Kukorica szemfolt betegsége (Kabatiella zeae)

A kórokozóról

Régebben veszélyes kórokozónak minősítették, mára lekerült erről a listáról. Előfordult, hogy fertőzése nyomán 40%-os levélfertőzöttség is fellépett.

Fejlődési ciklusa:

A gomba a fertőzött növényi maradványokban micéliummal (gombafonallal) telel át. Tavasszal tömegével keletkeznek a fertőző spórák (konídiumok), melyek széllel kerülnek a növényekre. A tünetek a fertőzést követően 8-10 nappal jelennek meg. Különösen a csapadékos, meleg években, ill. a nedves, mélyfekvésű területeken jelennek meg, ahol gyakori az éjszakai harmatképződés.

Terjedés: a fô forrása a korábbi szezonból a talaj felszínén maradt fertôzött növényi maradványokon levô primer inokulum. A tenyészidôszakban szél és fröccsenô esô útján konídiumokkal fertôzi elôször az alsó leveleket, majd tipikusan alulról felfelé terjed. A környezeti feltételektôl függôen több fertôzési ciklus lehet, a lappangási idô ciklusonként maximum két hétig tart.

Telelés: a gomba a fertôzött növénymaradványokban micéliummal telel.

Hajlamosító körülmények: mérsékelt hômérséklet (15-27°C) és párás körülmények. A kukorica akkor a legfogékonyabb, amikor a hômérséklet 10-12 °C-ra hûl. Monokultúra és minimális talajmûvelés (több szármaradvány lehet gazdaszervezet). 

Kártétel tünetei

Az elsô tünetek már a szezon elején megfigyelhetôek, de legnagyobb számban a szemfolt tünetek a nôvirágzás után a betakarításig jelennek meg. A levéllemezen és a levélhüvelyen, néha a csuhéleveleken kezdetben kis, kör alakú (1-4 mm), világos közepû vízzel átitatott, apró, áttetszô foltok jelennek meg. (Kezdetben esetleg összetéveszthetô a rozsdával, de ott nincs „szem” a folt körül.) Közepük azután kifakul, elvékonyodik, szélükön barnás-lila antociános gyûrû, a tipikus „szemfolt” alakul ki. A folt késôbb kiszárad, kilyukad. Ha a tünetek a levelek felsô részén kiterjedt területen összekapcsolódva jelennek meg, nagy nekrotikus folt alakulhat ki. Erôs fertôzésnél a foltok közötti levélszövet elhal. Ilyen esetben idô elôtti levélöregedést, ezáltal végül a hozam csökkenését okozza. 

Védekezés

Szükséges a fertőzött növényi maradványok megsemmisítése, mély alászántása.