Propulse®

Általános ismertető

Bevezető:

Két hatóanyagú, új, kiemelkedő hatékonyságú repce fungicid a repce virágzáskori kórokozói elleni védekezésében jelent újszerű megoldást

Általános ismertető:

Gombaölő permetezőszer őszi káposztarepce, olajretek, mustár, napraforgó, kukorica, szója és mák védelmére

Engedélyokirat száma: 04.2/1696-1/2017. NÉBIH

AKG:

A termék AKG-ban használható a következő kultúra csoport(ok) esetén:
  • Mák
  • Kukorica
  • Mustár
  • Napraforgó
  • Repce

Összetétel

Hatóanyag:
125 g/l fluopiram (11,79 m/m %)
125 g/l protiokonazol (11,79 m/m %)

Formuláció:
szuszpo-emulzió (SE)

Hatásmód

Felszívódó hatású készítmény. Hatásmechanizmus: a fluopiram sejtlégzés gátló (FRAC kód: 7), a protiokonazol szterol bioszintézis gátló (FRAC kód: 3)

Kijuttatási technológia

Földi kijuttatás:
A növényfelület jó fedettségének biztosítása érdekében a permetlémenynyiséget a növény fejlettségének és a permetezögép típusának figyelembevételével javasolt megválasztani.

A repce virágzáskori kezelésénél rendkívül fontos a növényállomány belsejének megfelelő permetlé borítottsága, ezért a virágzáskori kijuttatást 250 l/ha-nál kisebb lémennyiséggel nem javasolt. A Propulse az eddigi ismeretek alapján a legtöbb, kereskedelmi forgalomban elérhető növényvédő szerrel keverhető, többkomponensű permetlé készítése előtt azonban javasolt keverési próba elvégzése.

Légi kijuttatás:
Nem engedélyezett.

Kereskedelmi adatok

Kiszerelés: 5l, Laudis Smart Csomag

Forgalmazási kategória: II.

Eltarthatóság: 3 év

Veszélyességi besorolás

​Tűzveszélyességi besorolás:

nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség:
kifejezetten veszélyes

Méhekre való veszélyesség:
nem jelölésköteles

H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280 Védőkesztyű használata kötelező.
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetettségének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
EUH208 Benzizotiazol (CAS:2634-33-5); klorometilizotiazolon és metilizotiazolon 3:1 arányú keverékét (CAS:55965-84-9) tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül
való szennyeződést!)
SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől mustár kultúránál 5 m, kukorica kultúránál 10 m, őszi káposztarepce, olajretek, napraforgó, szója és mák kultúráknál pedig 20 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (zárt gyep) biztonsági övezetet!

Egyéb környezetvédelmi előírások:
Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

Géptisztítás

Elegendő egy alapos tiszta vizes mosás a szokásos eljárás szerint: tartály, szűrők, szivattyú, szóró keret és szórófejek tisztítása és kétszeri öblítése. Az öblítéshez szükséges víz mennyisége: először a tartály térfogat minimum 1/5-öd része, másodszor a tartály térfogat minimum 1/20-ad része.

Javasolt technológiák

Őszi káposztarepcében és olajretekben a gombaölő szert a felsorolt betegségek ellen 4 leveles állapottól becőképződésig lehet felhasználni.
A korai kijuttatás főleg a fómás betegség ellen nyújt védelmet, míg a későbbi felhasználás az alternáriás, fómás, szürke- és fehérpenészes betegségek ellen hatékony. A növényvédő szert megelőző jelleggel, előrejelzésre alapozva kell kijuttatni.

Mustárban a készítményt a levél- és szárbetegségek ellen, a virágbimbók elkülönülésétől, megelőző jelleggel (preventív módon) kell kijuttatni. Fertőzésveszélytől függően a permetezés 14 nap múlva megismételhető.

Napraforgóban levél-, szár- és tányérbetegségek ellen a készítmény egy tenyészidőszakban legfeljebb két alkalommal juttatható ki. Az első kezelést a növények 6-10 leveles állapotában, megelőző jelleggel, míg a másodikat tányérképződéskor/virágzás kezdetén javasolt elvégezni. A kisebb dózis kijuttatása alacsony fertőzési nyomás, illetve a kis vegetációs tömeg mellett, a nagyobb dózis kijuttatása magas fertőzési nyomás illetve nagy vegetációs tömeg mellett javasolt. Szürkepenészes tányérrothadás ellen a készítmény csak a nagyobb dózisban használható!

Kukoricában (takarmány, vetőmag, csemege) a védekezést előrejelzésre alapozva, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor célszerű elkezdeni. A fertőzésre hajlamosító időjárás esetén két kezelés indokolt. A permetezés szármegnyúlás idején elsősorban a különböző levélbetegségek ellen, míg címerhányás-virágzáskor a lombozatot és a csövet támadó betegségek ellen hatékony. Szemfoltosság ellen, egyszeri permetezés esetén, a szármegnyúlás idején elvégzett kezelés hangsúlyos. A kezelést helmintospóriózis ellen legalább 300 l/ha permetlémennyiséggel végezzük. Alacsony fertőzési nyomás és kis vegetatív tömeg mellett a kisebb dózis használata javasolt.

Mákban a készítményt megelőző jelleggel (preventív módon) kell kijuttatni. Fertőzésveszélytől függően a permetezés 14 nap múlva megismételhető.

Szójában a felsorolt betegségek elleni védekezést a fertőzésre hajlamosító körülmények között megelőzős jelleggel (preventív módon) javasolt elvégezni. Fertőzésveszélytől függően a permetezés 14 nap múlva megismételhető. A kisebb dózis kijuttatása alacsony fertőzési nyomás mellett, a nagyobb dózis kijuttatása magas fertőzési nyomás mellett javasolt. 

A készítménynek napraforgó és kukorica kultúrákban, a növény fejlődésére, valamint a termésmennyiségre kedvező hatása van.

Dózis

Mák

Károsító: pleospórás (helmintospóriumos) betegség
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 1,0 l/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 200-400 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 6 leveles állapottól (BBCH16) – zöldtok állapotig (BBCH77)

KukoricaCsemege kukoricaKukorica (vetőmag)Pattogatnivaló kukoricaSiló kukoricaSzemes kukoricaHibrid kukorica

Károsító: helmintospóriumos (Setosphaeria sp., Cochliobolus sp.) levélfoltosság és száradás, kabatiellás szemfoltosság
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 0,8-1,0 l/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 200-500 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: szármegnyúlás kezdetétől (BBCH30) - virágzás végéig (BBCH69)

Siló kukorica

Károsító: helmintospóriumos (Setosphaeria sp., Cochliobolus sp.) levélfoltosság és száradás, kabatiellás szemfoltosság
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 0,8-1,0 l/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 200-500 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: szármegnyúlás kezdetétől (BBCH30) - virágzás végéig (BBCH69)

Szemes kukorica

Károsító: helmintospóriumos (Setosphaeria sp., Cochliobolus sp.) levélfoltosság és száradás, kabatiellás szemfoltosság
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 0,8-1,0 l/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 200-500 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: szármegnyúlás kezdetétől (BBCH30) - virágzás végéig (BBCH69)

Csemege kukorica

Károsító: helmintospóriumos (Setosphaeria sp., Cochliobolus sp.) levélfoltosság és száradás, kabatiellás szemfoltosság
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 0,8-1,0 l/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 200-500 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: szármegnyúlás kezdetétől (BBCH30) - virágzás végéig (BBCH69)

Hibrid kukorica

Károsító: helmintospóriumos (Setosphaeria sp., Cochliobolus sp.) levélfoltosság és száradás, kabatiellás szemfoltosság
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 0,8-1,0 l/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 200-500 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: szármegnyúlás kezdetétől (BBCH30) - virágzás végéig (BBCH69)

Pattogatnivaló kukorica

Károsító: helmintospóriumos (Setosphaeria sp., Cochliobolus sp.) levélfoltosság és száradás, kabatiellás szemfoltosság
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 0,8-1,0 l/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 200-500 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: szármegnyúlás kezdetétől (BBCH30) - virágzás végéig (BBCH69)

Szója

Károsító: fehérpenész, diaportés betegségd
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 0,8-1,0 l/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 200-400 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14 nap
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: az első virágbimbók megjelenésétől (BBCH 51) - magvak kidomborodásáig a hüvelyen (BBCH 79)

Mustár

Károsító: fehérpenész, alternáriás- és fómás betegség
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 0,8-1,0 l/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 200-400 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: virágbimbók elkülönülésétől (BBCH57) - becőképződés kezdetéig (BBCH69)

Olajretek

Károsító: fehérpenész, szürkepenész, alternáriás- és fómás betegség
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 1,0 l/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 200-400 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 4 leveles állapottól (BBCH14) – becőképződésig (BBCH73)

NapraforgóOlaj napraforgóÉtkezési napraforgó

Károsító: fehérpenész, szürkepenész, diaporte, fóma és alternáriás eredetű levél-, szár- és tányérbetegségek
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 0,8-1,0 l/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 150-400 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 6 leveles állapottól (BBCH16) – virágzás végéig (BBCH69)

Étkezési napraforgó

Károsító: fehérpenész, szürkepenész, diaporte, fóma és alternáriás eredetű levél-, szár- és tányérbetegségek
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 0,8-1,0 l/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 150-400 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 6 leveles állapottól (BBCH16) – virágzás végéig (BBCH69)

Olaj napraforgó

Károsító: fehérpenész, szürkepenész, diaporte, fóma és alternáriás eredetű levél-, szár- és tányérbetegségek
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 0,8-1,0 l/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 150-400 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 6 leveles állapottól (BBCH16) – virágzás végéig (BBCH69)

Őszi káposztarepce

Károsító: fehérpenész, szürkepenész, alternáriás- és fómás betegség
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 1,0 l/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 200-400 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 4 leveles állapottól (BBCH14) – becőképződésig (BBCH73)

Kukorica (vetőmag)

Károsító: helmintospóriumos (Setosphaeria sp., Cochliobolus sp.) levélfoltosság és száradás, kabatiellás szemfoltosság
Kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége
(l/ha vagy kg/ha)
: 0,8-1,0 l/ha
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 200-400 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: szármegnyúlás kezdetétől (BBCH30) - virágzás végéig (BBCH69)

Előírt védőfelszerelés

Egyéni védőfelszerelés előkészítőknek védőkesztyű, munkaruha (hosszú ujjú felső, hosszú szárú nadrág, zárt cipő); kijuttatóknak: védőkesztyű, munkaruha (hosszú ujjú felső, hosszú szárú nadrág, zárt cipő).

Figyelem

Ne feledje:

  • Lombtrágyával tankkeverékben történő kijuttatás előtt keverési/fitotoxicitási próba elvégzése ajánlott.

Várakozási idők

Munkaegészségügyi várakozási idő:

0 nap (száradásig)


Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

mustár, mák 56 nap;
őszi káposztarepce, olajretek, napraforgó 28 nap;
szója: 28 nap;
kukorica (cseme kge) 14 nap;
kukorica (takarmány, vetőmag) előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges.