Aliette® 80 WG

Általános ismertető

Bevezető:

Egyedi hatásmód és hosszú hatástartam. Erősíti a növény természetes védekező képességét.

Általános ismertető:

Gombaölő permetezőszer uborka, saláta, dohány és almatermésűek védelmére.

Engedélyokirat száma: 2143/2006 (NTKSZ)

AKG:

A termék AKG-ban használható a következő kultúra csoport(ok) esetén:
 • Zöldségek
 • Almatermésűek
 • Cukorrépa
 • Napraforgó
 • Repce

Összetétel

Hatóanyag:

800 g/kg (80 % m/m) foszetil-Al

Formuláció:

vízben diszpergálható granulátum (WG)

Hatásmód

A foszetil-Al a növény saját védekezési mechanizmusának stimulálásán keresztül fejti ki hatását, de közvetlen gombaölő hatással is rendelkezik. (FRAC kód: 33)

Kijuttatási technológia

Földi kijuttatás:

Tankkombinációban történő alkalmazásakor a következőképp járjunk el:

 • először a habzásgátlót adagoljuk (amennyiben szükséges)
 • ezt kövesse az SC formulációjú készítmény (az ilyen típusú készítmények még bizonyos higítást igényelnek)
 • ezután az Aliette-t adjuk a permetléhez
 • majd az egyéb WG, vagy WP formulációjú készítményt
 • legutoljára hagyjuk az EC, illetve EW készítményt.

Légi kijuttatás:

Nem engedélyezett.

Kereskedelmi adatok

Kiszerelés: 6 kg

Forgalmazási kategória: III.

Eltarthatóság: 3 év

Veszélyességi besorolás

Tűzveszélyességi besorolás:
nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség:
nem jelölésköteles

Méhveszélyesség:
nem jelölésköteles

H319 Súlyos szemirritációt okoz

P102 Gyermekektől elzárva tartandó
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni
P264 A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása
P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!

Egyéb környezetvédelmi előírások:
Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

Géptisztítás

Ha csak az Aliette volt a permetezőgépben elegendő egy alapos tiszta vizes mosás, a szokásos eljárás szerint: tartály, szűrők, szivattyú, szórókeret és szórófejek tisztítása és kétszeri öblítése.
Az öblítéshez szükséges víz mennyisége: először a tartály térfogat minimum 1/5-öd része, másodszor a tartály térfogat minimum 1/20-ad része.

Ha tankkeverék volt a gépben, a kombinációs partner előírásait is figyelembe kell venni.

Javasolt technológiák

A kezeléseket megelőző módon, egy vegetációs ciklusban maximum négy alkalommal, előrejelzésre alapozva célszerű elvégezni.

Dohányban és uborkában 2-4 valódi leveles állapottól kezdődően, a járványveszélyes időszakokban 7-10 naponként megismételve.
Uborkában az alacsonyabb dózist az indásodás és virágzás kezdetéig, a magasabbat a virágzástól kell alkalmazni a nagyobb vízmennyiséggel. Az utolsó kezelést a szedési időszakok figyelembe vételével úgy kell időzíteni, hogy az élelmezés- egészségügyi várakozási idő betartható legyen.

Salátában a téli és tavaszi hajtatási időszakban és szabadföldön a védekezéseket közvetlenül a palánták kiültetése után, megelőző jelleggel, állománypermetezés formájában célszerű elkezdeni. A további kezeléseket a fertőzés alakulása szerint, de legkésőbb a fejesedéskor be kell fejezni, az előírt élelmezés-egészségügyi várakozási idő szigorú betartásával. Az állománykezelésben a permetléfedettség növelése céljából a permetléhez nedvesítőszer hozzáadása indokolt. A palántanevelés idején a kezeléseket beöntözéssel, szikleveles állapotban, a kelés után javasolt elvégezni. Ezt követően a már tűzdelt palántákat célszerű a készítménnyel ismételten beöntözni.

Almatermésű kultúrákban a készítményt tűzelhalás ellen előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel, a virágzási időszak kezdetén, az intenzív hajtásnövekedés időszakában javasolt kijuttatni. A fertőzésre kedvező feltételek kialakulása esetén (a napi csapadékösszeg nagyobb, mint 2,5 mm, a napi középhőmérséklet 18 Cº felett van, ill. a relatív páratartalom 75 % feletti) a kezeléseket a tünetek megjelenése előtt, megelőző módon, 2-3 alkalommal célszerű megismételni.
Varasodás ellen a készítmény - gyenge fertőzési nyomás mellett, megelőző jelleggel kijuttatva - kielégítő védelmet nyújt.

 

Dózis

Alma

Károsító: tűzelhalás (varasodás)
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 4 kg/ha
Kezelések max. száma/szezon: 4
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 500-700 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: virágzás kezdetétôl - 50%-os gyümölcsméret (BBCH60-BBCH77)

Birs

Károsító: tűzelhalás (varasodás)
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 4 kg/ha
Kezelések max. száma/szezon: 4
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 500-700 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: virágzás kezdetétôl - 50%-os gyümölcsméret (BBCH60-BBCH77)

Körte

Károsító: tűzelhalás (varasodás)
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 4 kg/ha
Kezelések max. száma/szezon: 4
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 500-700 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: virágzás kezdetétôl - 50%-os gyümölcsméret (BBCH60-BBCH77)

Naspolya

Károsító: tűzelhalás (varasodás)
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 4 kg/ha
Kezelések max. száma/szezon: 4
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 500-700 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: virágzás kezdetétôl - 50%-os gyümölcsméret (BBCH60-BBCH77)

Uborka (szabadföldi)

Károsító: peronoszpóra
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,3-1,5 kg/ha
Kezelések max. száma/szezon: 4
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 300-700 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 2-4 levéltôl - érésig (BBCH12-BBCH85)

Uborka (zárt termesztőberendezésben, hajtatott)

Károsító: peronoszpóra
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,3-1,5 kg/ha
Kezelések max. száma/szezon: 4
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 300-700 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 2-4 levéltôl - érésig (BBCH12-BBCH85)

Fejes saláta (zárt termesztőberendezésben, hajtatott)

Károsító: peronoszpóra
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,0-1,5 (0,15%) kg/ha
Kezelések max. száma/szezon: 4
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 600-1000 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: kipalántázástól - fejesedésig (BBCH13-BBCH45)

Fejes saláta (szabadföldi)

Károsító: peronoszpóra
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,0-1,5 (0,15%) kg/ha
Kezelések max. száma/szezon: 4
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 600-1000 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: kipalántázástól - fejesedésig (BBCH13-BBCH45)

Dohány (zárt termesztőberendezésben, palántaágy)

Károsító: peronoszpóra
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,5 kg/ha
Kezelések max. száma/szezon: 4
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 700-800 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 2-4 levéltôl - érésig (BBCH12-BBCH79)

Előírt védőfelszerelés

Egyéni védőfelszerelés előkészítőknek és kijuttatóknak:

védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védőszemüveg, vagy permetező arcvédő.

Rezisztencia

A foszetil-Al-nak egyedi hatásmechanizmusa miatt alacsony a rezisztencia érzékenysége.

Figyelem

Ne feledje!

 • Ammónium tartalmú lombtrágyákkal, réz, olajos szuszpenzió és kén készítményekkel nem ajánlott az Aliette együttes kijuttatása.

Várakozási idők

Munkaegészségügyi várakozási idő:

0 nap


Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:
uborka 3 nap, saláta 14 nap almatermésűek, dohány 30 nap