Luna® Experience

Általános ismertető

Bevezető:

Új, két kiváló hatóanyagot egyesítő gombaölő szer szőlő, almatermésűek és csonthéjasok védelmére
Új hatóanyag
Szisztemikus és transzlamináris hatás
Kimagasló hatékonyság

Általános ismertető:

Gombaölő permetezőszer szőlő (bor), almatermésűek, csonthéjasok, fekete bodza, hagymafélék, gyökérzöldségek, fejes- és kelkáposzta, brokkoli, karfiol és kelbimbó védelmére

Engedélyokirat száma: 04.2/4095-2/2014 (NÉBIH)

AKG:

A termék AKG-ban használható a következő kultúra csoport(ok) esetén:
  • Szőlő
  • Csonthéjasok
  • Almatermésűek

Összetétel

Hatóanyag:
200 g/l (17,7 % m/m) fluopiram
200 g/l (17,7 % m/m) tebukonazol

Formuláció: 

szuszpenzió koncentrátum (SC)

Hatásmód

A fluoripam sejtlégzést gátló, felszívódó hatóanyag (FRAC kód: 7)

A tebukonazol szterol bioszintézist gátló felszívódó hatóanyag. (FRAC kód: 3)

Kijuttatási technológia

Földi kijuttatás:
Tankkombinációban történő alkalmazásakor a következőképpen járjunk el:

  • először a habzásgátlót adagoljuk (amennyiben szükséges)
  • ezt kövesse a Luna Experience (mert az SC formulációjú készítmény még bizonyos hígítást igényel)
  • ezután a WG vagy WP formulációjú készítményt
  • legutoljára hagyjuk az EC vagy EW készítményt

Légi kijuttatás:
Nem engedélyezett.

Kereskedelmi adatok

Kiszerelés: 1 l

Forgalmazási kategória: I.

Eltarthatóság: 3 év

Veszélyességi besorolás

Tűzveszélyességi besorolás:
nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség:
mérsékelten veszélyes

Méhveszélyesség:
nem jelölésköteles

H319 Súlyos szemirritációt okoz
H351 Feltehetően rákot okoz
H361d Feltehetően károsítja a születendő gyermeket
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

P280 Védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő használata kötelező
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges

EUH208 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one -t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül
való szennyeződést!)
SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől almatermésűekben 90%-os elsodródás csökkentő szórófej egyidejű alkalmazása mellett 20 m távolságban, csonthéjasokban 75%-os elsodródás csökkentő szórófej egyidejű alkalmazása mellett 20 m távolságban, szőlőben 15 m távolságban (50%-os elsodródás csökkentő szórófejjel 10 m távolságban) tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!
A nem-cél ízeltlábúak/nem-cél növények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 75%-os elsodródás csökkentő szórófej egyidejű alkalmazása mellett almatermésűekben 5 m, csonthéjasokban 3 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

Egyéb környezetvédelmi előírások:
Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

Géptisztítás

Ha csak a Luna Experience volt a permetezőgépben elegendő egy alapos tiszta vizes mosás a szokásos eljárás szerint: tartály, szűrők, szivattyú, szóró keret és szórófejek tisztítása és kétszeri öblítése. Az öblítéshez szükséges víz mennyisége: először a tartály térfogat minimum 1/5-öd része, másodszor a tartály térfogat minimum 1/20-ad része.

Ha tankkeverék volt a gépben, a kombinációs partner előírásait is figyelembe kell venni.

Javasolt technológiák

Szőlőben lisztharmat és szürkepenész ellen a permetezéseket előrejelzésre alapozva kell megkezdeni, és szükség esetén 10-14 nap múlva megismételni. Erős lisztharmat fertőzési nyomás esetén a magasabb dózis használata indokolt. Szürkepenész ellen csak a magasabb, 0,5 l/ha-os dózis használható. A permetezéseket nagy, a lombfelület méretétől függően 400-1000 l/ha vízmennyiséggel kell elvégezni.

Egy tenyészidőszakban legfeljebb 200 g (egy kezelésben maximum 100 g/ha) fluopiram hatóanyag kijuttatása javasolt hektáronként!

Almatermésűekben (alma, körte, birs, naspolya) a permetezést előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel kell elkezdeni, majd a fertőzés erősségétől függően 7-10 naponta megismételni. A tárolási betegségek ellen a gombaölő szer érés idején használható fel. A kezelések során törekedni kell az egyenletes permetléfedettség elérésére a korona belsejében is, hogy a gyümölcsök minél jobban borítottak legyenek.
A maximálisan kijuttatható szermennyiség 2 l/ha/év.

Csonthéjasokban (cseresznye, meggy, őszibarack, kajszi, nektarin, szilva) a permetezéseket megelőző jelleggel kell megkezdeni, majd szükség esetén 7-10 naponta megismételni. A permetlé mennyiségét az ültetvény művelésmódjától, a lombozat nagyságától valamint az alkalmazott géptípustól függően kell megválasztani. Kajsziban a kijuttatott dózist a lombkorona magasságához kell igazítani.

Fekete bodzában a fuzáriumos fürthervadás elleni védekezést előrejelzésre alapozva, megelőző jellegg, de legkésőbb a kezdeti tünetek megjelenésekor szükséges elkezdeni. A kezeléseket a virágképződés időszakától az érés kezdetéig javasolt elvégezni.

Vöröshagymában, fokhagymában és mogyoróhagymában a készítményt előrejelzésre alapozva,megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor szükséges kijuttatni. A kezelés a fertőzési veszély nagyságától függően 7-14 nap múlva még egy további alkalommal megismételhető.

Póréhagymában és zöldhagymában a készítményt egyetlen alkalommal, előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor szükséges kijuttatni.

Gyökérzöldségekben (sárgarépa, gyökérpetrezselyem, gumós zeller, paszternák, karórépa, tarlórépa, torma) az alternáriás és szklerotíniás betegség, valamit lisztharmat elleni kezeléseket előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel, de legkésőbb a kezdeti tünetek megjelenésekor szükséges elkezdeni.

Fejes és kelkáposzta, brokkoli, karfiol valamit kelbimbó kutlúrákban az alternáriás és mikoszferellás betegség elleni kezeléseket előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel, de legkésőbb a kezdeti tünetek megjelenésekor szükséges elkezdeni.

Dózis

Szőlő (borszőlő, ültetvény)

Károsító: lisztharmat, szürkepenész
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,25-0,5 l/ha (lisztharmat ellen), 0,5 l/ha (szürkepenész ellen)
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 10
Permetlé (l/ha): 400-1000 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 6. levél kiterülésétől (BBCH 16) – fürtlehajlás kezdete 2-3 mm-es bogyók (BBCH 73)

Alma

Károsító: varasodás, lisztharmat, tárolási betegségek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,5-0,75 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 500-1500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: pirosbimbós állapot kezdetétől (BBCH 57) – 2 héttel a betakarítás előtti állapotig (BBCH 84)

Birs

Károsító: varasodás, lisztharmat, tárolási betegségek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,5-0,75 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 500-1500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: pirosbimbós állapot kezdetétől (BBCH 57) – 2 héttel a betakarítás előtti állapotig (BBCH 84)

Körte

Károsító: varasodás, lisztharmat, tárolási betegségek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,5-0,75 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 500-1500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: pirosbimbós állapot kezdetétől (BBCH 57) – 2 héttel a betakarítás előtti állapotig (BBCH 84)

Naspolya

Károsító: varasodás, lisztharmat, tárolási betegségek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,5-0,75 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 500-1500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: pirosbimbós állapot kezdetétől (BBCH 57) – 2 héttel a betakarítás előtti állapotig (BBCH 84)

Bodza (fekete)

Károsító: fuzáriumos fürthervadás
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,3-0,5 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 500-1500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: virágzat kezdetének kialakulásának kezdetétől (BBCH 51) érés kezdetéig (BBCH 81)

Cseresznye (ültetvény)

Károsító: moníliás betegségek, blumeriellás-, sztigminás betegség, tafrinás levélfodrosodás
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,3-0,5 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 500-1500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: fehér/pirosbimbós állapottól (BBCH 57) – a fajtára jellemző színeződés kialakulásáig (BBCH 85)

Kajszibarack (sárgabarack, ültetvény)

Károsító: moníliás betegségek, fuzáriumos fürthervadás
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,2 l/m korona magasság (max 0,5 l/ha)
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 500-1500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: kési pirosbimbós állapottól (BBCH 59) szedésérettségig (BBCH87)

Meggy (ültetvény)

Károsító: moníliás betegségek, blumeriellás-, sztigminás betegség, tafrinás levélfodrosodás
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,3-0,5 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 500-1500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: fehér/pirosbimbós állapottól (BBCH 57) – a fajtára jellemző színeződés kialakulásáig (BBCH 85)

Őszibarack (ültetvény)

Károsító: moníliás betegségek, blumeriellás-, sztigminás betegség, tafrinás levélfodrosodás
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,3-0,5 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 500-1500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: fehér/pirosbimbós állapottól (BBCH 57) – a fajtára jellemző színeződés kialakulásáig (BBCH 85)

Szilva (ültetvény)

Károsító: moníliás betegségek, blumeriellás-, sztigminás betegség, tafrinás levélfodrosodás
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,3-0,5 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 500-1500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: fehér/pirosbimbós állapottól (BBCH 57) – a fajtára jellemző színeződés kialakulásáig (BBCH 85)

Torma (szabadföldi)

Károsító: alternáriás betegség, lisztharmat, szklerotíniás betegség (fehérpenész)
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,75 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 200-800 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: gyökérvastagodás kezdetétől (BBCH 41) gyökérfejlődés végéig (BBCH49)

Pasztinák (szabadföldi)

Károsító: alternáriás betegség, lisztharmat, szklerotíniás betegség (fehérpenész)
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,75 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 200-800 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: gyökérvastagodás kezdetétől (BBCH 41) gyökérfejlődés végéig (BBCH49)

Petrezselyem (szabadföldi)

Károsító: alternáriás betegség, lisztharmat, szklerotíniás betegség (fehérpenész)
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,75 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 200-800 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: gyökérvastagodás kezdetétől (BBCH 41) gyökérfejlődés végéig (BBCH49)

Sárgarépa (szabadföldi)

Károsító: alternáriás betegség, lisztharmat, szklerotíniás betegség (fehérpenész)
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,75 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 200-800 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: gyökérvastagodás kezdetétől (BBCH 41) gyökérfejlődés végéig (BBCH49)

Zeller (szabadföldi)

Károsító: alternáriás betegség, lisztharmat, szklerotíniás betegség (fehérpenész)
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,75 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 200-800 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: gyökérvastagodás kezdetétől (BBCH 41) gyökérfejlődés végéig (BBCH49)

Fokhagyma (szabadföldi)

Károsító: szürkepenész, sztemfíliumos betegség, hagymarozsda
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,5 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 200-800 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: fejesedés kezdetétől (BBCH41) a végső fejátmérő eléréséig (BBCH49)

Vöröshagyma (szabadföldi, magrólvetett)

Károsító: szürkepenész, sztemfíliumos betegség, hagymarozsda
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,5 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 200-800 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: fejesedés kezdetétől (BBCH41) a végső fejátmérő eléréséig (BBCH49)

Vöröshagyma (szabadföldi, dughagymázott)

Károsító: szürkepenész, sztemfíliumos betegség, hagymarozsda
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,5 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 200-800 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: fejesedés kezdetétől (BBCH41) a végső fejátmérő eléréséig (BBCH49)

Bimbós kel (szabadföldi)

Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,9 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 300-800 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: fejesedés kezdetétől/oldalrügyek fejlődésének kezdetétől (BBCH41) a végső fejméret eléréséig/a csúcsrügy alatti bimbók szorosan zártak (BBCH49)

Brokkoli (szabadföldi)

Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,9 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 300-800 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: fejesedés kezdetétől/oldalrügyek fejlődésének kezdetétől (BBCH41) a végső fejméret eléréséig/a csúcsrügy alatti bimbók szorosan zártak (BBCH49)

Fejes káposzta (zárt termesztőberendezésben, hajtatott)

Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,9 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 300-800 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: fejesedés kezdetétől/oldalrügyek fejlődésének kezdetétől (BBCH41) a végső fejméret eléréséig/a csúcsrügy alatti bimbók szorosan zártak (BBCH49)

Karfiol (szabadföldi)

Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,9 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 300-800 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: fejesedés kezdetétől/oldalrügyek fejlődésének kezdetétől (BBCH41) a végső fejméret eléréséig/a csúcsrügy alatti bimbók szorosan zártak (BBCH49)

Kelkáposzta (szabadföldi)

Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,9 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 300-800 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: fejesedés kezdetétől/oldalrügyek fejlődésének kezdetétől (BBCH41) a végső fejméret eléréséig/a csúcsrügy alatti bimbók szorosan zártak (BBCH49)

Bimbós kel (hajtatott)

Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,9 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 300-800 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: fejesedés kezdetétől/oldalrügyek fejlődésének kezdetétől (BBCH41) a végső fejméret eléréséig/a csúcsrügy alatti bimbók szorosan zártak (BBCH49)

Karfiol (hajtatott)

Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,9 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 300-800 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: fejesedés kezdetétől/oldalrügyek fejlődésének kezdetétől (BBCH41) a végső fejméret eléréséig/a csúcsrügy alatti bimbók szorosan zártak (BBCH49)

Póréhagyma

Károsító: alternáriás betegség, hagymarozsda
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,5-1,0 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): -
Permetlé (l/ha): 200-700 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: száralap vastagodás kezdetétől (BBCH 41) a végső száralap vastagság eléréséig (BBCH49)

Nektarin

Károsító: moníliás betegségek, blumeriellás-, sztigminás betegség, tafrinás levélfodrosodás
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,3-0,5 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 3
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 500-1500 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: fehér/pirosbimbós állapottól (BBCH 57) – a fajtára jellemző színeződés kialakulásáig (BBCH 85)

Karórépa

Károsító: alternáriás betegség, lisztharmat, szklerotíniás betegség (fehérpenész)
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,75 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 200-800 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: gyökérvastagodás kezdetétől (BBCH 41) gyökérfejlődés végéig (BBCH49)

Mogyoróhagyma

Károsító: szürkepenész, sztemfíliumos betegség, hagymarozsda
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,5 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 7
Permetlé (l/ha): 200-800 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: fejesedés kezdetétől (BBCH41) a végső fejátmérő eléréséig (BBCH49)

Zöldhagyma

Károsító: szürkepenész, sztemfíliumos betegség, hagymarozsda
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,5-1,0 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): -
Permetlé (l/ha): 200-700 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: száralap vastagodás kezdetétől (BBCH 41) a végső száralap vastagság eléréséig (BBCH49)

Tarlórépa

Károsító: alternáriás betegség, lisztharmat, szklerotíniás betegség (fehérpenész)
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,75 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Két kezelés között eltelt min. idő (nap): 14
Permetlé (l/ha): 200-800 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: gyökérvastagodás kezdetétől (BBCH 41) gyökérfejlődés végéig (BBCH49)

Előírt védőfelszerelés

Egyéni védőfelszerelés előkészítőknek: védőkesztyű, védőruha, kijuttatóknak: védőkesztyű, védőruha, szem/arcvédő használata kötelező (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges)

Rezisztencia

A 2 hatóanyag kétféle hatásmódot képvisel. A tebukonazol mint az SBI (DMI) csoport tagja a rezisztenciára közepesen érzékeny minősítést kapta. A fluopiram rezisztencia érzékenysége az SDHI csoport (C2) tagjaként a közepestől a magas érzékenységig terjed. A kétféle hatásmód miatt maga a készítmény nem éri el a hatóanyagok egyéni érzékenységi szintjét.

Figyelem

Egy vegetációban a Luna Experience-t maximum háromszor (szőlőben kétszer) lehet felhasználni, de egymást követő kezelés kettőnél ne legyen több.

Szőlőben, amennyiben egy tenyészidőszakon belül:

  • fluopiram hatóanyagú készítmény (Luna Privilege vagy Luna Experience) 2 alkalommal kerül kijuttatásra, úgy fluopikolid tartalmú gombaölő szer (Profiler) használata nem engedélyezett
  • 1 kezelés történik fluopiram hatóanyagú készítménnyel (Luna Privilege vagy Luna Experience), úgy fluopikolid tartalmú gombaölő szer (Profiler) legfeljebb egyszer használható. Tankkombinációban történő kijuttatás esetén a kezelés utolsó időpontja a virágzás vége (BBCH69)
  • fluopikolid tartalmú gombaölő (Profiler) 2 alkalommal kerül kijuttatásra, úgy fluopiram hatóanyagú készítmény (Luna Privilege vagy Luna Experience) használata nem engedélyezett.

Várakozási idők

Munkaegészségügyi várakozási idő:
0 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:
cseresznye, meggy, őszibarack, nektarin, kajszi, szilva, vöröshagyma, mogyoróhagyma, fokhagyma: 7 nap; szőlő (bor), alma, körte, birs, naspolya, fekete bodza, sárgarépa, petrezseleyem (gyökér), zeller (gumó), paszternák, karórépa, tarlórépa, torma, fejes káposzta, felkáposzta, karfiol, brokkoli, kelbimbó: 14 nap; zöldhagyma, póréhagyma: 21 nap