Kukorica golyvás üszög (Ustilago maydis)

A kórokozóról

A kukoricán található üszögök (a golyvás és rostos üszög) világszerte ismertek jellegzetes látványos tüneteikről.

Mindenütt megtalálható kórokozó, fertőzése és kártétele azonban évjáratonként változó. 10%-os fertőzés esetén 305%-os terméskieséssel kell számolni. A termésveszteség akkor a legnagyobb, ha a csövet fertőzi, vagy üszkös daganat a cső fölött fejlődik. Az üszög a szemek közé kerülve fertőzi a takarmányt, ezáltal az állatokra mérgező.

Fejlődési ciklusa:

A kórokozó üszögspórákkal telel a talajban, növényi maradványokon. Az intenzíven fejlődő növényre kerülve sebzéseken és légzőnyílásokon keresztül hatolnak be. A daganatok ezt követően két héttel jelennek meg, majd 8-10 nap múlva teljes nagyságukat elérve beérnek. Esős meleg nyár, rovar és jégkár elősegíti a fertőzést. A spórák hőmérsékleti optimuma 26-34°C.

Terjedés: szél útján. A fertôzés a légzônyílásokon, illetve sebzéseken keresztül történik, meleg, esôs idôben a kukorica minden részét képes megfertôzni (levélér, szár, csô, címer).

Telelés: vastag falú teliospórával telel a talajra hullott golyvákban és a fertôzött növényi maradványokban, ahol több évig életképes.

Hajlamosító körülmények: a jégesô, rovarrágás vagy egyéb mechanikai sérülések elôsegítik a fertôzések létrejöttét, gyakran akár a bajuszszálakon is. 

Kártétel tünetei

A kukorica- vagy golyvásüszög világszerte mindenütt elôfordul, ahol kukoricát termesztenek. A kukorica minden zöld, föld feletti részét megfertôzi. A megtámadott növényi részek tumorszerûen deformálódnak, felszínüket vékony, ezüstös hártya borítja (méretük 1-30 cm). A „golyvák” az aktívan fejlôdô gazdanövényen mintegy 2-3 héttel a fertôzés bekövetkezése után fejlôdnek ki. A daganat érése során annak felszíne szürkés ezüstös színûvé válik a benne fejlôdô spóratömeg sötét színe miatt. Az üszögös tumor belsejét sötétbarna üszögspórák tömege tölti ki. Késôbb a membrán átszakad, a spórák kiszóródnak a szabadba. A kórokozó kimondott sebparazita, emiatt a legsérülékenyebb részeken, mint pl. a csô vége jelentkezik. A csövek általában a csúcsi részen fertôzôdnek, de néha az egész csô golyvatömeggé alakul. A szár a fertôzés helyén gyakran megtörik. Sokszor a címer bókol a golyvák súlya alatt. 

Védekezés

Ellenálló hibridek termesztése.

Csávázás.

Szükséges a fertőzött növényi maradványok megsemmisítése, mély alászántása. 

Gyors kezdeti fejlôdés biztosítása.