Szőlőorbánc (Pseudopezicula tracheiphyla)

A kórokozóról

Hazánkban a hegyvidéki szőlőkben előforduló kórokozó, a síkvidéki szőlők mentesek a betegségtől. Egyes körzetekben súlyos károkat okozhat, de országos méretű járványt nem képes előidézni. Járványveszélyes időszakban a levelek 50-80%-a is elpusztulhat, lehullhat. Ennek következtében csökken a termés minősége, mennyisége, romlik a vesszők beérése, fagyállósága. Elsősorban a szőlő fajokat fertőzi, de számos lombos fáról és cserjéről is kimutatták.

Fejlődési ciklusa:

Az egyetlen fertőzési forrás az áttelelt beteg levél. Tavasszal kifejlődnek az aszkospórák, tömeges kiszóródásuk május-júniusban várható. Szél segítségével jutnak a levelekre, ahol a bőrszövetet áttörve nőnek a növénybe. A micélium a levélerekbe hatol, emiatt azok szállítóképessége csökken, így az érintett szövetrész elhal. Az inkubációs (lappangási) idő 20-30 nap. Tartós csapadék esetén újabb aszkospóraképződés következik be, mely őszi fertőzést okoz hosszú ősz esetén.

Kártétel tünetei

A betegség tünetei csak a levélen fordulnak elő. Kezdetben a leveleket áteső fényben nézve a mellékerek barnulása észlelhető. Ezt követően hamarosan a barnuló erek között a szövet sárgulni kezd, majd megbarnul, egyes fajtáknál megvörösödnek. A foltok növekednek, jellegzetesen levélerekkel határoltak, gyorsan elhalnak. A fehér fajtákon a foltokat sárga, vörös fajtáknál pedig vörös szegély határolja. A beteg levelek lehullanak, a tőke felkopaszodik.

Védekezés

Az áttelelés megakadályozása a levelek talajbaforgatásával, elégetésével érhető el. Vegetációban végzett kémiai védekezéssel is eredményesen elhárítható a betegség. A permetezést az aszkospórák szóródásakor kell elvégezni (május-június), illetve 3-5 leveles korban. Ezt követi még két kezelés (20-25 cm-es hajtáshossz elérésekor ill. virágzás előtt). Ezután a szőlőperonoszpóra elleni védekezés miatt külön ez ellen nem kell védekezni. Hatékony hatóanyagok a réz, mankoceb, propineb (Antracol 70 WG).