Sekator Plusz – a harmadik generációs “gyomolló”

A sekator (kis kezdőbetűvel) metszőollót jelent. A metszés egyik célja a növény termelékenységének és növekedésének serkentése. A Sekator (nagy kezdőbetűvel) “gyomolló”. A Sekator kimetszi a káros gyomnövényeket, de nem okoz sérülést a kultúrnövényen, így növeli a termőképességet.

Az első generációs „gyomolló” az amidoszulfuron és jodoszulfuron hatóanyagú SEKATOR WG húsz éve került forgalomba. Mindkét hatóanyaga a HRAC „B” hatóanyag csoportba tartozik, hatékonyan gátolják az acetolaktát-szintetáz (ALS) enzimet, az aminosav-bioszintézis első enzimét, megakadályozva ezzel a fehérjeszintézist. A gyomok növekedése a kezelés után leáll, a növény elszíneződik, majd a gyom 4 – 6 hét alatt elpusztul. A hatóanyagokat a gyomnövények nagyrészt a levélzetükön keresztül veszik fel, de bizonyos tartamhatással is rendelkeznek.
A fontos kétszikű gabona gyomok ellen kiváló hatékonyságú SEKATOR WG széfener (mefenpir-dietil) tartalma miatt őszi- és tavaszi kalászosokban is szelektív volt. A termék népszerűségét mutatja, hogy 2007-re a hazánkban SEKATOR-ral kezelt összes terület meghaladta az egymillió hektárt.
2009-ben a WG szerformát a modernebb OD-re cseréltük, így jobb lett a permetlé fedettsége és tapadása, a hatóanyag molekulák az olajos fázisból 3–4-szer gyorsabban felszívódtak, javult az esőállóság, így gyorsabb, megbízhatóbb hatást és nagyobb hatásbiztonságot értünk el. Az alacsony 0,15 l/ha dózis miatt túlfejlett, viaszos levelű gyomok, vagy mezei acat esetén javasoltuk 1 l/ha Mero, illetve nitrogén műtrágya alkalmazását.
A siker töretlen volt, így napjainkra a húsz év alatt felhasznált SEKATOR mennyiséggel összesen több mint három és fél millió hektárt kezeltek. Az elmúlt két évtizedben a SEKATOR aránya a többi gabona herbicidhez képest 15 és 20% között volt.
Elérkezett az ideje, hogy a SEKATOR ismét megújuljon.
A 2,4-D kettős tulajdonsága, hogy nem csak gyomirtó szerként működik, hanem „aktivátor” szerepet is betölt – érzékenyebbé teszi a gyomnövényeket a szulfonil-karbamidokra – a Huszár Aktív kapcsán már termelői körben is jól ismert. (A 2,4-D kiegészíti a szulfonil-karbamid hatást egyrészt úgy, hogy fejlettebb gyomok, esetleg viaszos levélfelület esetén gyorsítja a tünetek kifejlődését, és fokozza a hatásbiztonságot, másrészt úgy, hogy az ALS-gátlókra kevésbé érzékeny kétszikűek időben való kezelése esetén javítja a hatékonyságot is. Így például a veronika-, árvacsalán-, árvácska, stb. fajok a kezelés idejére sokszor már virágzanak, és kilépnek az érzékeny stádiumból. Ilyenkor segít a 2,4-D „aktiváló hatása”, amely hormonként stimulálja, „újraindítja” a gyomok életfolyamatait, „aktiválja” azokat, így újra érzékennyé válnak a szulfonil-karbamidokra.)
Nem meglepő, hogy a SEKATOR fejlesztése is erre az útra kanyarodott. 30 kétszikű gyomfajra vizsgáltuk a hozzáadott 2,4-D hatását és a várt eredményt kaptuk. A hatékonyság átlagosan 7 %-kal növekedett a hagyományos SEKATOR OD-hez képest, az átlagosat jelentősen meghaladó javulást tapasztaltunk búzavirág, mezei acat és veronika fajok esetén. A gyári kombinációk minden esetben felülmúlták a tankkombináció hatásosságát. A szelektivitás nem változott, az új készítmények teljesen biztonságosak voltak őszi- és tavaszi kalászosokban is. Kaptunk viszont egy váratlan eredményt, a hatékonyságban nem volt szignifikáns eltérés a hozzáadott 2,4-D 260 – 430 g/ha dózistartományában.

A SEKATOR PLUSZ 0,6 l/ha dózisával 260 g/ha mennyiségű 2,4-D-t permetezünk ki, ez a „PLUSZ”, a többi hatóanyag és a széfener a SEKATOR OD 0,15 l/ha dózisával megegyező (15 g/ha amidoszuluron, 3,75 g/ha jodoszulfuron és 37,5 g/ha mefenpir). Van még egy kis „plusz”, természetesen a 0,6 l/ha-os dózis jelentősen több hatásfokozót és egyéb adalék anyagot tartalmaz, mint a 0,15 l/ha-os. 
2021. január végén „6300/126-1/2021. NÉBIH” számon a SEKATOR PLUSZ 0,45 – 0,6 l/ha dózistartományban, őszi- és tavaszi kalászosokban, tavaszi felhasználásra forgalomba hozatali és felhasználási engedélyt kapott.
Az engedélyezés során 27 db szelektivitási kísérlet eredményeit vették figyelembe. Csak néhány esetben tapasztaltak múlékony, nagyon enyhe tüneteket, de a SEKATOR PLUSZ a termés mennyiségét és minőségét egyik kísérletben sem befolyásolta károsan. 
Az engedélyezés 40 db hatékonysági kísérlet eredményein alapult. A vizsgálatokat Magyarországon, Szlovákiában és Bulgáriában végezték. (A SEKATOR PLUSZ hatékonysági értékeit az 1. ábra tartalmazza.) 

1. ábra SEKATOR PLUSZ hatékonysági diagram

A SEKATOR PLUSZ más engedélyezési vizsgálatokban hatékonynak bizonyult még kék búzavirág, piros árvacsalán, baracklevelű keserűfű, orvosi székfű, mezei tarsóka, borostyánlevelű veronika és mezei tikszem ellen. A mezei árvácska az engedélyezési vizsgálatok alapján a mérsékelten érzékeny gyomfajok közé tartozik.
Őszi kalászosokban (őszi búza (kivéve durumbúza), őszi árpa, rozs, tritikále) a készítményt tavasszal, a kultúrnövény bokrosodásának kezdetétől a két szárcsomós állapotáig lehet kijuttatni 0,45-0,6 l/ha dózisban.
Tavaszi kalászosokban (tavaszi búza, tavaszi árpa (kivéve sörárpa)) a készítményt a kultúrnövény 3 leveles állapotától a két szárcsomós állapotáig lehet kijuttatni 0,45 – 0,6 l/ha dózisban. (A SEKATOR PLUSZ felhasználására vonatkozó előírásokat a 2. ábra tartalmazza.)

2. ábra SEKATOR PLUSZ felhasználására vonatkozó előírások

A készítmény kizárólag tavaszi kijuttatással, egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!
A magról kelő kétszikű gyomnövények 2 – 4 leveles korukban, a ragadós galaj 1 – 3 levélörvös fejlettségekor a legérzékenyebb a kezelésre. A mezei acat ellen annak tőlevélrózsás állapotában a leghatékonyabb a készítmény. Erős gyomfertőzöttség, fejlettebb gyomnövények, száraz, hűvös időjárás esetén, továbbá mezei acattal fertőzött területeken a magasabb, 0,6 l/ha-os dózis kijuttatása szükséges. 
A permetléhez szilárd vagy folyékony nitrogénműtrágya hozzáadása tilos!
A készítmény légi kijuttatása nem engedélyezett!
A SEKATOR PLUSZ „I-es forgalmazási kategória” besorolást kapott. 
Az előírt növényvédelmi technológia, a kijuttatás körülményei és az utóvetemény szempontjából a SEKATOR PLUSZ megítélése hasonló a SEKATOR OD-hoz. Ugyanez vonatkozik az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírásokra (várakozási idők, munkaegészségügyi óvórendszabályok, mint az előírt védőfelszerelések és az elsősegélynyújtás) is. 
Minden esetben a forgalomba hozatali és felhasználási engedélyben, illetve a címkén feltüntetett előírások a meghatározóak. 
A gyomrezisztencia kialakulása ellen mindent meg kell tenni, például vetésváltás, talajművelés, szerrotáció és/vagy eltérő hatásmódú hatóanyagok gyári- vagy tankkombinációban történő alkalmazásával. A SEKATOR PLUSZ a rezisztencia megelőzés kiváló eszköze. 

3. ábra Az előtérben egy jól időzített Sekator Plusz 0,45 l/ha kezelés (2020. 03. 19-én permetezve); A háttérben a kezeletlen parcella; Rákóczifalva, 2020. 06. 23-án fényképezve. 

A SEKATOR PLUSZ kedvező költségszinten, kiváló hatékonyságot biztosít kétszikű gabona gyomok ellen. A fentiekben idézett fejlesztési és engedélyezési vizsgálatok egyrészét én magam végeztem és meggyőződésem, hogy a SEKATOR PLUSZ egy nagyszerű innováció, egy kiváló gyomirtó szer. Aki ismerte és használta a SEKATOR OD-t nyugodt szívvel cserélje le SEKATOR PLUSZ-ra. Ha van olyan termelő, aki még nem használt SEKATOR-t mindenképp próbálja ki a 2021. évi tavaszi gyomirtási szezonban a harmadik generációs gyomollót a SEKATOR PLUSZ-t!

Dr. Bosák Péter
Bayer Hungária Kft.