Teldor® 500 SC

Általános ismertető

Bevezető:

Széles körben alkalmazható gombaölő szer szőlő, szamóca, málna, uborka, paradicsom, saláta és csonthéjasok védelmére.
A szürkepenészes és moníliás termésrothadás elleni védekezések alapköve kivételesen hosszú hatástartam

Általános ismertető:

Gombaölő permetezőszer szőlő (bor, csemege), bogyósok (szamóca, málna), csonthéjasok (kajszi, cseresznye, meggy, őszibarack, szilva), paradicsom (hajtatott, szabadföldi), uborka (hajtatott), valamint hajtatott fejes saláta és fejes salátafélék védelmére

Engedélyokirat száma: 6300/2159-1/2020. NÉBIH

AKG:

A termék AKG-ban használható a következő kultúra csoport(ok) esetén:
  • Zöldségek
  • Szőlő
  • Csonthéjasok
  • Bogyótermésűek

Összetétel

Hatóanyag:

500 g/l fenhexamid (42,4 m/m%)

Formuláció:

vizes szuszpenzó koncentrátum (SC)

 

Hatásmód

A fenhexamid szterol bioszintézist gátló hatóanyag (FRAC kód 17).

Kijuttatási technológia

Földi kijuttatás:

Tankkombinációban történő alkalmazásakor a következőképpen járjunk el:

  • Először a habzásgátlót adagoljuk (amennyiben szükséges)
  • ezt kövesse a Teldor, mert az SC formulációjú készítmények még bizonyos hígítást igényelnek.
  • ezután következhet a WG, vagy a WP formulációjú készítmény
  • legutoljára hagyjuk az EC vagy EW készítményt.

A kijuttatás során a permetlé mennyiségét a lombfelület nagyságától, a művelésmódtól és az alkalmazott növényvédelmi gép típusától függően kell megválasztani.

Légi kijuttatás:

Nem engedélyezett.

Kereskedelmi adatok

Kiszerelés: 1 l

Forgalmazási kategória: II.

Eltarthatóság: 3 év

Veszélyességi besorolás

Vízi szervezetekre való veszélyesség:
közepesen veszélyes

Méhekre való veszélyesség:
nem jelölésköteles

Tűzveszélyességi besorolás:
nem jelölésköteles

H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: hulladéklerakóba szállítás szükséges.

EUH208 Benzizotiazolt (CAS szám: 2634-33-5) és izotiazolok (CAS szám: 55965-84-9) keverékét tartalmazza. Allergiás reakciót válthat ki.
EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendnezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 30 m távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!

Géptisztítás

Ha csak a Teldor volt a permetezőgépben elegendő egy alapos tiszta vizes mosás a szokásos eljárás szerint: tartály, szűrők, szivattyú, szóró keret és szórófejek tisztítása és kétszeri öblítése. Az öblítéshez szükséges víz mennyisége: először a tartály térfogat minimum 1/5-öd része, másodszor a tartály térfogat minimum 1/20-ad része.

Ha tankkeverék volt a gépben, a kombinációs partner előírásait is figyelembe kell venni.

Javasolt technológiák

Szőlőben (bor és csemege) a botrítiszes betegség (szürkepenész) elleni védekezést megelőző jelleggel javasolt elvégezni közvetlenül a fürtzáródást megelőző időszakban, illetve a zsendülés állapotában. A hatóanyag a spórák
csírázását és a gombafonalak növekedését egyaránt gátolja. Járványhelyzetben a nagyobb területi dózis alkalmazása indokolt.

Bogyósokban (szamóca, málna) a botrítiszes betegség (szürkepenész) ellen megelőző jelleggel javasolt védekezni a virágzás és a termésnövekedés időszakában. A fertőzéshez kedvező feltételek mellett a kezeléseket 20%-os
virágnyíláskor, teljes virágzáskor és 80%-os elvirágzáskor kell végrehajtani.

Csonthéjas kultúrákban (cseresznye, meggy, őszibarack, kajszi és szilva) a moníliás virág- és hajtáspusztulás ellen a védekezést bimbós állapot végén, virágzás kezdetén javasolt elkezdeni. Járványveszélyes időszakban a kezelést
a virágzás időszakában indokolt megismételni. A moníliás termésrothadás elleni védekezésre a készítmény a termésérés előtti időszakban használható.

Uborka (hajtatott) és paradicsom (szabadföldi és hajtatott) kultúrákban a botrítiszes betegség (szürkepenész) ellen az első tünetek észlelésekor, illetve a sebzést kiváltó fitotechnikai műveletek után indokolt védekezni.

Hajtatott fejes salátában és fejes salátafélékben (batávia saláta, jégsaláta, lollo saláta, római saláta, tépősaláta) a botrítiszes betegség (szürkepenész) és a szklerotíniás betegség (fehérpenész) ellen a védekezést
már a palántaneveléskor szükséges megkezdeni. A kezelést a palánták kiültetését követően közvetlenül, majd 1-2 hét múlva indokolt megismételni. A kezelések során törekedni kell a fertőzésre fogékony gyökérnyaki rész és az alsó levelek fonákának megfelelő permetlé fedésére.

A készítmény egymást követő alkalmazását kerülni kell. Két kezelés közötti védekezésre más hatásmechanizmusú hatóanyagot tartalmazó készítményt szükséges felhasználni. A szürkepenész elleni legalább három permetezést igénylő védekezési programban a készítménnyel önállóan végzett permetezések száma nem lehet több a betegség ellen végrehajtott összes kezelésszám harmadánál (3 kezelésből 1, 6 kezelésből legfeljebb 2).

 

Dózis

Szőlő (borszőlő, ültetvény)

Károsító: szürkepenész
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,75-1,0 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 10
Permetlé (l/ha): 600-1000 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: virágzás kezdetétôl (BBCH 61) – zsendülésig (BBCH 85)

Szőlő (csemege, ültetvény)

Károsító: szürkepenész
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,75-1,0 l/ha
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 10
Permetlé (l/ha): 600-1000 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: virágzás kezdetétôl (BBCH 61) – szüret elôtti állapotig (BBCH 87)

Málna

Károsító: szürkepenész
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,0 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 500-600 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: virágzás kezdetétôl (BBCH 61) – betakarítás elôtti állapotig (BBCH 87)

Szamóca (eper, zárt termesztőberendezésben, hajtatott)

Károsító: szürkepenész
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,0 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 500-600 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: virágzás kezdetétôl (BBCH 61) – betakarítás elôtti állapotig (BBCH 87)

Szamóca (eper, szabadföldi)

Károsító: szürkepenész
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,0 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 500-600 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: virágzás kezdetétôl (BBCH 61) – betakarítás elôtti állapotig (BBCH 87)

Cseresznye (ültetvény)

Károsító: moníliás termésrothadás, moníliás virág- és hajtás-száradás
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,0 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 10
Permetlé (l/ha): 600-1200 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: fehérbimbós állapot kezdetétôl (BBCH 57) – érésig (BBCH 89)

Kajszibarack (sárgabarack, ültetvény)

Károsító: moníliás termésrothadás, moníliás virág- és hajtás-száradás
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,0 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 600-1200 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: sziromlabda állapottól (BBCH 59) – érésig (BBCH 89)

Meggy (ültetvény)

Károsító: moníliás termésrothadás, moníliás virág- és hajtás-száradás
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,0 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 10
Permetlé (l/ha): 600-1200 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: fehérbimbós állapot kezdetétôl (BBCH 57) – érésig (BBCH 89)

Őszibarack (ültetvény)

Károsító: moníliás termésrothadás, moníliás virág- és hajtás-száradás
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,0 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 600-1200 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: virágzás kezdetétôl (BBCH 57) – érésig (BBCH 89)

Szilva (ültetvény)

Károsító: moníliás termésrothadás, moníliás virág- és hajtás-száradás
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,0 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 12
Permetlé (l/ha): 600-1200 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: sziromlabda állapottól (BBCH 59) – érésig (BBCH 89)

Paradicsom (szabadföldi, magról vetett)

Károsító: botrítiszes betegség (szürkepenész)
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,0 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 8
Permetlé (l/ha): 400-1200 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: két leveles állapottól (BBCH 12) – érésig (BBCH 89)

Paradicsom (szabadföldi, palántázott)

Károsító: botrítiszes betegség (szürkepenész)
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,0 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 8
Permetlé (l/ha): 400-1200
Az utolsó kezelés fenostádiuma: két leveles állapottól (BBCH 12) – érésig (BBCH 89)

Paradicsom (zárt termesztőberendezésben, hajtatott)

Károsító: botrítiszes betegség (szürkepenész)
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,0 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 8
Permetlé (l/ha): 400-1200 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: két leveles állapottól (BBCH 12) – érésig (BBCH 89)

Uborka (zárt termesztőberendezésben, hajtatott)

Károsító: szürkepenész
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,0 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 8
Permetlé (l/ha): 400-1200 l/ha 
Az utolsó kezelés fenostádiuma: két leveles állapottól (BBCH 12) – érésig (BBCH 89)

Fejes saláta (zárt termesztőberendezésben, hajtatott)

Károsító: szürke- és fehérpenész
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,0 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 400-600 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: három leveles állapottól (BBCH 13) – végleges fejméret kialakulásáig(BBCH 49)

Batávia saláta (hajtatott)

Károsító: botrítiszes betegség (szürkepenész), szklerotíniás betegség (fehérpenész)
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,0 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 400-600 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: háromleveles állapottól (BBCH 13) végleges fejméret kialakulásáig (BBCH 49)

Jégsaláta (hajtatott)

Károsító: botrítiszes betegség (szürkepenész), szklerotíniás betegség (fehérpenész)
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,0 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 400-600 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: háromleveles állapottól (BBCH 13) végleges fejméret kialakulásáig (BBCH 49)

Lollo saláta (hajtatott)

Károsító: botrítiszes betegség (szürkepenész), szklerotíniás betegség (fehérpenész)
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,0 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 400-600 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: háromleveles állapottól (BBCH 13) végleges fejméret kialakulásáig (BBCH 49)

Római saláta (hajtatott)

Károsító: botrítiszes betegség (szürkepenész), szklerotíniás betegség (fehérpenész)
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,0 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 400-600 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: háromleveles állapottól (BBCH 13) végleges fejméret kialakulásáig (BBCH 49)

Tépősaláta (hajtatott)

Károsító: botrítiszes betegség (szürkepenész), szklerotíniás betegség (fehérpenész)
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,0 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 400-600 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: háromleveles állapottól (BBCH 13) végleges fejméret kialakulásáig (BBCH 49)

Előírt védőfelszerelés

Egyéni védőfelszerelés előkészítőknek védőkesztyű, védőruha; kijuttatóknak: védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges).

Rezisztencia

A készítmény egyéb szürkepenész elleni készítményekkel váltogatva a fürtzáródást követő időszakban keresztrezisztencia kialakulása nélkül használható.
A fenhexamid a FRAC besorolás alapján a rezisztenciára alacsony-közepes érzékenységi kategóriába tartozik.

Figyelem

A készítmény szőlőben csak szürkerothadás ellen hatásos, ezért más betegségek fellépése esetén (lisztharmat és/vagy peronoszpóra ellen) hatékony készítményekkel tankkeverékben célszerű kijuttatni.

Várakozási idők

Munkaegészségügyi várakozási idő:

0 nap


Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

szőlő (bor, csemege): 14 nap,
málna: 7 nap,
szamóca, cseresznye, meggy, őszibarack, kajszi, szilva, paradicsom (hajtatott, szabadföldi), fejes saláta, batávia saláta, jégsaláta, lollo saláta, római saláta, tépősaláta(hajtatott): 3 nap
uborka (hajtatott): 1 nap