Previcur® Energy

Általános ismertető

Bevezető:

Két kiváló felszívódó gombaölő szer hatóanyag
Egyedi formuláció
Rugalmas alkalmazhatóság: csírakori betegségek ellen beöntözéssel, a peronoszpóra-félék ellen csepegtető öntöző rendszeren keresztül, vagy hagyományosan kijuttatva.

Általános ismertető:

Gombaölő permetezőszer saláta, paprika, paradicsom, uborka, dinnye, dohány és káposztafélék védelmére

Engedélyokirat száma: MgSZHK: 02.5/1105/3/2009

AKG:

A termék AKG-ban használható a következő kultúra csoport(ok) esetén:
  • Zöldségek
  • Cukorrépa
  • Napraforgó
  • Repce

Összetétel

Hatóanyag:
530 g/l propamokarb (47,2 m/m%)
310 g/l foszetil (27,6 m/m%)

Formuláció:
folyékony vízoldható koncentrátum (SL)

Hatásmód

A foszetil a növény saját védekezési mechanizmusának stimulálásán keresztül fejti ki hatását, de közvetlen gombaölő hatással is rendelkezik (FRAC kód: 33), míg a propamokarb a foszfolipidek és a zsírsavak gátlásán keresztül a gomba sejtfalak kialakulását akadályozza meg (FRAC kód: 28).

Kijuttatási technológia

Földi kijuttatás:
Tankkombinációban történő alkalmazásakor a következőképpen járjunk el:

  • először a habzásgátlót adagoljuk (amennyiben szükséges)
  • ezt kövesse az SC formulációjú Previcur Energy, ami még bizonyos higítást igényel a tovább oldódáshoz
  • ezután következzen más WG, illetve WP formulációjú készítmény
  • legutoljára hagyjuk az EC, vagy EW készítményeket.

Kombinációk alkalmazásakor törekedjünk arra, hogy minél kevesebb kombinációs partner legyen a permetlében.

Légi kijuttatás:
Nem engedélyezett.

Kereskedelmi adatok

Kiszerelés: 1 l, 5 l

Forgalmazási kategória: II.

Eltarthatóság: 3 év

Veszélyességi besorolás

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon):
> 2000 mg/ttkg

Tűzveszélyességi besorolás:
nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség:
mérsékelten veszélyes

Méhekre való veszélyesség:
nem jelölésköteles

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P280 Védőkesztyű, védőruha, szemvédő, arcvédő használata kötelező.
P333+P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P362+P364 A szennyezett ruhadarabot le kell vetni, és újbóli használat előtt ki kell mosni.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladékgyűjtőben.

EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
SPo 2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!
SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

Egyéb környezetvédelmi előírások:
Ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően felhasználható.

Géptisztítás

Ha csak a Previcur Energy volt a permetezőgépben elegendő egy alapos tiszta vizes mosás a szokásos eljárás szerint: tartály, szűrők, szivattyú, szóró keret és szórófejek tisztítása és kétszeri öblítése. Az öblítéshez szükséges víz mennyisége: először a tartály térfogat minimum 1/5-öd része, másodszor a tartály térfogat minimum 1/20-ad része.

Ha tankkeverék volt a gépben, a kombinációs partner előírásait is figyelembe kell venni.

Javasolt technológiák

Permetezés
A szabadföldi saláta lombvédelmére a Previcur Energy-t 2,5 l/ha dózisban, 400-800 l/ha permetlében juttassuk ki. A első kezelést preventíven végezzük el, és ismételjük 10 nap elteltével.
Hajtatott salátában 2,5 l/ha dózisban alkalmazzuk, szintén 10 napos permetezési fordulóban, maximum 4 alkalommal, de ha palántaneveléskor beöntözéssel már használtuk a készítményt, akkor már csak kétszer permetezhetünk vele.

Beöntözés
Zárt téri kőzetgyapotos palántanevelésben közvetlenül a vetést követően (1 napon belül) a paradicsom, uborka, saláta, dinnye, káposztafélék, dohány esetén 3 ml/m2 (30 l/ha), a paprika esetén 6 ml/m2 (60 l/ha) Previcur Energy-t juttassunk ki 2 l/m2 permetlében (20000 l/ha). A beöntözést 7-10 nap múlva ismételjük meg, most már a paprikában is 3 ml/m2 dózissal.

Csepegtető öntözés
Hajtatott paradicsom, paprika, uborka közvetlenül palántázás utáni kezelésére a csepegtető öntözőrendszeren keresztül 3 l/ha dózisban adagoljuk a szert. A következő kezelést a palántázás után 10-15 nappal, a harmadikat az első termés megjelenésekor, míg a negyediket rá egy hétre végezzük el.

Dózis

Paprika (csemege, zárt termesztőberendezésben, hajtatott)

Károsító: fitoftórás palántadőlés, egyéb palántadőlést okozó gombák
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 3,0-6,0 ml/m2 (beöntözéshez), 1,0-3,0 l/ha (csepegtető öntözéshez)
Kezelések max. száma/szezon: 2 (beöntözés) + 4 (csepegtető öntözés)
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7 (beöntözések között), 7 (csepegtető öntözések között)
Permetlé (l/ha): 20000 l/ha, a csepegtetés öntözővízzel
Az utolsó kezelés fenostádiuma: érés kezdete (BBCH 81)

Paradicsom (zárt termesztőberendezésben, hajtatott)

Károsító: paradicsomvész, palántadőlés
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 3,0 ml/m2 (beöntözéshez), 3,0 l/ha (csepegtető öntözéshez)
Kezelések max. száma/szezon: 2 (beöntözés) + 4 (csepegtető öntözés) 
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7 (beöntözések között), 7 (csepegtető öntözések között)
Permetlé (l/ha): 20000 l/ha, a csepegtetés öntözővízzel
Az utolsó kezelés fenostádiuma: érés kezdete (BBCH 81)

Görögdinnye (zárt termesztőberendezésben, hajtatott)

Károsító: peronoszpóra, palántadőlés
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 3,0 ml/m2 (beöntözéshez), 3,0 l/ha (csepegtető öntözéshez)
Kezelések max. száma/szezon: 2 (beöntözés) + 4 (csepegtető öntözés)
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7 (beöntözések között), 7 (csepegtető öntözések között)
Permetlé (l/ha): 20000 l/ha, a csepegtetés öntözővízzel
Az utolsó kezelés fenostádiuma: érés kezdete (BBCH 81)

Sárgadinnye (zárt termesztőberendezésben, hajtatott)

Károsító: peronoszpóra, palántadőlés
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 3,0 ml/m2 (beöntözéshez), 3,0 l/ha (csepegtető öntözéshez)
Kezelések max. száma/szezon: 2 (beöntözés) + 4 (csepegtető öntözés)
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7 (beöntözések között), 7 (csepegtető öntözések között)
Permetlé (l/ha): 20000 l/ha, a csepegtetés öntözővízzel
Az utolsó kezelés fenostádiuma: érés kezdete (BBCH 81)

Uborka (zárt termesztőberendezésben, hajtatott)

Károsító: peronoszpóra, palántadőlés
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 3,0 ml/m2 (beöntözéshez), 3,0 l/ha (csepegtető öntözéshez)
Kezelések max. száma/szezon: 2 (beöntözés) + 4 (csepegtető öntözés)
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7 (beöntözések között), 7 (csepegtető öntözések között)
Permetlé (l/ha): 20000 l/ha, a csepegtetés öntözővízzel
Az utolsó kezelés fenostádiuma: érés kezdete (BBCH 81)

Fejes káposzta (zárt termesztőberendezésben, hajtatott)

Károsító: peronoszpóra, palántadőlés
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 3,0 ml/m2
Kezelések max. száma/szezon: 2 (beöntözés)
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 20000 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: nincs korlátozás

Fejes saláta (zárt termesztőberendezésben, hajtatott)

Károsító: peronoszpóra, palántadőlés
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 3,0 ml/m2 (beöntözéshez), 2,5 l/ha (permetezéhez)
Kezelések max. száma/szezon: 2 (beöntözés) + 2 (permetezés) vagy 4 (permetezés)
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7 (beöntözések között) + 10 (permetezések között) a 2 beöntözés + 2 permetezés módszernél,
10 a 4 permetezéses módszernél
Permetlé (l/ha): 20000 l/ha (beöntözés), 400-800 l/ha (permetezés)
Az utolsó kezelés fenostádiuma: 50%-os fejméret (BBCH 45)

Fejes saláta (szabadföldi)

Károsító: peronoszpóra, palántadőlés
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 2,5 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2 (permetezés)
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 17
Permetlé (l/ha): 400-800 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: 50%-os fejméret (BBCH 45)

Dohány (zárt termesztőberendezésben, palántaágy)

Károsító: peronoszpóra, palántadőlés
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 3,0 ml/m2
Kezelések max. száma/szezon: 2 (beöntözés)
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 20000 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: nincs korlátozás

Bimbós kel (hajtatott)

Károsító: peronoszpóra, palántadőlés
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 3,0 ml/m2
Kezelések max. száma/szezon: 2 (beöntözés)
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 20000 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: nincs korlátozás

Karfiol (hajtatott)

Károsító: peronoszpóra, palántadőlés
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 3,0 ml/m2
Kezelések max. száma/szezon: 2 (beöntözés)
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 20000 l/ha
Az utolsó kezelés fenostádiuma: nincs korlátozás

Előírt védőfelszerelés

Egyéni védőfelszerelés előkészítőknek és kijuttatóknak: vegyi anyag permet (aeroszol) ellen védő (4. típusú) védőruha, növényvédelmi (permetező) védőkalap, vegyi anyag cseppek, (aeroszol/permet) elleni (3-as jelölésű) védőszemüveg vagy arcvédő, vegyi anyagoknak ellenálló (3. védelmi osztályú) védőkesztyű, védőlábbeli.

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Elsősegélynyújtás:
Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani.
Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.
Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy-két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.

Terápia: általános eljárás, tüneti megfigyelő kezelés

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs.

Rezisztencia

A 2 hatóanyag kétféle hatásmódot képvisel. A foszetil-Al-nak egyedi hatásmechanizmusa miatt alacsony a rezisztencia érzékenysége, míg a propamokarb hatóanyag csoportja az alacsonytól a közepes szintig érzékeny a rezisztenciára. A kétféle hatásmód miatt maga a készítmény nem éri el a hatóanyagok egyéni érzékenységi szintjét.

Figyelem

Ne feledje:

  • Állománypermetezést csak salátában végezhetünk, a többi kultúrában beöntözéssel, vagy a csepegtető öntöző berendezésen keresztül juttathatjuk ki a Previcur Energy-t. Szabadföldi salátában két állománykezelést, míg hajtatott salátában akár négyet is végezhetünk, de ez a szám hajtatott salátában kettőre csökken, ha már korábban kétszer beöntöztük az állományt.

Várakozási idők

Munkaegészségügyi várakozási idő:

0 nap


Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

saláta, dinnye 14 nap, paradicsom, paprika, uborka 3 nap, káposztafélék, dohány a helyes növényvédelmi technológia betartása esetén előírása nem szükséges.