Luna® Experience

Általános ismertető

Bevezető:

Új, két kiváló hatóanyagot egyesítő gombaölő szer szőlő, almatermésűek és csonthéjasok védelmére
Új hatóanyag
Szisztemikus és transzlamináris hatás
Kimagasló hatékonyság

Általános ismertető:

Gombaölő permetezőszer szőlő (bor), alma, körte, birs, naspolya, csonthéjasok (őszibarack, nektarin, cseresznye, meggy, szilva), vöröshagyma, fokhagyma, mogyoróhagyma, zöldhagyma és póréhagyma védelmére

Engedélyokirat száma: 04.2/4095-2/2014 (NÉBIH)

AKG:

A termék AKG-ban használható a következő kultúra csoport(ok) esetén:
  • Szőlő
  • Csonthéjasok
  • Almatermésűek

Összetétel

Hatóanyag:
200 g/l (17,7 % m/m) fluopiram
200 g/l (17,7 % m/m) tebukonazol

Formuláció: 

szuszpenzió koncentrátum (SC)

Hatásmód

A tebukonazol a gomba szervezet szterol bioszintézisében a demetiláz enzimet, míg a fluopiram a mitokondriális légzés komplex II. szukcinátdehidrogenáz enzimjét blokkolja. (FRAC kód: a tebukonazol 3, a fluopiram 7)

Kijuttatási technológia

Földi kijuttatás:
Tankkombinációban történő alkalmazásakor a következőképpen járjunk el:

  • először a habzásgátlót adagoljuk (amennyiben szükséges)
  • ezt kövesse a Luna Experience (mert az SC formulációjú készítmény még bizonyos hígítást igényel)
  • ezután a WG vagy WP formulációjú készítményt
  • legutoljára hagyjuk az EC vagy EW készítményt

Légi kijuttatás:
Nem engedélyezett.

Kereskedelmi adatok

Kiszerelés: 1 l, Bayer Alma Csomag, Bayer Szőlő Csomag

Forgalmazási kategória: I.

Eltarthatóság: 3 év

Veszélyességi besorolás

Tűzveszélyességi besorolás:
nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség:
mérsékelten veszélyes

Méhveszélyesség:
nem jelölésköteles

H319 Súlyos szemirritációt okoz
H351 Feltehetően rákot okoz
H361d Feltehetően károsítja a születendő gyermeket
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

P280 Védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő használata kötelező
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges

EUH208 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one -t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül
való szennyeződést!)
SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől almatermésűekben 90%-os elsodródás csökkentő szórófej egyidejű alkalmazása mellett 20 m távolságban, csonthéjasokban 75%-os elsodródás csökkentő szórófej egyidejű alkalmazása mellett 20 m távolságban, szőlőben 15 m távolságban (50%-os elsodródás csökkentő szórófejjel 10 m távolságban) tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!
A nem-cél ízeltlábúak/nem-cél növények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 75%-os elsodródás csökkentő szórófej egyidejű alkalmazása mellett almatermésűekben 5 m, csonthéjasokban 3 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

Egyéb környezetvédelmi előírások:
Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

Géptisztítás

Ha csak a Luna Experience volt a permetezőgépben elegendő egy alapos tiszta vizes mosás a szokásos eljárás szerint: tartály, szűrők, szivattyú, szóró keret és szórófejek tisztítása és kétszeri öblítése. Az öblítéshez szükséges víz mennyisége: először a tartály térfogat minimum 1/5-öd része, másodszor a tartály térfogat minimum 1/20-ad része.

Ha tankkeverék volt a gépben, a kombinációs partner előírásait is figyelembe kell venni.

Javasolt technológiák

Szőlőben lisztharmat és szürkepenész ellen a permetezéseket előrejelzésre alapozva kell megkezdeni, és szükség esetén 10-14 nap múlva megismételni. Erős lisztharmat fertőzési nyomás esetén a magasabb dózis használata indokolt. Szürkepenész ellen csak a magasabb, 0,5 l/ha-os dózis használható. A permetezéseket nagy, a lombfelület méretétől függően 400-1000 l/ha vízmennyiséggel kell elvégezni.
A permetléhez tapadásfokozó adalékanyag hozzáadása nem javasolt!
Egy tenyészidőszakban legfeljebb 200 g (egy kezelésben maximum 100 g/ha) fluopiram hatóanyag kijuttatása javasolt hektáronként!

Almatermésűekben a permetezést előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel kell elkezdeni, majd a fertőzés erősségétől függően 7-10 naponta megismételni. Varasodás ellen a készítményt kontakt hatóanyagú (kaptán, propineb stb.) készítménnyel tankkombinációban javasoljuk felhasználni.
A tárolási betegségek ellen a gombaölő szer érés idején használható fel.
A kezelések során törekedni kell az egyenletes permetléfedettség elérésére a korona belsejében is, hogy a gyümölcsök minél jobban borítottak legyenek. A maximálisan kijuttatható szermennyiség 2 l/ha/év.

Csonthéjasokban (cseresznye, meggy, őszibarack, nektarin, szilva) a permetezéseket megelőző jelleggel kell megkezdeni, majd szükség esetén 7-10 naponta megismételni. A permetlé mennyiségét az ültetvény művelésmódjától, a lombozat nagyságától valamint az alkalmazott géptípustól függően kell megválasztani.

Vöröshagymában, fokhagymában és mogyoróhagymában a készítményt előrejelzésre alapozva,megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor szükséges kijuttatni. A kezelés a fertőzési veszély nagyságától függően 7-14 nap múlva még egy további alkalommal megismételhető.

Póréhagymában és zöldhagymában a készítményt egyetlen alkalommal, előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor szükséges kijuttatni.

Dózis

Szőlő (borszőlő, ültetvény)

Károsító: lisztharmat, szürkepenész
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,25-0,5 l/ha (lisztharmat ellen), 0,5 l/ha (szürkepenész ellen)
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 10
Permetlé (l/ha): 400-1000 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 6. levél kiterülésétől (BBCH 16) – fürtlehajlás kezdete 2-3 mm-es bogyók (BBCH 73)

Alma

Károsító: varasodás, lisztharmat, tárolási betegségek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,5-0,75 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 500-1500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: pirosbimbós állapot kezdetétől (BBCH 57) – 2 héttel a betakarítás előtti állapotig (BBCH 84)

Birs

Károsító: varasodás, lisztharmat, tárolási betegségek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,5-0,75 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 500-1500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: pirosbimbós állapot kezdetétől (BBCH 57) – 2 héttel a betakarítás előtti állapotig (BBCH 84)

Körte

Károsító: varasodás, lisztharmat, tárolási betegségek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,5-0,75 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 500-1500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: pirosbimbós állapot kezdetétől (BBCH 57) – 2 héttel a betakarítás előtti állapotig (BBCH 84)

Naspolya

Károsító: varasodás, lisztharmat, tárolási betegségek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,5-0,75 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 500-1500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: pirosbimbós állapot kezdetétől (BBCH 57) – 2 héttel a betakarítás előtti állapotig (BBCH 84)

Cseresznye (ültetvény)

Károsító: moníliás betegségek, blumeriellás-, sztigminás betegség, tafrinás levélfodrosodás
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,3-0,5 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 500-1500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: fehér/pirosbimbós állapottól (BBCH 57) – a fajtára jellemző színeződés kialakulásáig (BBCH 85)

Meggy (ültetvény)

Károsító: moníliás betegségek, blumeriellás-, sztigminás betegség, tafrinás levélfodrosodás
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,3-0,5 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 500-1500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: fehér/pirosbimbós állapottól (BBCH 57) – a fajtára jellemző színeződés kialakulásáig (BBCH 85)

Őszibarack (ültetvény)

Károsító: moníliás betegségek, blumeriellás-, sztigminás betegség, tafrinás levélfodrosodás
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,3-0,5 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 500-1500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: fehér/pirosbimbós állapottól (BBCH 57) – a fajtára jellemző színeződés kialakulásáig (BBCH 85)

Szilva (ültetvény)

Károsító: moníliás betegségek, blumeriellás-, sztigminás betegség, tafrinás levélfodrosodás
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,3-0,5 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 500-1500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: fehér/pirosbimbós állapottól (BBCH 57) – a fajtára jellemző színeződés kialakulásáig (BBCH 85)

Fokhagyma (szabadföldi)

Károsító: szürkepenész, sztemfíliumos betegség, hagymarozsda
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,5 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 200-800 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: fejesedés kezdetétől (BBCH41) a végső fejátmérő eléréséig (BBCH49)

Vöröshagyma (szabadföldi, magrólvetett)

Károsító: szürkepenész, sztemfíliumos betegség, hagymarozsda
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,5 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 200-800 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: fejesedés kezdetétől (BBCH41) a végső fejátmérő eléréséig (BBCH49)

Vöröshagyma (szabadföldi, dughagymázott)

Károsító: szürkepenész, sztemfíliumos betegség, hagymarozsda
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,5 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 200-800 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: fejesedés kezdetétől (BBCH41) a végső fejátmérő eléréséig (BBCH49)

Póréhagyma

Károsító: alternáriás betegség, hagymarozsda
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,5-1,0 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): -
Permetlé (l/ha): 200-700 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: száralap vastagodás kezdetétől (BBCH 41) a végső száralap vastagság eléréséig (BBCH49)

Nektarin

Károsító: moníliás betegségek, blumeriellás-, sztigminás betegség, tafrinás levélfodrosodás
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,3-0,5 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 500-1500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: fehér/pirosbimbós állapottól (BBCH 57) – a fajtára jellemző színeződés kialakulásáig (BBCH 85)

Mogyoróhagyma

Károsító: szürkepenész, sztemfíliumos betegség, hagymarozsda
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,5 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 200-800 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: fejesedés kezdetétől (BBCH41) a végső fejátmérő eléréséig (BBCH49)

Zöldhagyma

Károsító: szürkepenész, sztemfíliumos betegség, hagymarozsda
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,5-1,0 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): -
Permetlé (l/ha): 200-700 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: száralap vastagodás kezdetétől (BBCH 41) a végső száralap vastagság eléréséig (BBCH49)

Előírt védőfelszerelés

Egyéni védőfelszerelés előkészítőknek: védőkesztyű, védőruha, kijuttatóknak: védőkesztyű, védőruha, szem/arcvédő használata kötelező (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges)

Rezisztencia

A 2 hatóanyag kétféle hatásmódot képvisel. A tebukonazol mint az SBI (DMI) csoport tagja a rezisztenciára közepesen érzékeny minősítést kapta. A fluopiram rezisztencia érzékenysége az SDHI csoport (C2) tagjaként a közepestől a magas érzékenységig terjed. A kétféle hatásmód miatt maga a készítmény nem éri el a hatóanyagok egyéni érzékenységi szintjét.

Figyelem

Egy vegetációban a Luna Experience-t maximum háromszor (szőlőben kétszer) lehet felhasználni, de egymást követő kezelés kettőnél ne legyen több.

Szőlőben, amennyiben egy tenyészidőszakon belül:

  • fluopiram hatóanyagú készítmény (Luna Privilege vagy Luna Experience) 2 alkalommal kerül kijuttatásra, úgy fluopikolid tartalmú gombaölő szer (Profiler) használata nem engedélyezett
  • 1 kezelés történik fluopiram hatóanyagú készítménnyel (Luna Privilege vagy Luna Experience), úgy fluopikolid tartalmú gombaölő szer (Profiler) legfeljebb egyszer használható. Tankkombinációban történő kijuttatás esetén a kezelés utolsó időpontja a virágzás vége (BBCH69)
  • fluopikolid tartalmú gombaölő (Profiler) 2 alkalommal kerül kijuttatásra, úgy fluopiram hatóanyagú készítmény (Luna Privilege vagy Luna Experience) használata nem engedélyezett.

Várakozási idők

Munkaegészségügyi várakozási idő:
0 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:
cseresznye, meggy, őszibarack, nektarin, szilva, vöröshagyma, mogyoróhagyma, fokhagyma: 7 nap; szőlő (bor), alma, körte, birs, naspolya: 14 nap; zöldhagyma, póréhagyma: 21 nap