Aliette® 80 WG

Általános ismertető

Bevezető:

Egyedi hatásmód és hosszú hatástartam. Erősíti a növény természetes védekező képességét.

Általános ismertető:

Gombaölő permetezőszer uborka, saláta, dohány és almatermésűek védelmére.

Engedélyokirat száma: 2143/2006 (NTKSZ)

AKG:

A termék AKG-ban használható a következő kultúra csoport(ok) esetén:
 • Zöldségek
 • Almatermésűek
 • Cukorrépa
 • Napraforgó
 • Repce

Összetétel

Hatóanyag:

800 g/kg (80 % m/m) foszetil-Al

Formuláció:

vízben diszpergálható granulátum (WG)

Hatásmód

A foszetil-Al növényi védekezőképességet stimuláló, felszívódó hatóanyag (FRAC kód: P07).

Kijuttatási technológia

Földi kijuttatás:

Tankkombinációban történő alkalmazásakor a következőképp járjunk el:

 • először a habzásgátlót adagoljuk (amennyiben szükséges)
 • ezt kövesse az SC formulációjú készítmény (az ilyen típusú készítmények még bizonyos higítást igényelnek)
 • ezután az Aliette-t adjuk a permetléhez
 • majd az egyéb WG, vagy WP formulációjú készítményt
 • legutoljára hagyjuk az EC, illetve EW készítményt.


Légi kijuttatás: Nem engedélyezett.

Kereskedelmi adatok

Kiszerelés: 6 kg

Forgalmazási kategória: III.

Eltarthatóság: 3 év

Veszélyességi besorolás

Tűzveszélyességi besorolás:
nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség:
nem jelölésköteles

Méhveszélyesség:
nem jelölésköteles

H319 Súlyos szemirritációt okoz

P102 Gyermekektől elzárva tartandó
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni
P264 A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása
P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni

EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!

Egyéb környezetvédelmi előírások:
Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

Géptisztítás

Ha csak az Aliette volt a permetezőgépben elegendő egy alapos tiszta vizes mosás, a szokásos eljárás szerint: tartály, szűrők, szivattyú, szórókeret és szórófejek tisztítása és kétszeri öblítése.
Az öblítéshez szükséges víz mennyisége: először a tartály térfogat minimum 1/5-öd része, másodszor a tartály térfogat minimum 1/20-ad része.

Ha tankkeverék volt a gépben, a kombinációs partner előírásait is figyelembe kell venni.

Javasolt technológiák

Házikerti felhasználás:
Almatermésűek: 35-40 g/10 l víz/100 m2
Uborka és fejes saláta: 10-15 g/10 l víz/100 m2

Uborkában a peronoszpóra elleni védekezést előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel szükséges megkezdeni. Az indásodás és a virágzás kezdetéig a készítmény engedélyezett kisebb (1,3 kg/ha), míg a virágzástól a nagyobb dózisát (1,5 kg/ha) indokolt kijuttatni. A kezelés a fertőzési veszélyhelyzet függvényében 7-10 nap elteltével megismételhető.

Fejes salátában a peronoszpóra elleni védekezést előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel, közvetlenül a palánták kiültetése után szükséges megkezdeni. Az állománykezeléskor a permetléfedettség növelése céljából a permetléhez nedvesítőszer hozzáadása indokolt. A palántanevelés idején a kezeléseket beöntözéssel, szikleveles állapotban, a kelés után javasolt elvégezni. Ezt követően a már tűzdelt palántákat célszerű a készítménnyel ismételten beöntözni.

Dohányban a peronoszpóra elleni védekezést előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel szükséges megkezdeni. A kezelés a fertőzési veszélyhelyzet függvényében 7-10 nap elteltével megismételhető.

Almatermésűekben (alma, körte, birs, naspolya) a készítményt az ervíniás elhalás (tűzelhalás) ellen előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel, a virágzási időszak kezdetén, az intenzív hajtásnövekedés időszakában javasolt kijuttatni. A fertőzésre hajlamosító körülmények között (a napi csapadékösszeg több, mint 2,5 mm, a napi középhőmérséklet 18°C feletti, a relatív páratartalom 75 % feletti) a kezelést a tünetek megjelenése előtt, megelőző módon, célszerű megismételni.


A felhasznált vízmennyiséget a lombozat nagyságához, illetve a permetezőgép típusához kell igazítani. Törekedni kell a teljes és egyenletes permetlé fedettségre, még a lombozat belsejében is.

Dózis

Alma

Károsító: ervíniás elhalás (tűzelhalás)
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 4 kg/ha
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 4,0 kg/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 500-700 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 10
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: virágzás kezdetétől (BBCH61) - virágzás végéig (BBCH69)

Birs

Károsító: ervíniás elhalás (tűzelhalás)
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 4 kg/ha
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 4,0 kg/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 500-700 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 10
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: virágzás kezdetétől (BBCH61) - virágzás végéig (BBCH69)

Körte

Károsító: ervíniás elhalás (tűzelhalás)
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 4 kg/ha
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 4,0 kg/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 500-700 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 10
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: virágzás kezdetétől (BBCH61) - virágzás végéig (BBCH69)

Naspolya

Károsító: tűzelhalás (varasodás)
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 4 kg/ha
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 4,0 kg/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 500-700 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 10
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: virágzás kezdetétôl - 50%-os gyümölcsméret (BBCH60-BBCH77)

Uborka (szabadföldi)

Károsító: peronoszpóra
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,3-1,5 kg/ha
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 1,3-1,5 kg/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 300-700 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: két leveles állapottól (BBCH 12) teljes érésig (BBCH89)

Uborka (zárt termesztőberendezésben, hajtatott)

Károsító: peronoszpóra
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,3-1,5 kg/ha
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 1,3-1,5 kg/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 300-700 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: két leveles állapottól (BBCH 12) teljes érésig (BBCH89)

Fejes saláta (zárt termesztőberendezésben, hajtatott)

Károsító: peronoszpóra
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,0-1,5 (0,15%) kg/ha
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 1,0-1,5 (0,15%) kg/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 600-1000 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 10
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: két leveles állapottól (BBCH 12) fejesedés kezdetéig (BBCH41)

Fejes saláta (szabadföldi)

Károsító: peronoszpóra
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,0-1,5 (0,15%) kg/ha
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 1,0-1,5 (0,15%) kg/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 600-1000 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 10
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: két leveles állapottól (BBCH 12) fejesedés kezdetéig (BBCH41)

Dohány (zárt termesztőberendezésben, palántaágy)

Károsító: peronoszpóra
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,5 kg/ha
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 1,5 kg/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 700-800 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: két leveles állapottól (BBCH 12) virágzás végéig (BBCH69)

Előírt védőfelszerelés

Egyéni védőfelszerelés előkészítőknek: védőruha, védőkesztyű, védőszemüveg vagy arcvédő, védőlábbeli; kijuttatóknak: védőruha, védőkesztyű, védőlábbeli (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges).

Rezisztencia

A foszetil-Al-nak egyedi hatásmechanizmusa miatt alacsony a rezisztencia érzékenysége.

Figyelem

Ne feledje!

 • Ammónium tartalmú lombtrágyákkal, réz, olajos szuszpenzió és kén készítményekkel nem ajánlott az Aliette együttes kijuttatása.

Várakozási idők

Munkaegészségügyi várakozási idő:

0 nap


Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:
uborka – 3 nap; fejes saláta – 14 nap; alma, körte, birs, naspolya, dohány – 30 nap