Teldor® 500 SC

Általános ismertető

Bevezető:

Széles körben alkalmazható gombaölő szer szőlő, szamóca, málna, uborka, paradicsom, saláta és csonthéjasok védelmére.
A szürkepenészes és moníliás termésrothadás elleni védekezések alapköve kivételesen hosszú hatástartam

Általános ismertető:

Gombaölő permetezőszer szőlő, szamóca, málna, cseresznye, meggy, őszi- és kajszibarack, szilva, uborka, paradicsom és saláta védelmére

Engedélyokirat száma: FVM 16205/2003

AKG:

A termék AKG-ban használható a következő kultúra csoport(ok) esetén:
  • Zöldségek
  • Szőlő
  • Csonthéjasok
  • Bogyótermésűek

Összetétel

Hatóanyag:

500 g/l fenhexamid (43,0 m/m%)

Formuláció:

vizes szuszpenzó koncentrátum (SC)

 

Hatásmód

A fenhexamid a gomba szervezet szterol bioszintézisében a 3-keto-reduktáz enzimet gátolja a C4 demetilizálás folyamatában. (FRAC kód: 17)

Kijuttatási technológia

Földi kijuttatás:

Tankkombinációban történő alkalmazásakor a következőképpen járjunk el:

  • Először a habzásgátlót adagoljuk (amennyiben szükséges)
  • ezt kövesse a Teldor, mert az SC formulációjú készítmények még bizonyos hígítást igényelnek.
  • ezután következhet a WG, vagy a WP formulációjú készítmény
  • legutoljára hagyjuk az EC vagy EW készítményt.

Légi kijuttatás:

Nem engedélyezett.

Kereskedelmi adatok

Kiszerelés: 1 l

Forgalmazási kategória: III.

Eltarthatóság: 3 év

Veszélyességi besorolás

Vízi szervezetekre való veszélyesség:
közepesen veszélyes

Méhekre való veszélyesség:
nem jelölésköteles

Tűzveszélyességi besorolás:
nem jelölésköteles

H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P401 Tárolás: Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: hulladéklerakóba szállítás szükséges.

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendnezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 30 m távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!

Géptisztítás

Ha csak a Teldor volt a permetezőgépben elegendő egy alapos tiszta vizes mosás a szokásos eljárás szerint: tartály, szűrők, szivattyú, szóró keret és szórófejek tisztítása és kétszeri öblítése. Az öblítéshez szükséges víz mennyisége: először a tartály térfogat minimum 1/5-öd része, másodszor a tartály térfogat minimum 1/20-ad része.

Ha tankkeverék volt a gépben, a kombinációs partner előírásait is figyelembe kell venni.

Javasolt technológiák

A készítmény csemege- és borszőlőben szürkepenész ellen a fürtzáródást követően és a zsendülési időszakban megelőző kezelésre használható. A hatóanyag a spórák csírázását és a gombafonalak növekedését egyaránt gátolja. Járványhelyzetben a nagyobb területi dózis alkalmazása indokolt.
Szamócában és málnában a szürkepenész ellen megelőző jelleggel ajánlott védekezni a virágzás és a termésnövekedés időszakában. Fertőzésre kedvező feltételek mellett a kezeléseket 20 %-os virágnyíláskor, teljes virágzáskor és 80 %-os elvirágzáskor kell végrehajtani.
Csonthéjas kultúrákban (cseresznye, meggy, őszi- és kajszibarack, szilva) moníliás virág- és hajtásszáradás ellen a védekezést bimbós állapot végén, virágzás kezdetén javasolt elkezdeni. Járványveszélyes időszakban a kezelést a virágzás időszakában indokolt megismételni. A csonthéjasok moníliás termésrothadása ellen a készítmény termésérés előtt használható.
Hajtatott uborkában a szürkepenészes megbetegedés ellen az intenzív hajtásnövekedés idején, hajtatott és szabadföldi paradicsomban pedig a virágzás és bogyónövekedés időszakában, 7-10 napos permetezési fordulóval célszerű permetezni. A kijuttatás során biztosítani kell a megfelelő permetléfedést.
Hajtatott salátában a szürke- és fehérpenészes rothadás ellen a védekezést már palántaneveléskor meg kell kezdeni. Állományban a kezeléseket a fertőzési nyomás ismeretében a fejesedés végéig, 7-10 naponként javasolt ismételni. A szer felhasználása főként a fejesedési időszakban indokolt.
A kijuttatás során a permetlé mennyiségét a lombfelület nagyságától, a művelésmódtól és az alkalmazott növényvédelmi gép típusától függően kell megválasztani, amely a hajtatásban a hatékony koncentráció megtartásával – a megfolyás elkerülése és a megfelelő fedettség érdekében – a javasolt értékektől eltérő is lehet.

Dózis

SzőlőSzőlő (alany, szaporító anyag előállítás)Szőlő (borszőlő, ültetvény)Szőlő (csemege, ültetvény)Szőlő (szőlőiskola, szaporító anyag előállítás)

Károsító: szürkepenész
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,75-1,0 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 600-1000 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: érés (BBCH 85)

Szőlő (borszőlő, ültetvény)

Károsító: szürkepenész
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,75-1,0 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 600-1000 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: érés (BBCH 85)

Szőlő (csemege, ültetvény)

Károsító: szürkepenész
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,75-1,0 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 600-1000 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: érés (BBCH 85)

Szőlő (alany, szaporító anyag előállítás)

Károsító: szürkepenész
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,75-1,0 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 600-1000 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: érés (BBCH 85)

Szőlő (szőlőiskola, szaporító anyag előállítás)

Károsító: szürkepenész
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,75-1,0 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 600-1000 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: érés (BBCH 85)

Málna

Károsító: szürkepenész
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,0 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 500-600 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: érés (BBCH 85)

Szamóca (eper, zárt termesztőberendezésben, hajtatott)

Károsító: szürkepenész
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,0 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 500-600 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: érés (BBCH 85)

Szamóca (eper, szabadföldi)

Károsító: szürkepenész
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,0 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 500-600 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: érés (BBCH 85)

Cseresznye (ültetvény)

Károsító: moníliás termésrothadás, moníliás virág- és hajtás-száradás, kolletotrichumos termésrothadás
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,0 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 800-1200 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: érés (BBCH 85)

Kajszibarack (sárgabarack, ültetvény)

Károsító: moníliás termésrothadás, moníliás virág- és hajtás-száradás, kolletotrichumos termésrothadás
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,0 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 800-1200 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: érés (BBCH 85)

Meggy (ültetvény)

Károsító: moníliás termésrothadás, moníliás virág- és hajtás-száradás, kolletotrichumos termésrothadás
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,0 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 800-1200 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: érés (BBCH 85)

Őszibarack (ültetvény)

Károsító: moníliás termésrothadás, moníliás virág- és hajtás-száradás, kolletotrichumos termésrothadás
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,0 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 800-1200 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: érés (BBCH 85)

Szilva (ültetvény)

Károsító: moníliás termésrothadás, moníliás virág- és hajtás-száradás, kolletotrichumos termésrothadás
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,0 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 800-1200 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: érés (BBCH 85)

Paradicsom (szabadföldi, magról vetett)

Károsító: szürkepenész
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,0 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 400-800 l/ha (0,15-0,25%)
Az utolsó kezelés fenostádiuma: érés (BBCH 85)

Paradicsom (szabadföldi, palántázott)

Károsító: szürkepenész
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,0 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 400-800 l/ha (0,15-0,25%)
Az utolsó kezelés fenostádiuma: érés (BBCH 85)

Paradicsom (zárt termesztőberendezésben, hajtatott)

Károsító: szürkepenész
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,0 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 400-800 l/ha (0,15-0,25%)
Az utolsó kezelés fenostádiuma: érés (BBCH 85)

Uborka (zárt termesztőberendezésben, hajtatott)

Károsító: szürkepenész
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,0 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 400-800 l/ha (0,15-0,25%)
Az utolsó kezelés fenostádiuma: intenzív hajtás-növekedés (BBCH 20)

Fejes saláta (zárt termesztőberendezésben, hajtatott)

Károsító: szürke- és fehérpenész
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,0 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 400-600 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: fejesedés vége (BBCH 88)

Előírt védőfelszerelés

Egyéni védőfelszerelés előkészítőknek és kijuttatóknak: védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védőszemüveg, vagy permetező arcvédő.

Rezisztencia

A készítmény egyéb szürkepenész elleni készítményekkel váltogatva a fürtzáródást követő időszakban keresztrezisztencia kialakulása nélkül használható.
A fenhexamid a FRAC besorolás alapján a rezisztenciára alacsony-közepes érzékenységi kategóriába tartozik.

Figyelem

A készítmény szőlőben csak szürkerothadás ellen hatásos, ezért más betegségek fellépése esetén (lisztharmat és/vagy peronoszpóra ellen) hatékony készítményekkel tankkeverékben célszerű kijuttatni.

Várakozási idők

Munkaegészségügyi várakozási idő:

0 nap


Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

uborka 1 nap,
szamóca, cseresznye, meggy, őszibarack, kajszibarack, szilva, paradicsom, saláta 3 nap,
csemegeszőlő, málna 7 nap,
borszőlő 14 nap