Jól időzített betakarítás? Van segítség!

A növénytermesztés eredményét minden kultúra esetében meghatározza, hogy mennyi és milyen minőségű termést tudunk betakarítani a szezon végén. A termesztett növény sajátosságai, az időjárási viszonyok, a talaj heterogenitása, illetve a domborzati viszonyok növényenként vagy táblaszinten elhúzódó érést eredményezhetnek. Ilyen helyzetben óvni kell az elsőként beérő termést egészen addig, míg a később érő becők esetén is befejeződik az érési folyamat.

A betakarítást nehezítheti az állományok késői elgyomosodása is. Ekkor betakarítás előtt indokolt a gyomirtás elvégzése. Célszerű elsodródás-gátló segédanyagot is használni a hatékony kijuttatás és a szomszédos területek védelme érdekében.

Mindkét esetben segít a Lamfix permetezési segédanyag. A készítményben lévő rövid, kis molekulasúlyú cellulóz láncokból kialakított karboxi-metil-cellulóz védi a betakarításra váró becőket, a kipermetezés után féligáteresztő hártyát képez a kezelt felületen. Ez a burkolat nem gátolja a növény érése során keletkező gázok és vízgőz távozását, tehát a természetes érési folyamatot, azonban megakadályozza a betakarítás előtti termésveszteséget. A Lamfix biológiailag teljesen képes lebomlani, az ökológiai gazdálkodásban alkalmazható növényvédelmi célú készítmények közé tartozik, így a speciális körülmények között gazdálkodók munkáját is könnyíti.

Elsőként betakarításra kerülő olajnövényünk, a repce sajátossága az elhúzódó érés. A fő- és az oldalhajtások, valamint a növény alsó és felső része között a becők nem egyszerre érnek. A Lamfix segítségével a repce érési folyamatának végén érő becők termése is betakaríthatóvá válik. A betakarítás időpontjának rugalmasabb megválasztását teszi lehetővé, védi a vágásérett repceállományt a szeszélyes időjárási viszonyok (szél és vihar) következtében bekövetkező termésveszteségektől is.

Kijuttatása őszi káposztarepcében:

  • becősárgulás-becőérés idején, a várható betakarítása előtt 2,5 - 3 héttel javasolt, amikor a becők 30%-a már érett  
  • herbiciddel kombinációban történő felhasználása a szemek 20-30%-os nedvességtartalmánál, a várható betakarítás előtt 7-14 nappal, közepes, vagy annál nagyobb cseppmérettel (>175 mikrométer) 

A készítmény a repcén kívül két másik jelentős olajnövényünk, a napraforgó és a szója pergési veszteségének csökkentésére is felhasználható.

Felhasználására vonatkozó előírások:

211 

A Lamfix növényvédő szerek elsodródásának csökkentésére is használható minden termesztett kultúrában, légi és földi permetezés esetén egyaránt. Tankkombináció alkalmazásakor a permetlé előkészítését - keverési próba után - a kijuttatásra kerülő növényvédő szer formulációjának megfelelően kell végezni, a kezelés elvégzésekor pedig a növényvédő szerre és a permetlé készítésre vonatkozó előírásokat is be kell tartani.

A betakarítás időzítése kulcsfontosságú, ezért érdemes a Lamfix előnyeit kihasználni, mert rugalmassá teszi a betakarítási idő megválasztását, így a betakarítást jól időzíthető. 

További információ >>