Mero®

Általános ismertető

Bevezető:

Permetező segédanyag.

Általános ismertető:

Permetező segédanyag kukorica és kalászosok gyomirtó szereinek hatásfokozására, valamint állományszárító szerekhez cseppnehezítőként

Engedélyokirat száma: 04.2/1794-1/2016 (NÉBIH)

Összetétel

Hatóanyag:

733 g/l demetilált repceolaj (81,4 m/m%)

Formuláció:

emulzióképző koncentrátum (EC)

Kijuttatási technológia

Földi kijuttatás:

A permetlé készítésénél először a gyomirtó szert kell bekeverni, majd ezt követően folyamatos keverés mellett az adalékanyagot. Mindig végezzenek keverési próbát!

Légi kijuttatás:

Az adott növényvédő szer okiratával összhangban.

Kereskedelmi adatok

Kiszerelés: 5 l

Forgalmazási kategória: III.

Eltarthatóság: 3 év

Veszélyességi besorolás

Vízi szervezetekre való veszélyesség:
nem jelölésköteles

Méhveszélyesség:
nem jelölésköteles

Tűzveszélyességi besorolás:
nem jelölésköteles

H315 Bőrirritáló hatású.

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P264 A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való
szennyeződést!)
SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől a felhasznált növényvédő szer engedélyokiratában előírt távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!

Egyéb környezetvédelmi előírások:
Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

Javasolt technológiák

A készítmény kukoricában gyomirtó szerhez adagolva juttatható ki 2,0 l/ha adagban.

Kalászosokban gyomirtó szerek hatásfokozására 1,0 l/ha dózissal alkalmazható.

Felhasználható cseppnehezítő adalékanyagként a permetlé elsodródásának a meggátlására 2,0 l/ha mennyiségben.

Bromoxinil hatóanyagú készítmények hatásfokozására nem használható!

Dózis

Rozs

Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Cél: gyomirtó szerhez hatásfokozásra
Permetlé (l/ha): a gyomirtó szer engedélyokirata szerint
Az utolsó kezelés fenostádiuma: a gyomirtó szer engedélyokirata szerint

Tritikálé

Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Cél: gyomirtó szerhez hatásfokozásra
Permetlé (l/ha): a gyomirtó szer engedélyokirata szerint
Az utolsó kezelés fenostádiuma: a gyomirtó szer engedélyokirata szerint

Zab

Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Cél: gyomirtó szerhez hatásfokozásra
Permetlé (l/ha): a gyomirtó szer engedélyokirata szerint
Az utolsó kezelés fenostádiuma: a gyomirtó szer engedélyokirata szerint

Őszi árpa

Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Cél: gyomirtó szerhez hatásfokozásra
Permetlé (l/ha): a gyomirtó szer engedélyokirata szerint
Az utolsó kezelés fenostádiuma: a gyomirtó szer engedélyokirata szerint

Tavaszi árpa

Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Cél: gyomirtó szerhez hatásfokozásra
Permetlé (l/ha): a gyomirtó szer engedélyokirata szerint
Az utolsó kezelés fenostádiuma: a gyomirtó szer engedélyokirata szerint

Őszi búza

Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Cél: gyomirtó szerhez hatásfokozásra
Permetlé (l/ha): a gyomirtó szer engedélyokirata szerint
Az utolsó kezelés fenostádiuma: a gyomirtó szer engedélyokirata szerint

Siló kukorica

Dózis (l/ha vagy kg/ha): 2 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Cél: gyomirtó szerhez hatásfokozásra
Permetlé (l/ha): a gyomirtó szer engedélyokirata szerint
Az utolsó kezelés fenostádiuma: a gyomirtó szer engedélyokirata szerint

Szemes kukorica

Dózis (l/ha vagy kg/ha): 2 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Cél: gyomirtó szerhez hatásfokozásra
Permetlé (l/ha): a gyomirtó szer engedélyokirata szerint
Az utolsó kezelés fenostádiuma: a gyomirtó szer engedélyokirata szerint

Csemege kukorica

Dózis (l/ha vagy kg/ha): 2 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Cél: gyomirtó szerhez hatásfokozásra
Permetlé (l/ha): a gyomirtó szer engedélyokirata szerint
Az utolsó kezelés fenostádiuma: a gyomirtó szer engedélyokirata szerint

Hibrid kukorica

Dózis (l/ha vagy kg/ha): 2 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Cél: gyomirtó szerhez hatásfokozásra
Permetlé (l/ha): a gyomirtó szer engedélyokirata szerint
Az utolsó kezelés fenostádiuma: a gyomirtó szer engedélyokirata szerint

Pattogatnivaló kukorica

Dózis (l/ha vagy kg/ha): 2 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Cél: gyomirtó szerhez hatásfokozásra
Permetlé (l/ha): a gyomirtó szer engedélyokirata szerint
Az utolsó kezelés fenostádiuma: a gyomirtó szer engedélyokirata szerint

Étkezési napraforgó

Dózis (l/ha vagy kg/ha): 2 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Cél: állományszárító szerhez cseppnehezítő adalékként
Permetlé (l/ha): az állományszárító szer engedélyokirata szerint
Az utolsó kezelés fenostádiuma: az állományszárító szer engedélyokirata szerint

Olaj napraforgó

Dózis (l/ha vagy kg/ha): 2 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Cél: állományszárító szerhez cseppnehezítő adalékként
Permetlé (l/ha): az állományszárító szer engedélyokirata szerint
Az utolsó kezelés fenostádiuma: az állományszárító szer engedélyokirata szerint

Őszi káposztarepce

Dózis (l/ha vagy kg/ha): 2 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Cél: állományszárító szerhez cseppnehezítő adalékként
Permetlé (l/ha): az állományszárító szer engedélyokirata szerint
Az utolsó kezelés fenostádiuma: az állományszárító szer engedélyokirata szerint

Lucerna

Dózis (l/ha vagy kg/ha): 2 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Cél: állományszárító szerhez cseppnehezítő adalékként
Permetlé (l/ha): az állományszárító szer engedélyokirata szerint
Az utolsó kezelés fenostádiuma: az állományszárító szer engedélyokirata szerint

Kender

Dózis (l/ha vagy kg/ha): 2 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Cél: állományszárító szerhez cseppnehezítő adalékként
Permetlé (l/ha): az állományszárító szer engedélyokirata szerint
Az utolsó kezelés fenostádiuma: az állományszárító szer engedélyokirata szerint

Előírt védőfelszerelés

Egyéni védőfelszerelés: előkészítőknek: védőkesztyű; kijuttatóknak: védőkesztyű (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges).

Várakozási idők

Munkaegészségügyi várakozási idő:

a felhasznált növényvédő szer előírásai szerint


Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

a felhasznált növényvédő szer előírásai szerint