Betanal® expert

Általános ismertető

Bevezető:

Kiváló gyomirtó hatás
Technológiai rugalmasság
Gazdaságosság

Általános ismertető:

Gyomirtó permetezőszer cukorrépa kelés utáni gyomirtására.

Engedélyokirat száma: 24754/1997 FM

AKG:

A termék AKG-ban használható a következő kultúra csoport(ok) esetén:
  • Cukorrépa
  • Napraforgó
  • Repce

Összetétel

Hatóanyag:

91,4 g/l fenmedifám (9,0 m/m%)
71,1 g/l dezmedifám (7,0 m/m%)
111,8 g/l etofumezát (11,0 m/m%)

Formuláció:

emulzióképző koncentrátum (EC)

Hatásmód

A fenmedifám és dezmedifám szisztemikus, csak levélen keresztül működő hatóanyagok. Hill-reakció gátlók. Az etofumezát sejtosztódás-gátló, talajon és levélen keresztül egyaránt hat. Nem szisztemikus, csak transzlamináris.

Kijuttatási technológia

Földi kijuttatás:

A permetezéshez olyan szórófejet és nyomást kell választani, hogy a permetlé jól befedje a gyomnövények leveleit.

Légi kijuttatás:

Nem engedélyezett.

Kereskedelmi adatok

Kiszerelés: 5 l

Forgalmazási kategória: I.

Eltarthatóság: 3 év

Hatásspektrum

Veszélyességi besorolás

Tűzveszélyességi besorolás:
nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség:
közepesen veszélyes

Méhveszélyesség:
nem jelölésköteles

H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 30 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

Egyéb környezetvédelmi előírások:
Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.
A nem célnövények védelme érdekében a permetezés során fellépő elsodródásra figyelemmel kell lenni!

Géptisztítás

Ha a répa permetezése előtt szulfonil-karbamid vagy kontakt herbicid volt a tartályban a Betanal expert bekeverése előtt javasolt az előzetesen felhasznált terméknek megfelelő mosás, mert a répára káros esetleges maradékot a Betanal expert oldószerei lemoshatják és az a répára kerülhet.

Ha csak Betanal expert volt a permetezőgépben használat után elegendő
egy tiszta vizes mosás a szokásos eljárás szerint: tartály, szűrők, szivatytyú, szóró keret és szórófejek tisztítása és kétszeri öblítése. Az öblítéshez szükséges víz mennyisége: először a tartály térfogat minimum 1/5-öd része,
másodszor a tartály térfogat minimum 1/20-ad része.

Ha tankkeverék volt a gépben, a kombinációs partner előírásait is figyelemben kell venni.

Javasolt technológiák

A kijuttatást osztott kezeléssel kell elvégezni. Az első kezelést a cukorrépa fejlettségétől függetlenül, annak kelésekor, szikleveles állapotában is végre lehet hajtani 1,0 liter/ha dózissal. A második kezelésre a gyomosodástól függően kerülhet sor, de legkorábban az első kezelést követő 8-10 nap múlva, max. 1,5 liter/ha dózis alkalmazásával. Amennyiben harmadik kezelés is szükséges a helyes dózis ismét 1,5 liter/ha. Fontos, hogy a permetezések az egynyári gyomnövények szik-, max. 2 valódi leveles fejlettségekor történjenek.

Dózis

CukorrépaCukorrépaCukorrépa (magrépa)

Károsító: magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): egy szezonban max. 4 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 200-300 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: 8 leveles állapot (BBCH 18)

Cukorrépa (magrépa)

Károsító: magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): egy szezonban max. 4 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 200-300 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: 8 leveles állapot (BBCH 18)

Cukorrépa

Károsító: magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): egy szezonban max. 4 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 200-300 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: 8 leveles állapot (BBCH 18)

Előírt védőfelszerelés

Egyéni védőfelszerelés előkészítőknek:

védőruha, védő- kalap, védőkesztyű, védőlábbeli, sav elleni védőszemüveg.

Kijuttatóknak:

védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, sav elleni védőszemüveg, P2 légzésvédő.

Rezisztencia

Ugyanazon területen, több éven keresztül azonos hatásmódú gyomirtó szerek felhasználása rezisztens gyomnövények kiszelektálódásához vezethet. Az ilyen gyomnövények ellen az adott gyomirtó szer családba tartozó hatóanyagok előírt maximális adagja sem lesz hatékony.

A rezisztencia kialakulása ellen mindent meg kell tenni, vetésváltás, talajművelés, szer-rotáció és/vagy eltérő hatásmódú hatóanyagok gyári-, vagy tankkombinációban történő alkalmazásával.

Figyelem

Ne feledje:

  • Nappali erős napsütés, illetve 21°C feletti hőmérséklet esetén a kezeléseket az esti - éjszakai órákban kell elvégezni.
  • Károsítók által legyengített állományban, szélkár érte, vagy egyéb okok miatt legyengült cukorrépában tilos kezelni!
  • A Betanal expert egyszeri dózisa szükség esetén (túlfejlett, vagy nehezen irtható gyomnövények) 2,0 l/ha-ig emelhető, de az egy szezonban kiadható maximális dózis 4 l/ha.
  • A Betanal expert jó kombinálható a cukorrépa gyomirtásban engedélyezett más hatóanyagokkal, de általános kétszikű gyomosodás esetén, három hatóanyagának és különleges formulációjának köszönhetően, önmagában is kiváló hatékonyságú.
  • A Betanal expert preemergens kezelést követően is alkalmazható, de ebben az esetben ne kezeljük vele a kelő – szikleveles állományt.
  • A készítmény felhasználása 2020 július 1-ig engedélyezett.

Várakozási idők

Munkaegészségügyi várakozási idő:
3 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:
a helyes növényvédelmi technológia betartása esetén előírása nem szükséges.