Folicur® 25 WG

Általános ismertető

Bevezető:

Nagy hatékonyságú felszívódó gombaölő szer
Modern formuláció
Széles körű alkalmazhatóság

Általános ismertető:

Gombaölő permetezőszer almatermésűek, cseresznye, meggy, kajszibarack és őszibarack védelmére.

Engedélyokirat száma: FVM 48138/2000

AKG:

A termék AKG-ban használható a következő kultúra csoport(ok) esetén:
  • Csonthéjasok
  • Almatermésűek

Összetétel

Hatóanyag:

250 g/kg tebukonazol (25,0 m/m %)

Formuláció:

vízben diszpergálható granulátum (WG)

Hatásmód

A tebukonazol a gomba szervezet szterol bioszintézisében a demetiláz enzimet blokkolja. (FRAC kód: 3)

Kijuttatási technológia

Földi kijuttatás:

Tankkombinációban történő alkalmazásakor a következőképpen járjunk el:

  • először a habzásgátlót adagoljuk (amennyiben szükséges)
  • ezt kövesse az SC formulációjú készítmény (az ilyen típusú készítmények még bizonyos hígítást igényelnek)
  • ezután a Flicur 25 WG-t, illetve más WG vagy WP formulációjú készítményt
  • legutoljára hagyjuk az EC vagy EW készítményt

Légi kijuttatás:

Nem engedélyezett.

Kereskedelmi adatok

Kiszerelés: 1 kg

Forgalmazási kategória: II.

Eltarthatóság: 3 év

Veszélyességi besorolás

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon):
2711 mg/ttkg

Tűzveszélyességi besorolás:
nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség:
közepesen veszélyes

Méhveszélyesség:
nem jelölésköteles

H361d Feltehetően károsítja a születendő gyermeket
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

P102 Gyermekektől elzárva tartandó
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges

EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 50 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

Egyéb környezetvédelmi előírások:
Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

Géptisztítás

Ha csak a Folicur 25 WG volt a permetezőgépben, elegendő egy alapos tiszta vizes mosás a szokásos eljárás szerint: tartály, szűrők, szivattyú, szóró keret és szórófejek tisztítása és kétszeri öblítése. Az öblítéshez szükséges víz mennyisége: először a tartály térfogat minimum 1/5-öd része, másodszor a tartály térfogat minimum 1/20-ad része.

Ha tankkeverék volt a gépben, a kombinációs partner előírásait is figyelembe kell venni.

Javasolt technológiák

Almatermésűekben lisztharmat ellen a védekezéseket preventív módon, a pirosbimbós fenológiai állapotban javasolt elkezdeni, és - a lisztharmatra fogékony fajtáknál (pl. Idared) - a védekezéseket 7-10 naponkénti gyakorisággal az intenzív hajtásnövekedési szakasz végéig célszerű folytatni.
Kevésbé fogékony fajtáknál, illetve gyengébb tavaszi fertőzés esetén a permetezések között 10-14 napos intervallum is meg- engedhető. Almafavarasodás ellen a szer használata preventíven, csak kontakt hatású gombaölő szerekkel (kaptán, propineb, stb.) kombinációban javasolt. A védekezéseket az aszkospóra szóródás intenzív szakaszában kell elkezdeni, és más hatásmechanizmusú kombinációkkal rotációban, a fertőzés erősségétől függően 7-10 naponként végezzük, egy vegetációban maximum három-(négy) alkalommal.
Nedvesítő szer adagolása és az engedélyokirat szerinti nagyobb permetlémennyiség felhasználása a felszívódó hatást elősegíti.

Csonthéjasokban (cseresznye, meggy, kajszibarack, őszibarack) a védekezést a monília elleni fertőzésre alkalmas időszakban (párás, nedves, csapadékos, hűvös időjárásnál) általában a virágzás kezdetén kell megkezdeni, majd a virágzás menetétől és az időjárás alakulásától függően további 1-2 alkalommal (50 %-os virágzásban, sziromhullás kezdetén) célszerű azt megismételni. Az egyes kezelések között - a fitotoxikus hatás elkerülése végett - legalább 4-5 napos permetezési fordulót javasolt tartani. Az ültetvény művelésmódjától (koronaforma, sor- és tőtávolság), az alkalmazott géptípustól függően 800-1200 l/ha permetlét kell kijuttatni. A nagyobb térállású ültetvényekben, a nagyobb koronaátmérőjű, nem ritkított koronájú csonthéjas gyümölcsösűeknél a nagyobb koronaátmérő miatt a magasabb lémennyiség felhasználása javasolt. Magas fertőzési nyomás (pl. gondozatlan gyümölcsös, előző évi súlyos fertőzés, moníliás gyümölcsmúmiák jelenléte, mély fekvésű terület, fogékony fajta, stb.) esetén célszerű a készítményt kontakt hatású szerves hatóanyagú gombaölő szerekkel (pl. kaptán, mankoceb, stb.) kombinációban kijuttatni, fokozottan ügyelve a lombkorona egyenletes permetléfedésre.

Dózis

Almatermésűek

Károsító: almafavarasodás, almafalisztharmat
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,5 kg/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3-(4)
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 800-1000 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: zöldbimbós állapot – érés kezdete (BBCH 56-81)

Alma

Károsító: almafavarasodás, almafalisztharmat
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,5 kg/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3-(4)
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 800-1000 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: zöldbimbós állapot – érés kezdete (BBCH 56-81)

Birs

Károsító: almafavarasodás, almafalisztharmat
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,5 kg/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3-(4)
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 800-1000 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: zöldbimbós állapot – érés kezdete (BBCH 56-81)

Körte

Károsító: almafavarasodás, almafalisztharmat
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,5 kg/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3-(4)
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 800-1000 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: zöldbimbós állapot – érés kezdete (BBCH 56-81)

Naspolya

Károsító: almafavarasodás, almafalisztharmat
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,5 kg/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3-(4)
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 800-1000 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: zöldbimbós állapot – érés kezdete (BBCH 56-81)

Cseresznye (ültetvény)

Károsító: moniliás virág és hajtásfertőző betegség, blumeriellás levélfoltosság
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,75-1,0 kg/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): (4)-5
Permetlé (l/ha): 800-1200 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: fehérbimbós állapot – virágzás vége (BBCH 57-69)

Kajszibarack (sárgabarack, ültetvény)

Károsító: gnomóniás levélfoltosság
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,75-1,0 kg/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): (4)-5
Permetlé (l/ha): 800-1200 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: fehérbimbós állapot – színesedés vége (BBCH 57-85)

Meggy (ültetvény)

Károsító: moniliás virág és hajtásfertőző betegség, blumeriellás levélfoltosság
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,75-1,0 kg/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): (4)-5
Permetlé (l/ha): 800-1200 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: fehérbimbós állapot – virágzás vége (BBCH 57-69)

Őszibarack (ültetvény)

Károsító: levélfodrosodás
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1 kg/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): (4)-5
Permetlé (l/ha): 800-1000 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: pirosbimbós állapot – színesedés vége (BBCH 57-85)

Előírt védőfelszerelés

Egyéni védőfelszerelés
előkészítőknek: védőkesztyű, munkaruha (hosszú ujjú felső, hosszú szárú nadrág, zárt cipő);
kijuttatóknak: védőkesztyű, munkaruha (hosszú ujjú felső, hosszú szárú nadrág, zárt cipő)
(zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges).

Mérgezéskor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Terápia: tüneti-, megfigyelő kezelés

Ellenanyag: nincs specifikus antidótuma

Rezisztencia

A tebukonazol rezisztenciára közepesen érzékeny hatóanyag, ezért különösen almafa-varasodás ellen javasolt a tankkombinációban történő felhasználás.

Figyelem

Ne feledje!

  • A készítmény hatékonyságának megőrzése érdekében almafa varasodás ellen kontakt hatóanyagú készítménnyel tankkombinációban javasoljuk kijuttatni.
  • Kétszeri alkalmazás esetén, közvetlenül egymás után ne juttassuk ki, a közbülső kezelés elvégzését más hatásmechanizmusú készítménnyel javasoljuk.

Várakozási idők

Munkaegészségügyi várakozási idő:

0 nap


Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

almatermésűek 28 nap, cseresznye, meggy, őszi- és kajszibarack 14 nap