuk a jogot a jelen általános felhasználási feltételek módosítására és kiegészítésére.

© Budapest 2018.02.21.– Bayer Hungária Kft.

Utolsó frissítés: 2021.10.15.