Serenade Aso

Általános ismertető

Bevezető:

Általános ismertető:

Gombaölő permetezőszer 

Engedélyokirat száma: 6300/2859-1/2022 NÉBIH

Összetétel

Hatóanyag:
Bacillus amyloliquefaciens (korábban subtilis) QST 713 törzs

Formuláció:
vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)

Hatásmód

A Bacillus amyloliquefaciens QST 713 törzse több hatáshelyen ható mikroorganizmus (FRAC kód: BM 02)

Kijuttatási technológia

Alma, körte kultúra: A kijuttatás során törekedni kell a minimális lémennyiség használatára, amellyel a kezelt kultúra jó fedettsége biztosítható.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

Kereskedelmi adatok

Kiszerelés: 5 l

Forgalmazási kategória: II.

Eltarthatóság: 3 év

Veszélyességi besorolás

Tűzveszélyességi besorolás:
nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség:
nem jelölésköteles

Méhveszélyesség:
nem jelölésköteles

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P264 Ahasználatot követően a kezeket alapiosan meg kell mosni. 
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280 Védőkesztyű, szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Bacillus amyloliquefaciens QST 713 törzset tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. 

EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül
való szennyeződést!
SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (zárt gyep) biztonsági övezetet!

Egyéb környezetvédelmi előírások:
Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

Javasolt technológiák

Szőlőben (bor és csemege) a botrítiszes betegség (szürkepenész) elleni első kezelést előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel, a virágzás kezdetén szükséges elvégezni. A védekezés során a permetezést célszerű a fürtzónára irányítani. A készítmény kijuttatását javasolt a virágzás időszakában több alkalommal megismételni.

A készítmény szőlőben csak a fertőzés mérséklésére alkalmas.

Borszőlőben a szüret előtti utolsó kezelések kedvezőtlenül befolyásolhatják az erjedési folyamatokat.

Almában, körtében, birsben és naspolyában az ervíniás elhalás (tűzelhalás) ellen a készítményt előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel, a virágzás kezdetétől javasolt kijuttatni. A permetezéseket, az előrejelző rendszer (pl.: Maryblyt, BILLING) adatainak figyelembevételével, a fertőzés várható bekövetkezéséhez képest 1-2 nappal korábban szükséges elvégezni. Fertőzésre hajlamosító körülmények között a nagyobb dózis (8 l/ha) kijuttatása szükséges.

Szamócában (hajtatott és szabadföldi) a botrítiszes betegség (szürkepenész) elleni első kezelést előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel, a virágzás kezdetén szükséges elvégezni. A készítmény kijuttatását javasolt a virágzás időszakában több alkalommal megismételni. Fertőzésre hajlamosító körülmények között a nagyobb dózis (8 l/ha) kijuttatása szükséges.

Cukorrépában a cerkospórás levélfoltosság elleni kezeléseket előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor javasolt elkezdeni.

A készítmény cukorrépában csak a fertőzés mérséklésére alkalmas.

Sárgarépában, petrezselyemben (gyökér és levél), pasztinákban és zellerben (gumó és levél) az alternáriás levélfoltosság és a lisztharmat elleni kezelést előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor javasolt elkezdeni. Fertőzésre hajlamosító körülmények között, illetve a lisztharmat ellen a nagyobb dózis (8 l/ha) kijuttatása szükséges.

Fejes salátában (szabadföldi és hajtatott) a botrítiszes betegség (szürkepenész) és a szklerotíniás betegség (fehérpenész) elleni első kezelést az ültetés után közvetlenül javasolt elvégezni. A megfelelő hatékonyság érdekében a készítmény kijuttatásakor ügyelni kell arra, hogy a permetlé az alsó levelek fonákát és a gyökérnyaki részt is egyenletesen borítsa. Fertőzésre hajlamosító körülmények között a nagyobb dózis (8 l/ha) kijuttatása szükséges. A rizoktóniás betegség elleni kezeléskor a készítményt sorkezelés formájában szükséges a talajra kijuttatni az ültetés, illetve vetés előtti állapottól egészen a 3. levél kiterüléséig.

Szabadföldi és hajtatott levélzöldség kultúrákban (borsmustár /rukkola/, fejes saláta, jégsaláta, endívia, cikória, galambbegysaláta /madársaláta/, zsázsa, zamatos turbolya, petrezselyem /levél/, zeller /levél/, baby leaf) a botrítiszes betegség (szürkepenész) és a szklerotíniás betegség (fehérpenész) elleni első kezelést javasolt megelőző jelleggel, már a korai fenológiai stádiumokban elvégezni. A megfelelő hatékonyság érdekében a készítmény kijuttatásakor ügyelni kell arra, hogy a permetlé az alsó levelek fonákát és a gyökérnyaki részt is egyenletesen borítsa. Az alternáriás levélfoltosság és a lisztharmat elleni védekezést szintén megelőző jelleggel szükséges elkezdeni. Fertőzésre hajlamosító körülmények között, illetve a lisztharmat ellen a nagyobb dózis (8 l/ha) kijuttatása szükséges. A rizoktóniás betegség elleni kezeléskor a készítményt sorkezelés formájában szükséges a talajra kijuttatni az ültetés, illetve vetés előtti állapottól egészen a 3. levél kiterüléséig.

Paprika, paradicsom és tojásgyümölcs (szabadföldi és hajtatott) kultúrákban az alternáriás betegség és a botrítiszes betegség (szürkepenész) elleni kezelést előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor javasolt elkezdeni. Fitotechnikai munkálatok alkalmával a készítmény kijuttatása közvetlenül a műveletek elvégzését követően javasolt. Hajtatott körülmények között a készítmény dózisát a kultúra magasságához kell igazítani.

Lágy- és fásszárú dísznövényekben a lisztharmat elleni kezeléseket előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor javasolt elkezdeni. A pítiumos betegség ellen a készítmény kijuttatható vetés, illetve ültetés előtti talajpermetezést követő talajba dolgozással, vagy az ültetés, illetve vetés előtti állapottól egészen a kelésig a sorok talajának permetezésével.

Olajtökben a lisztharmat elleni kezeléseket előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel, a kezdeti tünetek megjelenése előtt javasolt elkezdeni.

Dióban a xantomonászos betegség elleni kezeléseket előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel, a kezdeti tünetek megjelenése előtt javasolt elkezdeni.

A felsorolt növénykultúrákban a fertőzési viszonyoktól függően a kezeléseket javasolt megismételni legalább 5 napos permetezési forduló betartásával.

A nagy fertőzési nyomás, illetve a már bekövetkezett fertőzés esetén javasolt a készítménnyel végzett kezeléseket az egyéb védekezési eljárásokat is magába foglaló integrált védekezési programba beilleszteni.

A kijuttatott dózist és a permetlé mennyiségét a művelésmódtól, a védendő növényfelület nagyságától, és az alkalmazott növényvédelmi berendezés típusától függően kell megválasztani. Minden esetben törekedni kell az egyenletes és teljes permetléfedésre, még a lombozat belsejében is.

A tankkeverékben való kijuttatás előtt keverési próbát kell végezni. A készítményt nem javasolt olyan készítménnyel kombinálni, amely baktériumokra bármilyen negatív hatással bírhat.

Dózis

Szőlő (borszőlő, ültetvény)

Károsító: botrítiszes betegség (szürkepenész)
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 4 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 4
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 5 nap
Permetlé (l/ha): 100-1500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: az első pártasapkák elválásától (BBCH 60) a teljes érésig (BBCH 89)

Szőlő (csemege, ültetvény)

Károsító: botrítiszes betegség (szürkepenész)
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 4 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 4
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 5 nap
Permetlé (l/ha): 100-1500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: az első pártasapkák elválásától (BBCH 60) a teljes érésig (BBCH 89)

Alma

Károsító: ervíniás elhalás (tűzelhalás
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 4-8 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 6
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 3 nap
Permetlé (l/ha): 500-1500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: az első virágok nyílásától (BBCH 60) a 90%-os gyümölcsméret eléréséig (BBCH 79)

Birs

Károsító: ervíniás elhalás (tűzelhalás)
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 4-8 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 6
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 3 nap
Permetlé (l/ha): 500-1500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: az első virágok nyílásától (BBCH 60) a 90%-os gyümölcsméret eléréséig (BBCH 79

Körte

Károsító: ervíniás elhalás (tűzelhalás
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 4-8 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 6
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 3 nap
Permetlé (l/ha): 500-1500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: az első virágok nyílásától (BBCH 60) a 90%-os gyümölcsméret eléréséig (BBCH 79)

Naspolya

Károsító: ervíniás elhalás (tűzelhalás)
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 4-8 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 6
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 3 nap
Permetlé (l/ha): 500-1500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: az első virágok nyílásától (BBCH 60) a 90%-os gyümölcsméret eléréséig (BBCH 79

Szamóca (eper, zárt termesztőberendezésben, hajtatott)

Károsító: botrítiszes betegség (szürkepenész)
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 4-8 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 6
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 5 nap
Permetlé (l/ha): 200-1000 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: az első virágzatok megjelenésétől (BBCH 55) a teljes érésig (BBCH 89)

Szamóca (eper, szabadföldi)

Károsító: botrítiszes betegség (szürkepenész)
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 4-8 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 6
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 5 nap
Permetlé (l/ha): 200-1000 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: az első virágzatok megjelenésétől (BBCH 55) a teljes érésig (BBCH 89)

Paprika (csemege, zárt termesztőberendezésben, hajtatott)

Károsító: alternáriás betegség, botrítiszes betegség (szürkepenész)
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 4 l/m növénymagasság (max. 8 l/ha)
Kezelések max. száma/szezon: 6
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 5 nap
Permetlé (l/ha): 200-1500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: három leveles állapottól (BBCH 13) a teljes érésig (BBCH 89)

Paradicsom (szabadföldi, magról vetett)

Károsító: alternáriás betegség, botrítiszes betegség (szürkepenész)
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 8 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 6
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 5 nap
Permetlé (l/ha): 500-1000 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: három leveles állapottól (BBCH 13) a teljes érésig (BBCH 89)

Paradicsom (szabadföldi, palántázott)

Károsító: alternáriás betegség, botrítiszes betegség (szürkepenész)
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 8 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 6
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): alternáriás betegség, botrítiszes betegség (szürkepenész)
Permetlé (l/ha): 500-1000 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: három leveles állapottól (BBCH 13) a teljes érésig (BBCH 89)

Paradicsom (zárt termesztőberendezésben, hajtatott)

Károsító: alternáriás betegség, botrítiszes betegség (szürkepenész)
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 4 l/m növénymagasság (max. 8 l/ha)
Kezelések max. száma/szezon: 6
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 5 nap
Permetlé (l/ha): 200-1500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: három leveles állapottól (BBCH 13) a teljes érésig (BBCH 89)

Pasztinák (szabadföldi)

Károsító: alternáriás levélfoltosság, lisztharmat
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 4-8 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 6
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 5 nap
Permetlé (l/ha): 200-500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 5 leveles állapottól (BBCH 15) a gyökérnövekedés végéig (BBCH 49)

Petrezselyem (szabadföldi)

Károsító: botrítiszes betegség (szürkepenész), szklerotíniás betegség (fehérpenész), alternáriás levélfoltosság, lisztharmat, rizoktóniás betegség
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 4-8 l/ha nap (kivéve rizokniás betegés:5 l/ha )
Kezelések max. száma/szezon: 6
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 5 nap (kivéve rizokniás betegés:- )
Permetlé (l/ha): levélen botrítiszes betegség (szürkepenész), szklerotíniás betegség (fehérpenész), alternáriás levélfoltosság, lisztharmat: 200-1000 l/ha; gyökéren alternáriás levélfoltosság, lisztharmat: 200-500 l/ha; levélenrizoktóniás betegség: 200-500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: levélen botrítiszes betegség (szürkepenész), szklerotíniás betegség (fehérpenész), alternáriás levélfoltosság, lisztharmat: háromleveles állapottól (BBCH 13) a végső levéltömeg eléréséig (BBCH 49); gyökéren alternáriás levélfoltosság, lisztharmat: 5 leveles állapottól (BBCH 15) a gyökérnövekedés végéig (BBCH 49); levélen rizoktóniás betegség: vetés, illetve ültetés előtti állapottól 3 leveles állapotig (BBCH 13)

Sárgarépa (szabadföldi)

Károsító: alternáriás levélfoltosság, lisztharmat
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 4-8 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 6
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 5 nap
Permetlé (l/ha): 200-500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 5 leveles állapottól (BBCH 15) a gyökérnövekedés végéig (BBCH 49)

Zeller (szabadföldi)

Károsító: botrítiszes betegség (szürkepenész), szklerotíniás betegség (fehérpenész), alternáriás levélfoltosság, lisztharmat, rizoktóniás betegség
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 4-8 l/ha nap (kivéve rizokniás betegés:5 l/ha )
Kezelések max. száma/szezon: 6
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 5 nap (kivéve rizokniás betegés:- )
Permetlé (l/ha): levélen botrítiszes betegség (szürkepenész), szklerotíniás betegség (fehérpenész), alternáriás levélfoltosság, lisztharmat: 200-1000 l/ha; gumón alternáriás levélfoltosság, lisztharmat: 200-500 l/ha; levélenrizoktóniás betegség: 200-500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: levélen botrítiszes betegség (szürkepenész), szklerotíniás betegség (fehérpenész), alternáriás levélfoltosság, lisztharmat: háromleveles állapottól (BBCH 13) a végső levéltömeg eléréséig (BBCH 49); gumón alternáriás levélfoltosság, lisztharmat:  5 leveles állapottól (BBCH 15) a gyökérnövekedés végéig (BBCH 49); levélen rizoktóniás betegség: vetés, illetve ültetés előtti állapottól 3 leveles állapotig (BBCH 13)

Fejes saláta (zárt termesztőberendezésben, hajtatott)

Károsító: botrítiszes betegség (szürkepenész), szklerotíniás betegség (fehérpenész), alternáriás levélfoltosság, lisztharmat, rizoktóniás betegség
Dózis (l/ha vagy kg/ha): botrítiszes betegség (szürkepenész), szklerotíniás betegség (fehérpenész), alternáriás levélfoltosság, lisztharmat: 4-8 l/ha; rizoktóniás betegség: 5 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: botrítiszes betegség (szürkepenész), szklerotíniás betegség (fehérpenész), alternáriás levélfoltosság, lisztharmat, rizoktóniás betegség
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): botrítiszes betegség (szürkepenész), szklerotíniás betegség (fehérpenész), alternáriás levélfoltosság, lisztharmat: 5 nap; rizoktóniás betegség: -
Permetlé (l/ha): botrítiszes betegség (szürkepenész), szklerotíniás betegség (fehérpenész), alternáriás levélfoltosság, lisztharmat: 200-1000 l/ha; rizoktóniás betegség: 200-500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: botrítiszes betegség (szürkepenész), szklerotíniás betegség (fehérpenész), alternáriás levélfoltosság, lisztharmat: háromleveles állapottól (BBCH 13) a végső levéltömeg eléréséig (BBCH 49); rizoktóniás betegség: vetés, illetve ültetés előtti állapottól 3 leveles állapotig (BBCH 13)

Fejes saláta (szabadföldi)

Károsító: botrítiszes betegség (szürkepenész), szklerotíniás betegség (fehérpenész), alternáriás levélfoltosság, lisztharmat, rizoktóniás betegség
Dózis (l/ha vagy kg/ha): botrítiszes betegség (szürkepenész), szklerotíniás betegség (fehérpenész), alternáriás levélfoltosság, lisztharmat: 4-8 l/ha; rizoktóniás betegség: 5 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: botrítiszes betegség (szürkepenész), szklerotíniás betegség (fehérpenész), alternáriás levélfoltosság, lisztharmat, rizoktóniás betegség
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): botrítiszes betegség (szürkepenész), szklerotíniás betegség (fehérpenész), alternáriás levélfoltosság, lisztharmat: 5 nap; rizoktóniás betegség: - 
Permetlé (l/ha): botrítiszes betegség (szürkepenész), szklerotíniás betegség (fehérpenész), alternáriás levélfoltosság, lisztharmat: 200-1000 l/ha; rizoktóniás betegség: 200-500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: botrítiszes betegség (szürkepenész), szklerotíniás betegség (fehérpenész), alternáriás levélfoltosság, lisztharmat: háromleveles állapottól (BBCH 13) a végső levéltömeg eléréséig (BBCH 49); rizoktóniás betegség: vetés, illetve ültetés előtti állapottól 3 leveles állapotig (BBCH 13)

Cukorrépa

Károsító: cerkospórás levélfoltosság
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 2-4 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 4
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 5 nap
Permetlé (l/ha): 100-400 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: kezdetétől (BBCH 31) a gyökérfejlődés végéig BBCH 49

Dísznövény

Károsító: lisztharmat, pítiumos betegség
Dózis (l/ha vagy kg/ha): lisztharmat: 5 l/ha, pítiumos betegség: 10 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: lisztharmat: 6, pítiumos betegség: 1
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): lisztharmat: 5 nap, pítiumos betegség: -
Permetlé (l/ha): lisztharmat: 500-4000 l/ha, pítiumos betegség: 200-500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: lisztharmat: n.k., pítiumos betegség: 10 l/ha

Dió

Károsító: xantomonászos betegség
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 8 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 6
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 3 nap
Permetlé (l/ha): 1000-3000 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: a termős virágok láthatóvá válásától (BBCH 51) 5-10 mm-es gyümölcskezdemény-ek kifejlődéséig

Zamatos turbolya

Károsító: botrítiszes betegség (szürkepenész), szklerotíniás betegség (fehérpenész), alternáriás levélfoltosság, lisztharmat, rizoktóniás betegség
Dózis (l/ha vagy kg/ha): botrítiszes betegség (szürkepenész), szklerotíniás betegség (fehérpenész), alternáriás levélfoltosság, lisztharmat: 4-8 l/ha; rizoktóniás betegség: 5 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: botrítiszes betegség (szürkepenész), szklerotíniás betegség (fehérpenész), alternáriás levélfoltosság, lisztharmat, rizoktóniás betegség
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): botrítiszes betegség (szürkepenész), szklerotíniás betegség (fehérpenész), alternáriás levélfoltosság, lisztharmat: 5 nap; rizoktóniás betegség: -
Permetlé (l/ha): botrítiszes betegség (szürkepenész), szklerotíniás betegség (fehérpenész), alternáriás levélfoltosság, lisztharmat: 200-1000 l/ha; rizoktóniás betegség: 200-500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: botrítiszes betegség (szürkepenész), szklerotíniás betegség (fehérpenész), alternáriás levélfoltosság, lisztharmat: háromleveles állapottól (BBCH 13) a végső levéltömeg eléréséig (BBCH 49); rizoktóniás betegség: vetés, illetve ültetés előtti állapottól 3 leveles állapotig (BBCH 13)

Tojásgyümölcs

Károsító: alternáriás betegség, botrítiszes betegség (szürkepenész)
Dózis (l/ha vagy kg/ha): szabadföldi: 8 l/ha, hajtatott: 4 l/m növénymagasság (max. 8 l/ha)
Kezelések max. száma/szezon: 6
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 5 nap
Permetlé (l/ha): szabadföldi: 500-1000 l/ha, hajtatott: 200-1000 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: három leveles állapottól (BBCH 13) a teljes érésig (BBCH 89)

Endívia

Károsító: botrítiszes betegség (szürkepenész), szklerotíniás betegség (fehérpenész), alternáriás levélfoltosság, lisztharmat, rizoktóniás betegség
Dózis (l/ha vagy kg/ha): botrítiszes betegség (szürkepenész), szklerotíniás betegség (fehérpenész), alternáriás levélfoltosság, lisztharmat: 4-8 l/ha; rizoktóniás betegség: 5 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: botrítiszes betegség (szürkepenész), szklerotíniás betegség (fehérpenész), alternáriás levélfoltosság, lisztharmat: 6; rizoktóniás betegség: 1
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): botrítiszes betegség (szürkepenész), szklerotíniás betegség (fehérpenész), alternáriás levélfoltosság, lisztharmat: 5 nap; rizoktóniás betegség: -
Permetlé (l/ha): botrítiszes betegség (szürkepenész), szklerotíniás betegség (fehérpenész), alternáriás levélfoltosság, lisztharmat: 200-1000 l/ha; rizoktóniás betegség: 200-500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: botrítiszes betegség (szürkepenész), szklerotíniás betegség (fehérpenész), alternáriás levélfoltosság, lisztharmat: háromleveles állapottól (BBCH 13) a végső levéltömeg eléréséig (BBCH 49); rizoktóniás betegség: vetés, illetve ültetés előtti állapottól 3 leveles állapotig (BBCH 13)

Paprika (szabadföldi)

Károsító: alternáriás betegség, botrítiszes betegség (szürkepenész)
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 8 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 6
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 5 nap
Permetlé (l/ha): 500-1000 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: három leveles állapottól (BBCH 13) a teljes érésig (BBCH 89)

Borsmustár (rukkola)

Károsító: botrítiszes betegség (szürkepenész), szklerotíniás betegség (fehérpenész), alternáriás levélfoltosság, lisztharmat, rizoktóniás betegség
Dózis (l/ha vagy kg/ha): botrítiszes betegség (szürkepenész), szklerotíniás betegség (fehérpenész), alternáriás levélfoltosság, lisztharmat: 4-8 l/ha; rizoktóniás betegség: 5 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: botrítiszes betegség (szürkepenész), szklerotíniás betegség (fehérpenész), alternáriás levélfoltosság, lisztharmat: 6; rizoktóniás betegség: 1
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): botrítiszes betegség (szürkepenész), szklerotíniás betegség (fehérpenész), alternáriás levélfoltosság, lisztharmat: 5 nap; rizoktóniás betegség: -
Permetlé (l/ha): botrítiszes betegség (szürkepenész), szklerotíniás betegség (fehérpenész), alternáriás levélfoltosság, lisztharmat: 200-1000 l/ha; rizoktóniás betegség: 200-500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: botrítiszes betegség (szürkepenész), szklerotíniás betegség (fehérpenész), alternáriás levélfoltosság, lisztharmat:  háromleveles állapottól (BBCH 13) a végső levéltömeg eléréséig (BBCH 49); rizoktóniás betegség: vetés, illetve ültetés előtti állapottól 3 leveles állapotig (BBCH 13)

Jégsaláta (szabadföldi)

Károsító: botrítiszes betegség (szürkepenész), szklerotíniás betegség (fehérpenész), alternáriás levélfoltosság, lisztharmat, rizoktóniás betegség
Dózis (l/ha vagy kg/ha): botrítiszes betegség (szürkepenész), szklerotíniás betegség (fehérpenész), alternáriás levélfoltosság, lisztharmat: 4-8 l/ha; rizoktóniás betegség: 5 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: botrítiszes betegség (szürkepenész), szklerotíniás betegség (fehérpenész), alternáriás levélfoltosság, lisztharmat: 6; rizoktóniás betegség: 1
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): botrítiszes betegség (szürkepenész), szklerotíniás betegség (fehérpenész), alternáriás levélfoltosság, lisztharmat: 5 nap; rizoktóniás betegség: -
Permetlé (l/ha): botrítiszes betegség (szürkepenész), szklerotíniás betegség (fehérpenész), alternáriás levélfoltosság, lisztharmat: 200-1000 l/ha; rizoktóniás betegség: 200-500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: botrítiszes betegség (szürkepenész), szklerotíniás betegség (fehérpenész), alternáriás levélfoltosság, lisztharmat: háromleveles állapottól (BBCH 13) a végső levéltömeg eléréséig (BBCH 49); rizoktóniás betegség: vetés, illetve ültetés előtti állapottól 3 leveles állapotig (BBCH 13)

Cikória

Károsító: botrítiszes betegség (szürkepenész), szklerotíniás betegség (fehérpenész), alternáriás levélfoltosság, lisztharmat, rizoktóniás betegség
Dózis (l/ha vagy kg/ha): botrítiszes betegség (szürkepenész), szklerotíniás betegség (fehérpenész), alternáriás levélfoltosság, lisztharmat: 4-8 l/ha; rizoktóniás betegség: 5 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: botrítiszes betegség (szürkepenész), szklerotíniás betegség (fehérpenész), alternáriás levélfoltosság, lisztharmat: 6; rizoktóniás betegség: 1
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): botrítiszes betegség (szürkepenész), szklerotíniás betegség (fehérpenész), alternáriás levélfoltosság, lisztharmat: 5 nap; rizoktóniás betegség: -
Permetlé (l/ha): botrítiszes betegség (szürkepenész), szklerotíniás betegség (fehérpenész), alternáriás levélfoltosság, lisztharmat: 200-1000 l/ha; rizoktóniás betegség: 200-500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: botrítiszes betegség (szürkepenész), szklerotíniás betegség (fehérpenész), alternáriás levélfoltosság, lisztharmat: háromleveles állapottól (BBCH 13) a végső levéltömeg eléréséig (BBCH 49); rizoktóniás betegség: vetés, illetve ültetés előtti állapottól 3 leveles állapotig (BBCH 13)

Olajtök

Károsító: lisztharmat
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 8 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 6
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 3 nap
Permetlé (l/ha): 600-300 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: két leveles állapottól (BBCH 12) a teljes érésig(BBCH 89)

Galambbegy saláta (Madársaláta)

Károsító: botrítiszes betegség (szürkepenész), szklerotíniás betegség (fehérpenész), alternáriás levélfoltosság, lisztharmat, rizoktóniás betegség
Dózis (l/ha vagy kg/ha): botrítiszes betegség (szürkepenész), szklerotíniás betegség (fehérpenész), alternáriás levélfoltosság, lisztharmat: 4-8 l/ha; rizoktóniás betegség: 5 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: botrítiszes betegség (szürkepenész), szklerotíniás betegség (fehérpenész), alternáriás levélfoltosság, lisztharmat: 6; rizoktóniás betegség: 1
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): botrítiszes betegség (szürkepenész), szklerotíniás betegség (fehérpenész), alternáriás levélfoltosság, lisztharmat: 5 nap; rizoktóniás betegség: -
Permetlé (l/ha): botrítiszes betegség (szürkepenész), szklerotíniás betegség (fehérpenész), alternáriás levélfoltosság, lisztharmat: 200-1000 l/ha; rizoktóniás betegség: 200-500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: botrítiszes betegség (szürkepenész), szklerotíniás betegség (fehérpenész), alternáriás levélfoltosság, lisztharmat: háromleveles állapottól (BBCH 13) a végső levéltömeg eléréséig (BBCH 49); rizoktóniás betegség: vetés, illetve ültetés előtti állapottól 3 leveles állapotig (BBCH 13)

Kerti zsázsa

Károsító: botrítiszes betegség (szürkepenész), szklerotíniás betegség (fehérpenész), alternáriás levélfoltosság, lisztharmat, rizoktóniás betegség
Dózis (l/ha vagy kg/ha): botrítiszes betegség (szürkepenész), szklerotíniás betegség (fehérpenész), alternáriás levélfoltosság, lisztharmat: 4-8 l/ha; rizoktóniás betegség: 5 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: botrítiszes betegség (szürkepenész), szklerotíniás betegség (fehérpenész), alternáriás levélfoltosság, lisztharmat: 6; rizoktóniás betegség: 1
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): botrítiszes betegség (szürkepenész), szklerotíniás betegség (fehérpenész), alternáriás levélfoltosság, lisztharmat: 5 nap; rizoktóniás betegség: -
Permetlé (l/ha): botrítiszes betegség (szürkepenész), szklerotíniás betegség (fehérpenész), alternáriás levélfoltosság, lisztharmat: 200-1000 l/ha; rizoktóniás betegség: 200-500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: botrítiszes betegség (szürkepenész), szklerotíniás betegség (fehérpenész), alternáriás levélfoltosság, lisztharmat: háromleveles állapottól (BBCH 13) a végső levéltömeg eléréséig (BBCH 49); rizoktóniás betegség: vetés, illetve ültetés előtti állapottól 3 leveles állapotig (BBCH 13)

Baby leaf

Károsító: botrítiszes betegség (szürkepenész), szklerotíniás betegség (fehérpenész), alternáriás levélfoltosság, lisztharmat, rizoktóniás betegség
Dózis (l/ha vagy kg/ha): botrítiszes betegség (szürkepenész), szklerotíniás betegség (fehérpenész), alternáriás levélfoltosság, lisztharmat: 4-8 l/ha; rizoktóniás betegség: 5 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: botrítiszes betegség (szürkepenész), szklerotíniás betegség (fehérpenész), alternáriás levélfoltosság, lisztharmat: 6; rizoktóniás betegség: 1
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): botrítiszes betegség (szürkepenész), szklerotíniás betegség (fehérpenész), alternáriás levélfoltosság, lisztharmat: 5 nap; rizoktóniás betegség: -
Permetlé (l/ha): botrítiszes betegség (szürkepenész), szklerotíniás betegség (fehérpenész), alternáriás levélfoltosság, lisztharmat: 200-1000 l/ha; rizoktóniás betegség: 200-500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: botrítiszes betegség (szürkepenész), szklerotíniás betegség (fehérpenész), alternáriás levélfoltosság, lisztharmat: háromleveles állapottól (BBCH 13) a végső levéltömeg eléréséig (BBCH 49); rizoktóniás betegség: vetés, illetve ültetés előtti állapottól 3 leveles állapotig (BBCH 13)

Jégsaláta (hajtatott)

Károsító: botrítiszes betegség (szürkepenész), szklerotíniás betegség (fehérpenész), alternáriás levélfoltosság, lisztharmat, rizoktóniás betegség
Dózis (l/ha vagy kg/ha): botrítiszes betegség (szürkepenész), szklerotíniás betegség (fehérpenész), alternáriás levélfoltosság, lisztharmat: 4-8 l/ha; rizoktóniás betegség: 5 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: botrítiszes betegség (szürkepenész), szklerotíniás betegség (fehérpenész), alternáriás levélfoltosság, lisztharmat: 6; rizoktóniás betegség: 1
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): botrítiszes betegség (szürkepenész), szklerotíniás betegség (fehérpenész), alternáriás levélfoltosság, lisztharmat: 5 nap; rizoktóniás betegség: -
Permetlé (l/ha): botrítiszes betegség (szürkepenész), szklerotíniás betegség (fehérpenész), alternáriás levélfoltosság, lisztharmat: 200-1000 l/ha; rizoktóniás betegség: 200-500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: botrítiszes betegség (szürkepenész), szklerotíniás betegség (fehérpenész), alternáriás levélfoltosság, lisztharmat: háromleveles állapottól (BBCH 13) a végső levéltömeg eléréséig (BBCH 49); rizoktóniás betegség: vetés, illetve ültetés előtti állapottól 3 leveles állapotig (BBCH 13)

Előírt védőfelszerelés

Egyéni védőfelszerelés
előkészítőknek
: védőkesztyű, munkaruha (hosszú ujjú felső, hosszú szárú nadrág, zárt cipő)
kijuttatóknak:  védőkesztyű, munkaruha (hosszú ujjú felső, hosszú szárú nadrág, zárt cipő, zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges)

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd a helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Elsősegélynyújtás:
Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.
Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani.
Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.
Lenyelés esetén, ha a sérült tudatnál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy-két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. TILOS hánytatni!

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés.

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs, atropin adása ellenjavallt.

Várakozási idők

Munkaegészségügyi várakozási idő:
0 nap (száradásig)
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:
előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges