Infinito®

Általános ismertető

Bevezető:

Szisztemikus gombaölő szer a peronoszpóra-félék széles köre ellen
Két hatóanyag
„Beépített” rezisztencia elleni védelem 

Általános ismertető:

Gombaölő permetezőszer burgonya, uborka, fejes káposzta, karfiol, kelbimbó és saláta védelmére

Engedélyokirat száma: 02.5/421/1/2010 (MgSzHK)

AKG:

A termék AKG-ban használható a következő kultúra csoport(ok) esetén:
  • Zöldségek
  • Burgonya
  • Szója

Összetétel

Hatóanyag:
62,5 g/l (5,6 m/m%) fluopikolid
625 g/l (55,5 m/m%) propamokarb hidroklorid

Formuláció:
szuszpenzió koncentrátum (SC)

Hatásmód

A fluopikolid a gomba sejthártyák szilárdító fehérjehálózatát roncsolja, a propamokarb a foszfolipidek és a zsírsavak gátlásán keresztül a gomba sejtfalak kialakulását akadályozza meg. (FRAC kód: fluopikolid 43, propamokarb 28)

Kijuttatási technológia

Földi kijuttatás:

Tankkombinációban történő alkalmazásakor a következőképpen járjunk el:

  • először a habzásgátlót adagoljuk (amennyiben szükséges)
  • ezt kövesse az Infinito (mert az SC formulációjú készítmény még bizonyos hígítást igényel)
  • ezután a WG vagy WP formulációjú készítményt
  • legutoljára hagyjuk az EC vagy EW készítményt.

A kijuttatás során minden esetben törekedni kell az egyenletes és teljes permetléfedésre, még a lombozat belsejében is! A kezelések során a permetlé mennyiségét a lombfelület nagyságától, és az alkalmazott növényvédelmi gép típusától függően kell megválasztani.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett.

Kereskedelmi adatok

Kiszerelés: 1 l, 5 l

Forgalmazási kategória: II.

Eltarthatóság: 3 év

Veszélyességi besorolás

Tűzveszélyességi besorolás:
nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség:
kifejezetten veszélyes

Méhveszélyesség:
nem jelölésköteles

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P333+P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
SPo2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!

Egyéb környezetvédelmi előírások:
Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

Géptisztítás

Ha csak az Infinito volt a permetezőgépben elegendő egy alapos tiszta vizes mosás a szokásos eljárás szerint: tartály, szűrők, szivattyú, szóró keret és szórófejek tisztítása és kétszeri öblítése. Az öblítéshez szükséges víz mennyisége: először a tartály térfogat minimum 1/5-öd része, másodszor a tartály térfogat minimum 1/20-ad része. Ha tankkeverék volt a gépben, a kombinációs partner előírásait is figyelembe kell venni.

Javasolt technológiák

Házikerti felhasználás: burgonyában 15-20 ml / 10 l víz; ubortkában, káposztában, karfiolban, kelbimbóban és salátában: 15-25 ml / 10 l víz.

Előírt növényvédelmi technológia: 

Burgonyában a fitoftóra elleni védekezést preventív jelleggel, a lomblevelek kifejlődése után, az első oldalhajtások megjelenése idején kezdjük el. A kezelést 7-10 naponként célszerű megismételni. Alacsony dózis alkalmazásánál és erős fertőzési nyomásnál indokolt az 5 napos permetezési forduló. 

Fejeskáposztában és karfiolban peronoszpóra ellen a fejesedés, illetve a karfiol fejformálódásának kezdetétől védekezhetünk, egy tenyészidőszak alatt legfeljebb 3 alkalommal. A kezeléseket 10 naponta célszerű ismételni.

Uborkaperonoszpóra ellen a növények első oldalhajtásának megjelenésekor kezdjük el a védekezéseket, megelőző jelleggel. A kezeléseket 7 napos permetezési fordulóban, egy tenyészidőszak alatt legfeljebb 3 alkalommal, a szabadföldi termesztésben 1,6 l/ha, hajtatásban 1,8 l/ha dózisokban végezhetjük el.

Kelbimbóban peronoszpóra ellen a permetezéseket fejesedés, illetve az oldalrügyek fejlődésének kezdetén, preventív módon kell megkezdeni. A kezeléseket 10 naponként célszerű megismételni legfeljebb 3 alkalommal.

Salátában peronoszpóra ellen megelőző jelleggel kell a védekezést megkezdeni. Egy tenyészidőn belül szabadföldön maximum 3 alkalommal használható fel a készítmény, míg hajtatásban maximum 2 alkalommal. A kezeléseket a fertőzési nyomástól függően 7-10 naponta célszerű megismételni.

A további szükséges kezeléseket más hatásmechanizmusú készítményekkel kell elvégezni. A kijuttatás során minden esetben törekedni kell az egyenletes és teljes permetléfedésre, még a lombozat belsejében is! A kezelések során a permetlé mennyiségét a lombfelület nagyságától, a művelésmódtól és az alkalmazott növényvédelmi gép típusától függően kell megválasztani.

Dózis

Uborka (szabadföldi)

Károsító: peronoszpóra
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,6 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 400-1200 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: teljes érés (BBCH89)

Uborka (zárt termesztőberendezésben, hajtatott)

Károsító: peronoszpóra
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,8 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 400-1200 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: teljes érés (BBCH89)

Bimbós kel (szabadföldi)

Károsító: peronoszpóra
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,2-1,6 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 10
Permetlé (l/ha): 500 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: végleges fejméret (BBCH49)

Fejes káposzta (zárt termesztőberendezésben, hajtatott)

Károsító: peronoszpóra
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,2-1,6 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 10
Permetlé (l/ha): 400-600 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: végleges fejméret (BBCH49)

Fehér fejeskáposzta (szabadföldi)

Károsító: peronoszpóra
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,2-1,6 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 10
Permetlé (l/ha): 400-600 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: végleges fejméret (BBCH49)

Vörös fejeskáposzta (szabadföldi)

Károsító: peronoszpóra
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,2-1,6 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 10
Permetlé (l/ha): 400-600 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: végleges fejméret (BBCH49)

Karfiol (szabadföldi)

Károsító: peronoszpóra
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,2-1,6 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 10
Permetlé (l/ha): 400-600 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: végleges fejméret (BBCH49)

Fejes saláta (zárt termesztőberendezésben, hajtatott)

Károsító: peronoszpóra
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,6 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 600-800 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: végleges levéltömeg elérése (BBCH49)

Fejes saláta (szabadföldi)

Károsító: peronoszpóra
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,6 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 600-800 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: végleges levéltömeg elérése (BBCH49)

Étkezési burgonya

Károsító: burgonyavész
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,2-1,6 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 4
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 5
Permetlé (l/ha): 400-600 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: levélsárgulás kezdete (BBCH91)

Burgonya vetőgumó

Károsító: burgonyavész
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,2-1,6 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 4
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 5
Permetlé (l/ha): 400-600 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: levélsárgulás kezdete (BBCH91)

Bimbós kel (hajtatott)

Károsító: peronoszpóra
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,2-1,6 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 10
Permetlé (l/ha): 500 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: végleges fejméret (BBCH49)

Karfiol (hajtatott)

Károsító: peronoszpóra
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,2-1,6 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 10
Permetlé (l/ha): 400-600 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: végleges fejméret (BBCH49)

Előírt védőfelszerelés

Egyéni védőfelszerelés előkészítőknek: vegyi anyag permet (aeroszol) ellen védő (4. típusú) védőruha, növényvédelmi (permetező) védőkalap, vegyi anyagok elleni (3-as jelölésű) arcvédő, vegyi anyagoknak ellenálló (3. védelmi osztályú) védőkesztyű, védőlábbeli; kijuttatóknak: Vegyi anyag permet (aeroszol) ellen védő (4. típusú) védőruha, növényvédelmi (permetező) védőkalap, vegyi anyag cseppek, (aeroszol/permet) elleni (3-as jelölésű) védőszemüveg, vegyi anyagoknak ellenálló (3. védelmi osztályú) védőkesztyű, védőlábbeli.

Rosszul szellőztetett zárt térben (fóliasátorban, üvegházban) végzett permetezéskor – fentiek mellett – FFP3D részecskeszűrő félálarc.

Rezisztencia

A propamokarb hatóanyag csoportja az alacsonytól a közepes szintig érzékeny a rezisztenciára, míg a fluopikolid rezisztencia érzékenysége nem ismert.

Figyelem

Egy vegetációban az Infinito-t maximum háromszor – hajtatott salátában legfejljebb kétszer, burgonyában legfeljebb négyszer lehet felhasználni, de egymást követő kezelésre kettőnél több alkalommal ne használjuk. A további szükséges kezeléseket más hatásmechanizmusú
készítményekkel kell elvégezni.

Várakozási idők

Munkaegészségügyi várakozási idő:

0 nap (száradásig)


Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

uborka: 3 nap
burgonya: 7 nap
saláta (szabadföldi): 7 nap
saláta (hajtatott): 14 nap
fejeskáposzta, kelbimbó és karfiol: 14 nap