Envidor® 240 SC

Általános ismertető

Bevezető:

Új hatásmechanizmussal rendelkező atka- és rovarölő permetezőszer alma, szőlő és körte védelmére
Az atkák minden fejlődési alakja ellen hatékony

 

Visszavonás: 2020. Július 31. (eddig lehet behozni)
Forgalmazás: 2021. Január 31-ig
Felhasználás: 2021. Július 31-ig

Általános ismertető:

Atka- és rovarölő permetezőszer alma, körte és szőlő védelmére.

Engedélyokirat száma: FVM 16284/2003

AKG:

A termék AKG-ban használható a következő kultúra csoport(ok) esetén:
  • Szőlő
  • Almatermésűek

Összetétel

Hatóanyag:

240 g/l spirodiklofen (22,3 m/m%)

Formuláció:

szuszpenzió koncentrátum (SC)

Hatásmód

A tetronic és tetramic sav származékok csoportja az acetil-koenzim-A karboxiláz enzim blokkolásán keresztül a rovarok zsír bioszintézisét gátolják (IRAC kód: 23).

Kijuttatási technológia

Földi kijuttatás:

Tankkombinációban történő alkalmazásakor a következőképpen járjunk el:

  • először a habzásgátlót adagoljuk (amennyiben szükséges)
  • ezt kövesse az Envidor, illetve más SC formulációjú készítmény, ami még bizonyos hígítást igényel
  • ezután következhet a WG vagy a WP formulációjú készítmény
  • legutoljára hagyjuk az EC vagy EW készítményt

Légi kijuttatás:

Nem engedélyezett.

Kereskedelmi adatok

Kiszerelés: 1 l

Forgalmazási kategória: II.

Eltarthatóság: 3 év

Veszélyességi besorolás

Tűzveszélyességi besorolás:
nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség:
mérsékelten veszélyes

Méhekre való veszélyesség:
kifejezetten kockázatos

H351 Feltehetően rákot okoz.
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P333+313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P401 Tárolás: Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket!
SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében felszíni vizektől 30 m távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!
SPe8 A készítmény felhasználása méhekre kifejezetten kockázatos!
Tilos méhek közelében felhasználni!
A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban nem alkalmazható!
Virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható!
SPo2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni

Géptisztítás

Ha csak az Envidor volt a permetezőgépben elegendő egy alapos tiszta vizes mosás a szokásos eljárás szerint: tartály, szűrők, szivattyú, szóró keret és szórófejek tisztítása és kétszeri öblítése. Az öblítéshez szükséges víz mennyisége: először a tartály térfogat minimum 1/5-öd része, másodszor a tartály térfogat minimum 1/20-ad része.

Ha tankkeverék volt a gépben, a kombinációs partner előírásait is figyelembe kell venni.

Javasolt technológiák

Almában takács- és levélatkák ellen a permetezést a tömeges lárvakelés idejére kell időzíteni. A védekezés indokolt, ha a kártevők létszáma meghaladja a 3-5 takácsatka/levél illetve a 30 levélatka/levél veszélyességi küszöbértéket. A készítmény egy tenyészidőszak alatt csak egy alkalommal használható, a további szükséges védekezéseket más hatóanyagcsoportba tartozó készítménnyel kell elvégezni!

Körtében levélbolhák ellen a készítmény alkalmazása tavasszal közvetlenül a lárvakelés előtt (sárga tojás állapot), illetve a lárvakelés kezdetén javasolt. A tenyészidőszak további részében a szükséges védekezéseket más hatóanyagcsoportba tartozó készítménnyel kell elvégezni!

Szőlőben szőlő-levélatka ellen tavasszal kisleveles állapotban, vagy nyár végén a telelő helyekre vonuló – így a következő évben a kezdeti károsítónépességet meghatározó – egyedek gyérítése érdekében célszerű védekezni. A készítmény egy tenyészidőszak alatt csak egy alkalommal használható!

A termék alkalmazása a kifejlett méheket nem pusztítja, de a kaptárba hordva lárváikra veszélyt jelent.

A kezelések során a permetlé mennyiségét a lombfelület nagyságától, a művelésmódtól és az alkalmazott növényvédelmi gép típusától függően kell megválasztani.

Dózis

Szőlő (borszőlő, ültetvény)

Károsító: szőlő-levélatka, takácsatkák
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,4 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 600-1000 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: zsendülés (BBCH 85)

Szőlő (csemege, ültetvény)

Károsító: szőlő-levélatka, takácsatkák
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,4 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 600-1000 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: zsendülés (BBCH 85)

Alma

Károsító: levélatkák, takácsatkák
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,4-0,6 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 600-1500 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: fajtára jellemző színeződés kialakulása (BBCH 85)

Körte

Károsító: körte-levélbolha
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,6 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 600-1500 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: fajtára jellemző színeződés kialakulása (BBCH 85)

Előírt védőfelszerelés

Egyéni védőfelszerelés előkészítőknek: növényvédelmi (permetező) védőruha, -védőkesztyű, kijuttatóknak: növényvédelmi (permetező) védőruha, védőkesztyű, szem-/arcvédő, A1P2 légzésvédő félálarc finom porlasztásos permetező berendezéssel történő permetezés esetén. (Zárt, túlnyomásos kabinban egyéni védőfelszerelés viselése nem szükséges.)

Rezisztencia

A tetronic és tetramic sav származékok csoportja a rovarok zsír bioszintézisét gátolják (IRAC kód: 23), amely hatásmechanizmussal mindez ideig mindössze három hatóanyag rendelkezik. Rezisztencia érzékenységük alacsony.

Figyelem

Ne feledje!

  • A készítmény egy tenyészidőszakban csak egyszer használható!
  • Virágzó kultúrában a szert alkalmazni tilos!

Várakozási idők

Munkaegészségügyi várakozási idő:

0 nap


Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

alma, körte, borszőlő, csemegeszőlő 14 nap