Laudis a csemegekukorica gyomirtásban

A Laudis azon kevés gyomirtó szerek egyike, amely engedélyeztetése, regisztrációja párhuzamosan folyt a különböző termesztési célú kukoricákban (hibrid-előállító vonalak, takarmány kukorica és csemegekukorica), s felhasználási engedélyét együtt is kapta meg a különböző termesztési célú kukoricákban.

Visszapillantás a 2004. évi csemegekukorica herbicid-érzékenységi vizsgálat eredményeit bemutató jelentésre:

„Az AE 0172747 02 OD 07 A1, AE 0172747 02 OD 07 A2 készítmények jó gyomirtó hatásukról és a hibridekre gyakorolt csekély károsító hatásukról tettek bizonyságot. A tapasztalt széles gyomirtási spektrum, és a kismértékű fitotoxicitási veszély miatt bíztatónak tűnnek a csemegekukoricában való későbbi felhasználhatóságukat illetően. Célszerűnek tartjuk a további vizsgálatukat. A vizsgált hibridek közül a Maxima esetében kerülni kell az alkalmazásukat.”

Az idő igazolta a fenti, korai megállapításokat. Az A1 formuláció neve lett a Laudis. Azóta a készítmény folyamatosan jelen van a csemegekukorica hibrideken végzett gyomirtó szer-érzékenységi kísérletekben. 2004 óta összesen 193 hibriden való viselkedése került tesztelésre. 87 azon hibridek száma, amelyeken legalább két évben vizsgálhattuk az esetlegesen kialakuló fitotoxikus tüneteket. S csupán ennek töredéke azon hibridek száma, amelyek nem kívánt reakcióval válaszoltak a Laudis normál (2,25 l/ha), illetve dupla dózisának (4,5 l/ha) kezeléseire.

A fokozottabb érzékenységet mutató hibrideken kialakult tünetek tipikus, HPPD-gátló gyomirtó szerre jellemző sárgulásos, fehéredéses foltokban nyilvánultak meg. A kifehéredő foltokban a levéllemez – elsősorban a levél csúcsi részén – elvékonyodott, később elbarnult, beszáradt. A posztemergensen, a csemegekukorica 4-6 leveles állapotában kijuttatott készítmények hatására a kifehéredő foltok a kukorica felső 3-4 levelére terjedtek ki, a kezelés időpontjában meglévő, alsó állású 2-3 levélen csak minimális mértékben jelentkezett a tünet. Később, a kezelés óta újonnan megjelent levelek zölden bújtak elő, és a kukorica zöld-fehér-zöld színezettséget mutatott. A színelváltozás mellett 5-10 % mértékű, tartósnak bizonyuló növekedési depresszió is megfigyelhető a jelentősebb érzékenységet mutató hibrideknél. Ilyenek voltak: Bomb-R, Maxima, HMX 6386.

A gyengébb érzékenységet mutató hibridek esetében a tünet jellege kissé más: az alsó levelek szürkés zöldre színeződtek, és csak kisebb sárguló foltok jelenhetnek meg, ebben az esetben növekedési lemaradás nem alakul ki. A két dózis (engedélyezett normál és dupla) között csak csekély fitotoxicitásbeli különbség alakult ki. Csekélyebb érzékenységgel reagálónak bizonyultak: Enterprise, SF 0201, UY 2830 OL, Challenger 720, GH-2042, Box-R, GSS-1477, GSS-5649, Jumbo, Dessert 82, Kuatour, HMX 0373S.

Az évek során csak egy olyan hibrid volt, amely hiperérzékenyen reagált a Laudis-kezelésekre. E hibrid, a Merit, mondhatni gyorsabb ütemben pusztult el a kísérleti területen, mint az egyszikű gyomfajok.

A Laudis, a kedvező szelektivitási tulajdonságainak és széles gyomirtó spektrumának köszönhetően, a csemegekukorica-termesztők egyik bázis gyomirtó szerévé vált. A termelők számára azon tulajdonsága is kedvező, hogy nincs káros tartamhatása, ami korlátozná az utónövényként vethető kultúrák körét, így gyakorlatilag minden fontosabb kultúra vethető az alkalmazása után.

A jót könnyű megszokni. Egyoldalú használata, esetlegesen a csökkentett dózisok alkalmazása kockázatokat is rejthet magában. Az évek alatt kiderült, hogy a fejlettebb varjúmák egyedek nem pusztulnak el teljesen az alkalmazás után, az ugari szulákpohánka pedig teljesen képes tolerálni a kezelés hatását. A fakómuhar is kevésbé érzékeny rá, mint a kakaslábfű. Az egyoldalú, több éven át tartó használata e fajok felszaporodásához vezethet.

Összefoglalva elmondható, hogy a köztermesztésben levő csemegekukorica hibridek többsége nem, vagy csak nagyon enyhe tünetekkel reagál a Laudis alkalmazása után. Ezért fontos pillére a csemegekukorica gyomirtási technológiájának. Új, a gazdálkodó számára még ismeretlen tulajdonságokkal bíró hibrid vetésekor mindenképp szükséges kikérni a termeltető konzervgyár, hűtőház, illetve a gyomirtó szer gyártójának véleményét a Laudis adott hibridben való alkalmazhatóságáról.

Molnár Ferenc

fejlesztőmérnök

SynTech Research Hungary Kft.