easyFlow

Megelőzhető a növényvédő szerek bemérése és adagolása során véletlenszerűen előforduló szivárgás-, illetve elfolyás, szennyeződés

A nagyobb biztonság a növényvédő szerek kezelése során egyre fontosabb szempont, és ennek jelentősége csak növekedni fog a jövőben. A növényvédő szerekkel kapcsolatba kerülő személyek biztonsága nem merülhet ki csak a jogszabályi háttér megteremtésében, személyes felelősséget is felvet és hatékony eszközökre is szükség van.

A növényvédő szerek manipulációja során előforduló termékszivárgás, kiömlés és humán expozíció megelőzése az alábbi előnyökkel jár:

 • csökken a helytelen növényvédő szer alkalmazásból eredő termés veszteség, és környezeti károsítás lehetősége,
 • csökken a költséges növényvédő szerek pazarlása,
 • nincs szükség többletmunkára és időre a kiömlött növényvédő szerek összegyűjtéséhez,
 • nincs szükség többlet ráfordításokra a kiömlött növényvédő szerek ártalmatlanításához,
 • növekszik nő a munka hatékonysága (nincs idő veszteség),
 • csökken a balesetekből adódó egészségkárosodás lehetősége,
 • csökken a balesetekből adódó egyéb járulékos költségek (ügyvédi, szakértői, bírósági költségek, hatósági bírságok) elmerülésének lehetősége

Következésképpen a megelőzés az alábbiakat eredményezi:

1. kevesebb üzemi baleset,
2. alacsonyabb üzemeltetési és termelési költségek,
3. jobb költséghatékonyság, és
4. tisztább munkahelyi környezet.

Számos, a témában végzett vizsgálat megállapította már, hogy a növényvédő szerek bekeverését / bemérését és a permetlé kijuttatást végzők körében fordul elő a legtöbb üzemi baleset. A hagyományos módon kézzel végzett kimérés és bekeverés során lehet a leghamarabb legkönnyebben érintkezésbe kerülni a tömény növényvédő szerrel, itt a legnagyobb az expozíció előfordulásának a kockázata. Ezért elengedhetetlen az ilyen munkaműveletekben résztvevő személyek kitettségének a csökkentésére.

Ez volt az a pont ahol a Bayer Crop Science és az Agrotop fejlesztői elkezdtek együtt gondolkozni. A közös munkával kifejlesztett műszaki megoldással egyszerűen és biztonságosan lehet adagolni a folyékony halmazállapotú növényvédő szereket. Az easyFlow az első olyan zárt rendszer, ami a kis és közepes kiszerelésű folyékony növényvédő szerek szennyeződés, csepegés és szivárgásmentes, tiszta adagolását teszi lehetővé.

Az easyFlow az 5-10 literes (azaz a 63 mm kiöntő nyílás átmérőjű) sztenderd növényvédő szer kannák permetező tartályba történő részleges, vagy teljes ürítését teszi biztonságossá. A rendszer csepegés és szivárgásmentesen, egyszerűen bontja a kanna nyílásán található zárófóliát, de a már felbontott kannák kezelésére is alkalmas.

A rendszer egyik része a permetező tartályra szerelendő adapter, amit könnyen, akár utólag is felszerelhetünk. Ehhez tökéletesen csatlakozik a másik rész, a lezárt, vagy már bontott kannára csavarható adapter. A záró fólia felnyitása a már zárt rendszerben történik. Maga a fólia a kannán marad, csupán az adagoláshoz szükséges méretű (a fólia kb. 80%-át kitevő) lyukat üt rajta a rendszer erre alkalmas része. Az adagolás egyszerű, külön mérőedények használata nélkül, egyenesen a kannából, könnyen megoldható. A folyékony növényvédő szer adagolásának befejezésekor – legyen a szükséges mennyiség akár csak az űrtartalom egy része, akár a teljes mennyiség – a még zárt rendszerben történik a belső részek vagy a kiürült göngyöleg tisztítása is. Az ehhez használt „mosóvíz” is egyenesen a permetlé tartályba ürül. Az adagolás befejeztével mind az adapter, mind a göngyöleg növényvédő szer mentes lesz - a kiürült göngyöleg további tisztítás nélkül leadható a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az easyFlow használatakor a tisztítás kb. 1 percet vesz igénybe, ami a hagyományos háromszori öblítéshez és a mérőedények külön tisztításához képest komoly időmegtakarítást jelent.

Az easyFlow fejlesztése során nagy gondot fordítottak a költségek optimalizálására is. A rendszer nagyobb része a permetezőtartályon lévő adapterben van. Ebből permetezőgépenként 1 db-ra van szükség. Ezzel a kannára kerülő rész a lehető legkisebb és legegyszerűbb lett. A rendszer zárt tisztásának köszönhetően ez az adapter akár a növényvédő szer következő használatáig a kannán tartható, de több adapter beszerzése sem jelent komoly ráfordítást.

Az easyFlow használatakor a permetlé készítése során az előkészítő nem érintkezik a növényvédő szerrel, ami a biztonságos felhasználásban nagy előrelépés. Sem a záró fólia, sem a göngyöleg tisztítására használt mosóvíz nem kerül a tartályon kívülre, így a környezeti terhelés lehetősége is csökken.

Az easyFlow előnyei:

 • a legszigorúbb felhasználói és környezetvédelmi előírásoknak is megfelelő szivárgásmentes illeszkedés
 • az automata zárórendszer megelőzi a növényvédő szer göngyöleg véletlen felnyílását
 • fokozatmentesen szabályozható adagolás teszi lehetővé, hogy a kanna tartalmának akár csak bizonyos részét ürítsék a tartályba
 • a kiürült göngyölegek biztonságosan és gyorsan tisztíthatók
 • mérőedények használata – és így tisztítása is –szükségtelen
 • könnyen felszerelhető új tartályokra, vagy akár utólag is már használatban lévő permetezőgépekre