Confidor® 200 SL

Általános ismertető

Bevezető:

Szisztémikus hatású felszívódó rovarölő szer dohány, burgonya, hajtatott paprika, paradicsom és uborka védelmére
Hatékony a levéltetvek és az üvegházi molytetű ellen.
Széleskörű alkalmazhatóság: kijuttatható kipermetezve, az ültetőgépre szerelt speciális sorkezelő adapterrel, vagy akár beöntözéssel is

Általános ismertető:

Rovarölő permetezőszer paprika, paradicsom, uborka, dohány és burgonya védelmére.

Engedélyokirat száma: FVM 35307/2001

Visszavonás hatálya: 2020. december 1.
Forgalmazás: 2021. június 1-ig
Felhasználás: 2022. június 1-ig

 

 

AKG:

A termék AKG-ban használható a következő kultúra csoport(ok) esetén:
 • Zöldségek
 • Burgonya
 • Cukorrépa
 • Szója
 • Napraforgó
 • Repce

Összetétel

Hatóanyag:

200 g/l imidakloprid (18 m/m%)

Formuláció:

vízoldható koncentrátum (SL)

Hatásmód

Az imidakloprid neonikotinoid-típusú rovarölő hatóanyag.

A rovarok idegrendszerére úgy hat, hogy a poszt-szinaptikus idegsejt nikotinil-acetilkolin receptorain állandó ingerület-átvitelt gerjeszt.

Kontakt és gyomorméreg hosszú hatástartammal. Az imidakloprid a növénybe felszívódó és transzlokálódó hatású rovarölő szer. (IRAC kód: 4A)

 

Kijuttatási technológia

Földi kijuttatás:

Tankkombinációban történő alkalmazásakor a következőképpen járjunk el:

 • először a habzásgátlót adagoljuk (amennyiben szükséges)
 • ezt kövesse az SC formulációjú készítmény (még bizonyos higítást igényel)
 • ezután következhet a WG, vagy a WP formulációjú készítmény
 • legutoljára hagyjuk a Confidor-t, illetve az EC, vagy EW készítményt

Légi kijuttatás:

Nem engedélyezett.

Kereskedelmi adatok

Kiszerelés: 1 l

Forgalmazási kategória: II.

Eltarthatóság: 3 év

Veszélyességi besorolás

Vízi szervezetekre való veszélyesség:

kifejezetten veszélyes

Méhveszélyesség:

kifejezetten kockázatos

Tűzveszélyességi besorolás:

nem jelölésköteles

H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szenynyezze a vizeket! (Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!)

SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 50 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
A nem cél-ízeltlábúak védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 5 m távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!

SPe8 A készítmény felhasználása méhekre kifejezetten kockázatos!

A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban és az azt megelőző 5 napban nem alkalmazható!

Tilos méhek közelében felhasználni!

Virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható!

Mézharmat jelenléte esetén nem alkalmazható!

Egyéb környezetvédelmi előírások:
Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

Üvegházi alkalmazás esetén a hasznos szervezetekre gyakorolt magas kockázat miatt a készítmény alkalmazása biológiai növényvédelem mellett nem javasolt!

Géptisztítás

Ha csak a Confidor volt a permetezőgépben elegendő egy alapos tiszta vizes mosás a szokásos eljárás szerint: tartály, szűrők, szivattyú, szóró keret és szórófejek tisztítása és kétszeri öblítése.

Az öblítéshez szükséges víz mennyisége: először a tartály térfogat minimum 1/5-öd része, másodszor a tartály térfogat minimum 1/20-ad része.

Ha tankkeverék volt a gépben, a kombinációs partner előírásait is figyelembe kell venni.

Javasolt technológiák

Javasolt technológia:

Burgonyában a talajlakó és fiatalkorban károsító kártevők elleni kezelést az ültetéssel egymenetben, az ültetőgépre szerelt speciális sorkezelő adapterrel, a gumóra irányított permetezéssel kell végrehajtani.

Dohányban a levéltetvek ellen a kezelést a szárnyas egyedek betelepedésekor célszerű megkezdeni. A levéltetvek betelepedését ragadós sárgalappal, vagy sárgatálas csapdázással lehet nyomon követni. A permetlé mennyiségét a dohány levélzetének nagyságától függően kell megválasztani.
A kezelést a palántanevelés helyén a kiültetés előtt 1 héttel, vízkultúrás (úsztatásos) palántanevelés során a vízbe juttatva, talajban történő hagyományos palántanevelés esetén a palánták beöntözésével kell elvégezni.

Palántanevelési időszakban (paprika, paradicsom, uborka) a károsító levéltetvek elleni kezelést beöntözéssel, a tápkockába tűzdelést követően, a palánták kiültetése előtt célszerű elvégezni.

Hajtatásban paprika, paradicsom és uborka kőzetgyapotos, és csepegtető öntözéses termesztésekor a levéltetvek elleni kezeléseket a talajra kijuttatva a vegetációs időszak kezdetén, a virágzás előtti időszakban, az összefüggő levéltetű kolóniák kialakulása előtt célszerű elvégezni. A szükséges szermennyiséget a tápoldatba kell keverni, és csepegtető rendszeren keresztül kijuttatni.

 

Dózis

Paprika (csemege, zárt termesztőberendezésben, hajtatott)

Károsító: levéltetvek (palántanevelés), levéltetvek, üvegházi molytetű (hajtatás)
(csepegtető öntözéses termesztés), zöld őszibarack-levéltetű, csíkos burgonya-levéltetű (hajtatás) (kőzetgyapotos termesztés)
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,1 l/ha (palántanevelés, 1 ha-ra kiültetendő palántákhoz), 0,5-0,75 l/ha (hajtatás)
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 1000 l/ha (palántanevelés), talajra kijuttatva (hajtatás)
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: első virágbimbó megjelenéséig (BBCH 51)

Paradicsom (szabadföldi, palántázott)

Károsító: levéltetvek (palántanevelés), levéltetvek, üvegházi molytetű (hajtatás)
(csepegtető öntözéses termesztés), zöld őszibarack-levéltetű, csíkos burgonya-levéltetű (hajtatás) (kőzetgyapotos termesztés)
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,1 l/ha (palántanevelés, 1 ha-ra kiültetendő palántákhoz), 0,5-0,75 l/ha (hajtatás)
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 1000 l/ha (palántanevelés), talajra kijuttatva (hajtatás)
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: elsô virágbimbó megjelenéséig (BBCH 51)

Paradicsom (zárt termesztőberendezésben, hajtatott)

Károsító: levéltetvek (palántanevelés), levéltetvek, üvegházi molytetű (hajtatás)
(csepegtető öntözéses termesztés), zöld őszibarack-levéltetű, csíkos burgonya-levéltetű (hajtatás) (kőzetgyapotos termesztés)
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,1 l/ha (palántanevelés, 1 ha-ra kiültetendő palántákhoz), 0,5-0,75 l/ha (hajtatás)
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 1000 l/ha (palántanevelés), talajra kijuttatva (hajtatás)
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: első virágbimbó megjelenéséig (BBCH 51)

Uborka (zárt termesztőberendezésben, hajtatott)

Károsító: levéltetvek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,1 l/ha (palántanevelés), 0,5-0,75 l/ha (hajtatás)
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 1000 l/ha (palántanevelés), talajra kijuttatva (hajtatás)
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: első virágbimbó megjelenéséig (BBCH 51)

Dohány (zárt termesztőberendezésben, palántaágy)

Károsító: levéltetvek (szántóföldön), talajlakó kártevők, dohánytripsz, fitofág poloskák (palántanevelés)
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,25 l/ha (szántóföldőn) 0,1 l/ha (palántanevelés, 1 ha-ra kiültetendő palántákhoz)
Kezelések max. száma/szezon: szántóföldön 2, palántanevelés 1
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 30
Permetlé (l/ha): 500-800 l/ha (szántóföldön), 1000 l/ha (palántanevelés)
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: palánta állapotig (BBCH 14), első virágbimbó megjelenéséig (BBCH51), az élelmezés-egészségügyi várakozási idő betartásával

BurgonyaBurgonya vetőgumóÉtkezési burgonya

Károsító: levéltetvek, talajlakó és fiatalkori kártevôk
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,75 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 50 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: ültet gumó (ültetéskor) (BBCH 00)

Étkezési burgonya

Károsító: levéltetvek, talajlakó és fiatalkori kártevôk
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,75 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 50 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: ültető gumó (ültetéskor) (BBCH 00)

Burgonya vetőgumó

Károsító: levéltetvek, talajlakó és fiatalkori kártevôk
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,75 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 50 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: ültető gumó (ültetéskor) (BBCH 00)

Előírt védőfelszerelés

Egyéni védőfelszerelés előkészítőknek:

védőkesztyű, védőszemüveg

Kijuttatóknak:

védőkesztyű, védőszemüveg (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges)

Rezisztencia

A készítményt egy vegetációban csak a dohányban lehet egynél több alkalommal (kétszer) felhasználni és ott sem javasolt közvetlenül egymást követő kezelésekben alkalmazni.

Törekedjünk arra, hogy amennyiben szükséges más hatásmechanizmusú készítménnyel folytassuk a védekezést.

Ugyanabba a hatásmechanizmusba tartozó hatóanyag használata nem ajánlott rotációs, vagy kombinációs partnernek.

Az IRAC a neonikotinoidokat (kód: 4A) az alacsony-közepes rezisztencia érzékenységű csoportok között tartja számon.

Figyelem

Ne feledje!

 • Dohányban, valamint hajtatott paprikában, paradicsomban és uborkában az első virágbimbó megjelenéséig alkalmazható.
 • Tilos a szert alkalmazni, ha a kezelt területen, vagy közelében más virágzó gyomok, kultúrnövények vannak.
 • Hajtatott paprikában, paradicsomban és uborkában egy vegetációs időszakban legfeljebb 1 alkalommal használható.
 • Amennyiben palántanevelés során használták a szert, a termesztés során további használata tilos!
 • Paprika és uborka kultúrák kizárólag zárt termesztő berendezésben ültethetők ki.
 • A készítmény állománykezelés céljára, a dohány kivételével, egyik kultúrában sem használható.

Várakozási idők

Munkaegészségügyi várakozási idő:

0 nap


Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:
paprika, paradicsom, uborka 3 nap; dohány 60 nap; burgonya a helyes növényvédelmi technológia betartása esetén előírása nem szükséges.