Peridiam Active 109

Általános ismertető

Bevezető:

Általános ismertető:

Csávázási segédanyag

Engedélyokirat száma: 04.2/1818-2/2018 NÉBIH

Összetétel

Hatóanyag:
150 g/l (13,51 m/m %) pigment red 112

Formuláció:
szuszpenzió koncentrátum (FS)

Kijuttatási technológia

Légi kijuttatás: Nem engedélyezett.

Kereskedelmi adatok

Kiszerelés: 5 l

Forgalmazási kategória: III.

Eltarthatóság: 2 év

Veszélyességi besorolás

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség: mérsékelten veszélyes

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

P102 Gyermekektől elzárva tartandó
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását
P280 Védőkesztyű használata kötelező
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba
szállítás szükséges.

EUH208 Izotiazolinok keverékét tartalmazza. Allergiás reakciót válthat ki.
EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetettségének elkerülése
érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze
a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében!
Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül
való szennyeződést!

Egyéb környezetvédelmi előírások a készítménnyel csávázott vetőmagra vonatkozóan:
- Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.
- A csávázott vetőmag nem használható a vizek, vízfolyások, illetve az ásványi nyersanyag külszíni kitermelése során létrejött tavak környezetében mért 5 m-es biztonsági távolságon belül!

Javasolt technológiák

A készítményt az alkalmazott gombaölő és/vagy rovarölő csávázószerrel együtt - a színintenzitás és a csávázószer tapadás fokozása érdekében - kell a vetőmagokra nedves csávázás formájában, teljes és egyenletes fedést biztosító csávázólé mennyiséggel felvinni.

Dózis

Rozs

Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): az alkalmazott technológia szerint
Cél: a csávázószer színintenzitását és a vetőmagra felvitt csávázószer tapadását segíti elő, javítva a vetőmag technológiai tulajdonságait
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: száraz mag (BBCH 00)
Csávázólé l/t: 1,0

Tritikálé

Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): az alkalmazott technológia szerint
Cél: a csávázószer színintenzitását és a vetőmagra felvitt csávázószer tapadását segíti elő, javítva a vetőmag technológiai tulajdonságait
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: száraz mag (BBCH 00)
Csávázólé l/t: 1,0

Zab

Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): az alkalmazott technológia szerint
Cél: a csávázószer színintenzitását és a vetőmagra felvitt csávázószer tapadását segíti elő, javítva a vetőmag technológiai tulajdonságait
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: száraz mag (BBCH 00)
Csávázólé l/t: 1,0

Tavaszi búza

Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): az alkalmazott technológia szerint
Cél: a csávázószer színintenzitását és a vetőmagra felvitt csávázószer tapadását segíti elő, javítva a vetőmag technológiai tulajdonságait
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: száraz mag (BBCH 00)
Csávázólé l/t: 1,0

Tavaszi árpa

Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): az alkalmazott technológia szerint
Cél: a csávázószer színintenzitását és a vetőmagra felvitt csávázószer tapadását segíti elő, javítva a vetőmag technológiai tulajdonságait
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: száraz mag (BBCH 00)
Csávázólé l/t: 1,0

Őszi búza

Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): az alkalmazott technológia szerint
Cél: a csávázószer színintenzitását és a vetőmagra felvitt csávázószer tapadását segíti elő, javítva a vetőmag technológiai tulajdonságait
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: száraz mag (BBCH 00)
Csávázólé l/t: 1,0

Őszi árpa

Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): az alkalmazott technológia szerint
Cél: a csávázószer színintenzitását és a vetőmagra felvitt csávázószer tapadását segíti elő, javítva a vetőmag technológiai tulajdonságait
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: száraz mag (BBCH 00)
Csávázólé l/t: 1,0

Előírt védőfelszerelés

Egyéni védőfelszerelés: előkészítőknek és kijuttatóknak: védőkesztyű

Figyelem

Ne feledje:

  • A készítmény egy vetőmagtételen legfeljebb egy alkalommal használható!
  • A készítménynek önállóan használva nincs növényvédelmi hatása!

Várakozási idők

Munkaegészségügyi várakozási idő:
0 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:
előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges