Luna® Privilege

Általános ismertető

Bevezető:

A Bayer legújabb hatóanyag fejlesztése nagy hatékonyságú gombaölő szer fitopatogén gombák és tárolási betegségek ellen.

Általános ismertető:

Gombaölő permetezőszer cseresznye, meggy, alma, körte, birs, naspolya és szőlő (bor, csemege) védelmére

Engedélyokirat száma: 04.2/2206-1/2014 (NÉBIH)

AKG:

A termék AKG-ban használható a következő kultúra csoport(ok) esetén:
  • Szőlő
  • Csonthéjasok
  • Almatermésűek

Összetétel

Hatóanyag:
500 g/l (42 % m/m) fluopiram

Formuláció: 
szuszpenzió koncentrátum (SC)

Hatásmód

A fluopiram a mitokondriális légzés komplex II. szukcinát-dehidrogenáz enzimjét blokkolja. (FRAC kód: 7)

Kijuttatási technológia

Földi kijuttatás:

Tankkombinációban történő alkalmazásakor a következőképpen járjunk el:

  • először a habzásgátlót adagoljuk (amennyiben szükséges)
  • ezt kövesse a Luna Privilege (mert az SC formulációjú készímény még bizonyos hígítást igényel)
  • ezután a WG vagy WP formulációjú készítményt
  • legutoljára hagyjuk az EC vagy EW készítményt.

Légi kijuttatás:

Nem engedélyezett.

Kereskedelmi adatok

Kiszerelés: 1 l

Forgalmazási kategória: II.

Eltarthatóság: 3 év

Veszélyességi besorolás

Tűzveszélyességi besorolás:
nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség:
közepesen veszélyes

Méhveszélyesség:
nem jelölésköteles

H351 Feltehetően rákot okoz
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

P202 Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette
P280 Védőkesztyű/védőruha használata kötelező
P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P405 Elzárva tárolandó
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges

EUH208 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetettségének elkerülése
érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy nem permetezett, növényzettel borított biztonsági övezetet!

Egyéb környezetvédelmi előírások:
Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

Géptisztítás

Ha csak a Luna Privilege volt a permetezőgépben, elegendő egy alapos tiszta vizes mosás a szokásos eljárás szerint: tartály, szűrők, szivattyú, szóró keret és szórófejek tisztítása és kétszeri öblítése. Az öblítéshez szükséges víz mennyisége: először a tartály térfogat minimum 1/5-öd része, másodszor a tartály térfogat minimum 1/20-ad része.

Ha tankkeverék volt a gépben, a kombinációs partner előírásait is figyelembe kell venni.

Javasolt technológiák

Cseresznyében és meggyben a moníliás virág- és hajtásszáradás ellen a permetezést bimbós állapot végén, virágzás kezdetén indokolt megkezdeni. Erős fertőzési nyomás esetén a permetezést a virágzás idején célszerű megismételni. Csonthéjasok moníliás termésrothadása ellen a gombaölő szer termésérés előtt használható fel.
Blumeriellás levélfoltosság ellen a permetezéseket előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel kell elkezdeni, majd szükség esetén 7-14 nap múlva megismételni.
Egy vegetációban legfeljebb 2 alkalommal használható fel. A további szükséges permetezéseket más hatóanyag csoportba tartozó készítményekkel kell elvégezni.

Szőlőben a gombaölő szerrel a fertőzésveszélyes időszakban megelőző jelleggel, virágzás kezdete és fürtlehajlás kezdete fenológiai állapotok között a fertőzés nyomásától függően 10-14 naponta célszerű védekezni. Törekedni
kell az egyenletes permetlé fedettség elérésére a lombozaton és a fürtökön is, amihez az 500-1200 l/ha permetlé alkalmazása javasolt.

Almatermésűekben lisztharmat ellen a védekezéseket megelőző módon, fertőzésre hajlamosító tényezők fennállása esetén pirosbimbós fenológiai állapotban javasolt elkezdeni. Tárolási betegségek ellen az érési időszakban a várakozási idő figyelembe vételével szükséges a kezelést végrehajtani.
Egy vegetációban a készítménnyel összesen 2 permetezés végezhető el, a fertőzési nyomástól függően 8-14 napos permetezési fordulóval. A kezelések során törekedni kell az egyenletes permetléfedettség elérésére a korona belsejében is, hogy a gyümölcsök minél jobban borítottak legyenek.

Dózis

Szőlő (borszőlő, ültetvény)

Károsító: lisztharmat
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,2 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 10
Permetlé (l/ha): 500-1200 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: virágzás kezdete (BBCH 61) - fürtlehajlás kezdete 2-3 mm-es bogyók (BBCH 73)

Szőlő (csemege, ültetvény)

Károsító: lisztharmat
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,2 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 10
Permetlé (l/ha): 500-1200 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: virágzás kezdete (BBCH 61) - fürtlehajlás kezdete 2-3 mm-es bogyók (BBCH 73)

Alma

Károsító: lisztharmat, tárolási betegségek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,2 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 8
Permetlé (l/ha): 800-1000 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: zöldbimbós állapot (BBCH56) – 2 héttel betakarítás előtti állapot (BBCH 84)

Birs

Károsító: lisztharmat, tárolási betegségek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,2 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 8
Permetlé (l/ha): 800-1000 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: zöldbimbós állapot (BBCH56) – 2 héttel betakarítás előtti állapot (BBCH 84)

Körte

Károsító: lisztharmat, tárolási betegségek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,2 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 8
Permetlé (l/ha): 800-1000 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: zöldbimbós állapot (BBCH56) – 2 héttel betakarítás előtti állapot (BBCH 84)

Naspolya

Károsító: lisztharmat, tárolási betegségek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,2 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 8
Permetlé (l/ha): 800-1000 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: zöldbimbós állapot (BBCH56) – 2 héttel betakarítás előtti állapot (BBCH 84)

Cseresznye (ültetvény)

Károsító: moníliás virág- és hajtásszáradás, moníliás termésrothadás, blumeriellás levélfoltosság
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,4-0,5 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 500-1500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: virágzás kezdete BBCH 61 - fajtára jellemző színeződés kialakulása (BBCH 85)

Meggy (ültetvény)

Károsító: moníliás virág- és hajtásszáradás, moníliás termésrothadás, blumeriellás levélfoltosság
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,4-0,5 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 500-1500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: virágzás kezdete BBCH 61 - fajtára jellemző színeződés kialakulása (BBCH 85)

Előírt védőfelszerelés

Egyéni védőfelszerelés előkészítőknek: védőkesztyű, védőruha kijuttatóknak: védőkesztyű, védőruha (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges)

Rezisztencia

A fluopiram hatásmechanizmusa alapján az SDHI csoport (C2) tagja. Az idetartozó hatóanyagok rezisztencia érzékenysége a közepestől a magas érzékenységig terjed.

Figyelem

Ne feledje:

Egy vegetációban a Luna Privilege-t maximum kétszer lehet felhasználni.

Szőlőben, amennyiben egy tenyészidőszakon belül:

  • fluopiram hatóanyagú készítmény (Luna Privilege vagy Luna Experience) 2 alkalommal kerül kijuttatásra, úgy fluopikolid tartalmú gombaölő szer (Profiler) használata nem engedélyezett
  • 1 kezelés történik fluopiram hatóanyagú készítménnyel (Luna Privilege vagy Luna Experience), úgy fluopikolid tartalmú gombaölő szer (Profiler) legfeljebb egyszer használható. Tankkombinációban történő kijuttatás esetén a kezelés utolsó időpontja a virágzás vége (BBCH69)
  • fluopikolid tartalmú gombaölő (Profiler) 2 alkalommal kerül kijuttatásra, úgy fluopiram hatóanyagú készítmény (Luna Privilege vagy Luna Experience) használata nem engedélyezett.

Várakozási idők

Munkaegészségügyi várakozási idő:

0 nap


Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

cseresznye, meggy 7 nap,
szőlő (bor) 14 nap,
szőlő (csemege) 3 nap,
alma, körte, birs, naspolya 14 nap