Nymeo 700 SC

Általános ismertető

Bevezető:

Általános ismertető:

Kijuttatási technológia

Előírt növényvédelmi technológia

Cukorrépa vetése után, kelése előtt (preemergensen) 2,0-3,0 l/ha-os dózisban használható fel S-metolaklór és dimetenamid-p hatóanyagú készítmények engedélyezett dózisával tankkombinációban. A cukorrépa kelése után (posztemergensen), a kezelést a cukorrépa szikleveles állapotától a nyolcleveles fejlettségéig, a magról kelő kétszikű gyomnövények szikleveles, vagy 2-4 valódi leveles állapotában kell elvégezni 2,0-3,0 l/ha-os dózisban. A gyomirtási spektrum szélesítése céljából a készítményt fenmedifám, etofumezát hatóanyagú készítmények engedélyezett dózisával tankkombinációban célszerű kijuttatni. Erős selyemmályva (Abutilon theophrasti) fertőzés esetén trifluszulfuron-metil hatóanyagú gyomirtó szer engedélyezett dózisával javasolt kombinálni.

A jobb hatékonyság érdekében az állománykezelést osztott kezelés formájában célszerű elvégezni 1,0+2,0+2,0 l/ha dózisban, kezelésenként fenmedifám, etofumezát hatóanyagú készítményekkel, vagy trifluszulfuron-metil hatóanyagú készítmény engedélyezett dózisával kombinációban. Az első kezelést a cukorrépa szikleveles fejlettségétől a gyomosodástól függően lehet végrehajtani. A második kezelést ezt követően 6-14 nap múlva célszerű elvégezni. Amennyiben a harmadik kezelés is szükséges, azt újabb 6-14 nap múlva célszerű végrehajtani. A kijuttatott szermennyiség osztott kezelések esetében sem haladhatja meg az egyes készítmények engedélyokiratban meghatározott felső dózisát.

Erős napsütésben, 25 °C feletti léghőmérséklet esetén tilos permetezni, ilyenkor a munkát a hűvösebb, esti órákban kell elvégezni.

Növényi károsítók, rovarkártevők (gyökérfekély, répabolha, répabarkó) által legyengített, vagy egyéb más okból legyengült cukorrépát tilos kezelni!

A Nymeo 700 SC készítményből összesen kijuttatott szermennyiség nem haladhatja meg a 6 l/ha-t.

Kereskedelmi adatok

Kiszerelés:

Forgalmazási kategória: I.

Eltarthatóság:

Hatásspektrum

Dózis

Cukorrépa

Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 1,0-3,0
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 200-300
Kezelések max. száma/szezon: 2-3
Utolsó kezelés időpontja (fenológlához viszonyítva): vetés után, kelés előtt (preemer-gensen), valamint kelés után (posztemer-gensen) szikleveles fejlettségtől 8 leveles állapotig (BBCH10-18)

Engedélyezett kultúrák

Figyelem

Ne feledje:

  • Erős napsütésben, 25 °C feletti léghőmérséklet esetén tilos permetezni, ilyenkor a munkát a hűvösebb, esti órákban kell elvégezni.
  • Növényi károsítók, rovarkártevők (gyökérfekély, répabolha, répabarkó) által legyengített, vagy egyéb más okból legyengült cukorrépát tilos kezelni!
  • A Nymeo 700 SC készítményből összesen kijuttatott szermennyiség nem haladhatja meg a 6 l/ha-t.

Várakozási idők

Munkaegészségügyi várakozási idő:

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: