Lamfix

Általános ismertető

Bevezető:

Pergési veszteség csökkentő készítmény, amely megakadályozza a becők betakarítás előtti felnyílását.

Általános ismertető:

Permetezési segédanyag őszi káposztarepce, napraforgó, szója pergési veszteségének csökkentésére, valamint valamennyi mezőgazdasági kultúrában elsódródás gátlásra

Engedélyokirat száma: 04.2/1118-1/2013 (NÉBIH)

Összetétel

Hatóanyag:

416,5 g/l (35 m/m %) karboxi-metil-cellulóz

Formuláció: 
vízoldható koncentrátum (SL)

Kijuttatási technológia

Folyékony készítményeknél először a kijuttatáshoz szükséges vizet és a növényvédő szert kell bekeverni, majd ehhez kell hozzáadni a cseppnehezítő segédanyagot.

Por alakú formulációknál a permetlé elkészítése után kell hozzáadni segédanyagot, majd alaposan elkeverni . Alkalmazás előtt a készítményt homogenizálni kell, majd folyamatos, intenzív keveréssel vékony sugárban a vízhez, ill. permetléhez öntve kell bekeverni.

A herbiciddel történő együttes kijuttatás esetén a Lamfix permetezési segédanyag kijuttatása közepes, vagy közepesnél nagyobb cseppmérettel  (>175 mikrométer) történhet. 

Légi kijuttatás: engedélyezett, illetve a felhasznált növényvédő szer engedélyokiratával összhangban.

Kereskedelmi adatok

Kiszerelés: 10 l

Forgalmazási kategória: III.

Eltarthatóság: 2 év.

Veszélyességi besorolás

Tűzveszélyességi besorolás:
nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség:
nem jelölésköteles

Méhveszélyesség:
nem jelölésköteles

P102 Gyermekektől elzárva tartandó
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni
P280 Védőkesztyű használata kötelező
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges

EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül
való szennyeződést!)

Önálló kijuttatás esetén:
SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m, hidastraktorral és légi kezelés esetén 20 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

Herbiciddel történő együttes kijuttatás esetén:
SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m (hidastraktorral végzett kezelés esetén 25 m, légi kezelés esetén 100 m) távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! A nem cél-növények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 5 m (hidastraktorral végzett kezelés esetén 25 m, légi kezelés esetén 100 m), más mezőgazdasági kultúráktól 10 m (hidastraktorral végzett kezelés esetén 50 m, légi kezelés esetén 100 m) távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

Egyéb környezetvédelmi előírások:
Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

Javasolt technológiák

A Lamfix permetezési segédanyag egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!

A készítmény a becő- és kaszattermésekre, terméshüvelyekre ragadva megakadályozza azok felnyílását és a magok kipergését, ezért alkalmas különösen várhatóan elhúzódó betakarítás esetén a magok kipergéséből adódó termésveszteség csökkentésére.

Őszi káposztarepcében a készítményt a repce pergési veszteségének a csökkentésére a becősárgulás, becőérés fenológiai állapotban kell kipermetezni.

Napraforgóban a készítményt a pergési veszteség csökkentésére a kaszatok 35-40 %-os nedvességtartalmánál, a várható betakarítás előtt 2-3 héttel kell kijuttatni. Földi géppel történő kijuttatás esetén 300-500 l/ha vízmenynyiséggel.

Szójában a készítményt a pergési veszteségének a csökkentésére a magok 30-35 %-os nedvességtartalmánál, a várható betakarítás előtt 2-3 héttel javasolt kijuttatni földi géppel, vagy légi úton. Biztosítani kell a hüvelyek megfelelő
permetléborítását. Földi géppel történő kijuttatás esetén 200-400 l/ha vízmennyiséggel.

A készítményt a növényvédő szerek elsodródásának csökkentésére lehet használni légi és földi permetezés esetén egyaránt - 1,0-1,5 l/ha dózisban . A permetlé előkészítése a kijuttatásra kerülő növényvédő szer formulációjától függően eltérhet.

 

Dózis

Szója

Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 1,5-3,0 l/ha
Cél: pergési veszteség csökkentése
Permetlé (l/ha): 200-400 l/ha, légi: 80 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: érés kezdetétől, a hüvelyek 30%-os érettségéig terjedő időszakban (hüvelyek 30%-a érett, magok kemények BBCH 81-83)

NapraforgóOlaj napraforgóÉtkezési napraforgó

Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 1,5-3,0 l/ha
Cél: pergési veszteség csökkentése
Permetlé (l/ha): 300-500 l/ha, légi: 80 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: érés kezdetétől, zöldérés/citromérésig (BBCH 81-87)

Étkezési napraforgó

Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 1,5-3,0 l/ha
Cél: pergési veszteség csökkentése
Permetlé (l/ha): 300-500 l/ha, légi: 80 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: érés kezdetétől, zöldérés/citromérésig (BBCH 81-87)

Olaj napraforgó

Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 1,5-3,0 l/ha
Cél: pergési veszteség csökkentése
Permetlé (l/ha): 300-500 l/ha, légi: 80 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: érés kezdetétől, zöldérés/citromérésig (BBCH 81-87)

Őszi káposztarepce

Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 1,0-1,5 l/ha
Cél: pergési veszteség csökkentése
Permetlé (l/ha): 200-400 l/ha, légi: 80 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: becősárgulás-érés (BBCH 80-83)

Előírt védőfelszerelés

Egyéni védőfelszerelés előkészítőknek: védőkesztyű, illetve a felhasznált növényvédő szer engedélyokiratával összhangban, kijuttatóknak: védőkesztyű, (zárt túlnyomásos gépkabinban nem szükséges), illetve a felhasznált
növényvédő szer engedélyokiratával összhangban.

Figyelem

Ne feledje!

  • A Lamfix permetezési segédanyag egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!

Várakozási idők

Munkaegészségügyi várakozási idő:

0 nap, illetve a felhasznált növényvédő szer engedélyokiratával összhangban


Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

Előírás szerinti felhasználás esetén nincs korlátozás, iilletve a felhasznált növényvédő szer engedélyokiratával összhangban.