Gyomirtás ősszel – egyszerűbb védekezés tavasszal

Az utóbbi években egyre többen ismerik fel az őszi gyomirtás előnyeit. Ma már az őszi kalászosok közel 10%-án alkalmazzák a termelők, és aránya évről évre növekszik.

A kalászosok gyomirtását az alkalmazható eljárások kombinálásával lehet a leghatékonyabban megoldani. Érdemes kihasználni a vetésváltás adta lehetőségek mellett a gyomirtási szempontból optimális időben végzett talajművelési elemeket, a mechanikai gyomirtási eljárásokat is. A megfelelő fajta kiválasztása az okszerű tápanyagellátás és a rovarkártevők elleni védelem a homogén, sűrű állomány biztosításával járul hozzá a gyomnövények elleni sikeres védekezéshez.

Hazánkban a kalászosok őszi gyomirtása az utóbbi években egyre szélesebb körben alkalmazott technológiai elemmé vált. Erre kényszerítenek bennünket a jelentősen megváltozott gyomviszonyok és az egyre szélesebb körben alkalmazott, alacsony vetőmagnormával és korábban vetett búza és részben az árpa állományok, amelyek szinte semmilyen gyomelnyomó képességgel nem rendelkeznek.

A nagy széltippan ma már a 3. legfontosabb gabonagyomunk, és új területeken is megjelent, illetve terjed. Az ősszel kelő kétszikűek (pl. veronika-félék, árvacsalán-félék, tyúkhúr) pedig képesek gyepszerűen vastag rétegben beborítani a talajt, és elnyomni a gyenge gabonaállományt. A tavaszi gyomirtás idejére ezek a fajok legtöbbször már túl vannak életciklusuk nagy részén, és sikerrel kifejtették súlyos károsító hatásukat is – tápanyagot és vizet vonnak el a kultúrnövénytől.

A kalászosok esetében is igaz, hogy a megcélzott magas termésszint elképzelhetetlen a gyomkonkurencia minél korábbi kikapcsolása nélkül. Erre kiválóan alkalmas az őszi gyomirtás, amely beavatkozásnak természetesen munkaszervezési előnyei is vannak, hiszen így jelentősen csökkenthető/egyszerűsíthető a tavaszi gyomirtás.

A Bayer egyik őszi kalászos gyomirtó szere, az EXPERT MET idén is rendelkezésre áll. Őszi búza, őszi árpa, rozs és tritikálé kultúrákban a készítményt korai-posztemergensen a kultúrnövény 1 leveles és 3 leveles állapota között (BBCH 11-13) lehet kijuttatni. Fontos, hogy kezeléskor a magról kelő kétszikű gyomnövények szik-kétleveles, a nagy széltippan 1-2 leveles fejlettségű legyen. Az EXPERT MET dózisa minden kalászos esetében egységesen 0,35 kg/ha. Erősebb gyomosodás, vagy kevésbé érzékeny gyomfajok jelenléte esetén, az EXPERT MET kombinálható diflufenikán vagy metszulfuron-metil hatóanyagot tartalmazó készítménnyel. Mivel a készítmény a levélen keresztüli hatása mellett a talajon keresztül is hat, a megfelelő hatékonysághoz szükséges a jól megművelt, aprómorzsás, rögmentes talajfelszín.

A másik gyomirtó szerünk az ATLANTIS OD, amely az őszi búza elsősorban egyszikű gyomnövényei ellen hatékony posztemergens készítmény, de hatékonyan pusztítja a magról kelő keresztesvirágú gyomokat, valamint a szikfű- és pipitér fajokat is. Nagy széltippan és parlagi ecsetpázsit ellen 1,0-1,25 l/ha dózissal kimagasló hatékonysággal alkalmazható. Gátolt növekedési viszonyok között (szárazság, tápanyaghiány), valamint erős gyomfertőzés esetén a hatékonyság jól fokozható 1 l/ha Mero hozzáadásával. A nehezebben irtható gyomok közé tartozó rozsnok fajok (fedél rozsnok, mezei rozsnok, gabona rozsnok, bókoló rozsnok, meddő rozsnok) ellen pedig 1,5 l/ha dózissal lehet a legjobb hatást elérni.