Bandur

Általános ismertető

Bevezető:

Általános ismertető:

Gyomirtó permetezőszer burgonya, száraz borsó, lóbab, sárgarépa, levélpetrezselyem, édeskömény, zeller (szár,
levél, gumó), dughagymáról termesztett fokhagyma,dughagymáról termesztett vöröshagyma, dughagymáról termesztett mogyoróhagyma, dohány, koriander, kapor, lestyán, pasztinák és borsikafű védelmére

Engedélyokirat száma: 6300/3846-1/2020. NÉBIH

Összetétel

Hatóanyag: 

600 g/l aklonifen (49,8 w/w%)

Formuláció:

szuszpenzió koncentrátum (SC)

Hatásmód

Az aklonifen hatóanyag a talajfelszínre kijuttatva filmréteget képez, mellyel érintkezve a kelőfélben lévő gyomnövények felveszik a hatóanyagot. Nem gyökéren, hanem hajtáson (sziklevélen vagy kétszikűeknél hipokotilon, egyszikűeknél koleoptilon) keresztül történik a hatóanyag felvétele. Ennek hatására fitoén halmozódik fel a sejtekben, nem képződnek karotinoidok. A kloroplasztiszok fejlődése leáll, nem képződik klorofill. Jellegzetes tünetek a kifehéredés, klorózis, növekedésgátlás, végül az érzékeny gyomok elpusztulnak.
Mivel filmréteget képez a talajfelszínen, ezért az optimális hatékonyság elengedhetetlen feltétele a jól elmunkált, aprómorzsás talajfelszín és az egyenletes kijuttatás. A kezelt területen végzett talajmunka a hatékonyságot biztosító filmréteget megbontja, annak hatását jelentősen rontja. A cserepesedésre hajlamos talajokon a jelenség kialakulását követően a gyomnövények a talajrepedésekből kikelhetnek.

Kijuttatási technológia

Légi kijuttatás: nem engedélyezett.

Kereskedelmi adatok

Kiszerelés: 1 l, 5 l

Forgalmazási kategória: I.

Eltarthatóság: 2 év

Hatásspektrum

Veszélyességi besorolás

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): 5596 mg/ttkg

Vizi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

Tűzvédelmi besorolás: nem jelölésköteles

H351 Feltehetően rákot okoz.
H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra. 
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

P280 Védőkesztyű, védőruha használata kötelező.
P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P405  Elzárva tárolandó.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

EUH208 Benzizotiazolinon-t (CAS szám: 2634-33-5) tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
EUH410 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 50 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet, melyből legalább 20 m növényzettel borított (zárt gyep)!
A nem-cél növények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

Egyéb környezetvédelmi előírások:

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.
A vízi szervezetek védelme érdekében nem használható 2%-nál nagyobb lejtésű területeken!

Géptisztítás

A munka végeztével még a kezelt tábla szélén ürítsük ki a permetezőgépet. Csatlakoztassuk le a szivattyút, a nyomó-vezetékeket, a szórófej szűrőket és tisztítsuk meg tiszta vízzel. Összeszerelés után a permetező tartályt térfogatának 10%-ig töltsük fel tiszta vízzel és a tartálykeverő fúvókák segítségével alaposan öblítsük át a rendszert, illetve a tartály belső falát, a keletkező oldatot jutassuk ki a már lepermetezett tábla szélére, vagy egy permetezésre váró következő táblára permetezzük ki. Ismételjük meg az eljárást, majd ellenőrizzük, hogy maradt-e látható maradvány a szűrőkön. Amennyiben igen, végezzünk további mosást az előzőekben leírtak szerint a látható maradványok eltűnéséig.

Javasolt technológiák

A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy  alkalommal,  vöröshagymában és mogyoróhagymában osztott kezelés eseten két alkalommal használható fel!

Burgonyában a végleges bakhátak kialakítását követően, preemergensen, a burgonya kelése előtt kell kijuttatni a készítményt 3,0 l/ha dózisban. Ha a burgonya mar kikelt, akkor a készítmény  nem  alkalmazható. A készítmény kijuttatását követően végzett talajmunka nagymértékben csökkenti a készítmény hatékonyságát. A burgonyában való felhasználás előtt a fajtatulajdonos véleményét ki  kell kérni! Vetőburgonyában  kedvezőtlen  körülmények esetén (csapóeső felverheti a készítményt a levelekre)  a vírusfertőzéshez hasonló átmeneti tüneteket (klorózis és levéldeformáció)  okozhat, ami megnehezítheti a vírusfertőzött egyedek eltávolítását.
A magról kelő egyszikű gyomnövények ellen burgonyában engedélyezett egyszikűirtó keszitménnyel kombinációban javasolt kijuttatni.

Száraz borsóban és lóbabban 3,0 l/ha dózisban preemergensen, vetés után a lehető legrövidebb  időn  belül, de legkésőbb 3 napon belül kell kijuttatni a készítményt. Fontos az egyenletes, legalább 3 cm-es vetésmélység betartása a megfelelő szelektivitás érdekében.

Sargarépa, levélpetrezselyem és édeskömény kultúrában preemergensen, vetés után a lehető  legrövidebb időn belül kell kijuttatni 2,5 l/ha dózisban. Megkésett kezelés esetén a kultúrnövény  károsodhat.

Szarzeller, levélzeller és gumós zeller kultúrában posztemergensen, a kultúrnövény 4-5 leveles állapotában, a zellerpalánták kiültetése után 7-10 nappal, a teljes begyökeresedést követően, 2,5 l/ha dózisban juttatható ki a magról kelő kétszikű gyomnövények legfeljebb 2 leveles fejlettségéig.
Csapadéktól, harmattól nedves növényállományt tilos permetezni! Csapadékos időjárás esetén a kezelést három csapadékmentes napot követően végezzük, hogy a zeller levelén a védő viaszréteg újból megerősödhessen. Csak ép, egészséges, betegségektől és rovarkártételtől mentes levélzetű zellert szabad kezelni! A készítményt 25°C feletti hőmérsékleten a fokozott fitotoxicitasi veszély miatt tilos kijuttatni! A permetlevet durva cseppek formájában, alacsony nyomáson kell kijuttatni, lehetőleg a késő délutáni, esti órákban. Posztemergens kijuttatás esetén a permetléhez kombinációs partner, felületaktív anyag, nedvesítőszer, ill. lombtrágya, műtrágya hozzáadása tilos!

Dughagymáról termesztett fokhagymában felhasználható ősszel vagy tavasszal ültetés után, kelés előtt (preemergensen) 3,0 l/ha dózisban.

Dughagymárol termesztett vöröshagymában 2,5 l/ha dózisban ültetés után, kelés előtt (preemergensen) juttatható ki. Dughagymáról termesztett vöröshagymában osztott kezelés formájában is kijuttatható, 1,5 l/ha dózisban preemergensen, majd 1,0 l/ha dózisban posztemergensen, a 2. levél megjelenésétől az ötödik levél megjelenéséig, a magról kelő kétszikű gyomnövények legfeljebb 2 leveles fejlettségéig.
Csapadéktól, harmattól nedves növényállományt tilos permetezni! Csapadékos időjárás esetén a kezelést 3 csapadékmentes napot követően végezzük, hogy a vöröshagyma levelén a védő viaszréteg újból megerősödhessen. Csak ép, egészséges, betegségektől és rovarkártételtől mentes levélzetű hagymát szabad kezelni! A készítményt 25°C feletti hőmérsékleten a fokozott fitotoxicitasi veszély miatt tilos kijuttatni! A permetlevet durva cseppek formájában, alacsony nyomáson kell kijuttatni, lehetőleg a késő délutáni, esti órákban. Posztemergens kijuttatás esetén a permetléhez kombinációs partner, felületaktív anyag, nedvesítőszer, ill. lombtrágya, műtrágya hozzáadása tilos!

Dohányban palántázás előtt juttatható ki 2,5 l/ha dózisban.

A készítmény felhasználható továbbá a következő kiskultúrákban az Európai Parlament és a Tanács a növényvédő szerek forgalomba hozataláról valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívűl helyezéséről szóló 1107/2009/EK rendelet 51. cikk (2) bekezdése alapján:

Koriander, kapor, lestyán és pasztinák kultúrában preemergensen, vetés után a lehető legrövidebb  időn belül kell kijuttatni 2,5 l/ha dózisban.

Dughagymárol termesztett mogyoróhagymában osztott kezelés formájában juttatható ki, 1,5 l/ha dózisban preemergensen, majd 1,0 l/ha dózisban posztemergensen, a 2. levél megjelenésétől az ötödik levél megjelenéséig, a magról kelő kétszikű gyomnövények legfeljebb 2 leveles fejlettségéig.

Csapadéktól, harmattól nedves növényállományt tilos permetezni! Csapadékos időjárás esetén a kezelést 3 csapadékmentes napot követően végezzük, hogy a mogyoróhagyma levelén a védő viaszréteg újból megerősödhessen. Csak ép, egészséges, betegségektől és rovarkárteteltol mentes levélzetű hagymát szabad kezelni! A készítményt 25°C feletti hőmérsékleten a fokozott fitotoxicitasi veszély miatt tilos kijuttatni! A permetlevet durva cseppek formájában, alacsony nyomáson kell kijuttatni, lehetőleg a késő délutáni, esti órákban. Posztemergens kijuttatás esetén a permetléhez kombinációs partner, felületaktív anyag, nedvesítőszer, ill. lombtrágya, műtrágya hozzáadása tilos!

Borsikafű kultúrában a magról kelő kétszikű gyomnövények ellen preemeregensen, vetés után, kelés előtt 3,0 l/ha dózisban juttatható ki.

Mivel ezen felhasználások esetében a kultúrnövény fajok és fajták érzékenysége nem igazolt, az üzemi méretű felhasználás előtt célszerű kis területen a termesztésbe kerülő fajtákkal fajtaérzékenységi vizsgálatot végezni. A gyomirtó szer hatékonyságáról es szelektivitásáról a felhasználó köteles elektronikus úton az alábbi linken elérhető táblázat kitöltésével (Adatbekérő herbicid hatékonysági es szelektivitási információkról) adatokat szolgáltatni (kijuttatás helye, kezelési információk, alkalmazástechnikai adatok, hatékonysági és szelektivitási adatok) kultúrankent legalabb 1 területről.

A keszitményt 1 % alatti szervesanyag-tartalmú talajokon, szélsőségesen könnyű talajokon, erodált domboldalakon nem szabad alkalmazni!

A kijuttatás soran fokozott figyelmet kell fordítani a permetlé elsodródásának megakadályozására. A permetezést kizárólag kis nyomáson, nagy cseppmérettel, szélcsendes időben szabad végrehajtani.

A készítmény a következő magról kelő gyomnövények ellen jó hatékonyságú: pásztortáska (Capsella bursa-pastoris), fehér libatop (Chenopodium album), sokmagvú libatop (Chenopodium polyspermum), lapulevelű keserűfű (Persicaria
lapathifolia
), baracklevelű keserűfű (Persicaria maculosa), vadrepce (Sinapis arvensis), tyúkhúr (Stellaria media), mezei árvácska (Viola arvensis), repce árvakelés (Brassica napus).
Mérsékelten érzékeny gyomfajok: selyemmályva (Abutilon theoprasti), szőrös disznóparéj (Amaranthus retroflexus), ebszékfű (Tripleurospermum perforatum), kakaslábfű (Echinochloa crus-galli), fakó muhar (Setaria pumila), zöld muhar (Setaria viridis), pirók ujjasmuhar (Digitaria sanguinalis).
Ellenálló fajok: parlagfű (Ambrosia artemisiifolia), varjúmák (Hibiscus trionum), fekete ebszőlő (Solanum nigrum).
Normál vetésváltás esetén, legalább 15 cm mély talajművelést követően nincs veszélye az utóvetemény károsodásának. Kétszikű másodvetemények, őszi káposztarepce és zöldségfélék vetése előtt mély talajművelés javasolt kritikus körülmények között (tavasszal késői kijuttatás, és azt követő hosszú szárazság esetén), mivel nem zárható ki a károsodás veszélye.

A kultúrnövény bármely okból történő kipusztulása esetén a kezelést követő legalább 3 hét elteltével és legalább 15 cm mély talajművelést követően lóbab, borsó, lencse, szója, kukorica és napraforgó, tavaszi búza és tavaszi árpa vethető, illetve burgonya ültethető.

Utóvetemény

A kultúrnövény bármely okból történő kipusztulása esetén a kezelést követő legalább 3 hét elteltével és legalább 15 cm mély talajművelést követően lóbab, borsó, lencse, szója, kukorica és napraforgó, tavaszi búza és tavaszi árpa vethető, illetve burgonya ültethető.

Dózis

Pasztinák (szabadföldi)

Károsító: magról kelő kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 2,5
Permetlé (l/ha): 200-300
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: vetés után, kelés előtt (BBCH 00-03)

Petrezselyem (szabadföldi)

Károsító: magról kelő kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 2,5
Permetlé (l/ha): 200-300
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: vetés után, kelés előtt (BBCH 00-03)

Sárgarépa (szabadföldi)

Károsító: magról kelő kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 2,5
Permetlé (l/ha): 200-300
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: vetés után, kelés előtt (BBCH 00-03)

Zeller (szabadföldi)

Károsító: magról kelő kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 2,5
Permetlé (l/ha): 200-300
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: a zellerpalánták kiültetése után (BBCH 14-15)

Fokhagyma (szabadföldi)

Károsító: magról kelő kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 3,0
Permetlé (l/ha): 200-300
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: ültetés után, kelés előtt (BBCH 00-03)

Vöröshagyma (szabadföldi, dughagymázott)

Károsító: magról kelő kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1. kezelés: 1,5 l/ha (pre)
2. kezelés: 1,0 l/ha (poszt)
Permetlé (l/ha): 200-300
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: ültetés után, kelés előtt (BBCH 00-07), és a 2. levél megjelenésétől az 5. levél megjelenéséig (BBCH 12-15)

Dohány (zárt termesztőberendezésben, palántaágy)

Károsító: magról kelő kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 2,5
Permetlé (l/ha): 200-300
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: palántázás előtt (BBCH 00)

BurgonyaBurgonya vetőgumóÉtkezési burgonya

Károsító: magról kelő kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 3,0
Permetlé (l/ha): 200-300
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: ültetés után, kelés előtt (BBCH 00-08)

Étkezési burgonya

Károsító: magról kelő kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 3,0
Permetlé (l/ha): 200-300
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: ültetés után, kelés előtt (BBCH 00-08)

Burgonya vetőgumó

Károsító: magról kelő kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 3,0
Permetlé (l/ha): 200-300
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: ültetés után, kelés előtt (BBCH 00-08)

Édeskömény

Károsító: magról kelő kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 2,5
Permetlé (l/ha): 200-300
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: vetés után, kelés előtt (BBCH 00-03)

Lestyán

Károsító: magról kelő kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 2,5
Permetlé (l/ha): 200-300
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: vetés után, kelés előtt (BBCH 00-03)

Borsikafű

Károsító: magról kelő kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 3 l/ha
Permetlé (l/ha): 200-300 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: vetés után, kelés előtt (BBCH 00-03)

Koriander

Károsító: magról kelő kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 2,5
Permetlé (l/ha): 200-300
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: vetés után, kelés előtt (BBCH 00-03)

Kapor

Károsító: magról kelő kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 2,5
Permetlé (l/ha): 200-300
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: vetés után, kelés előtt (BBCH 00-03)

Mogyoróhagyma

Károsító: magról kelő kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1. kezelés: 1,5 l/ha (pre)
2. kezelés: 1,0 l/ha (poszt)
Permetlé (l/ha): 200-300
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: ültetés után, kelés előtt (BBCH 00-07), és a 2. levél megjelenésétől az 5. levél megjelenéséig (BBCH 12-15)

Száraz borsó

Károsító: magról kelő kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 3,0
Permetlé (l/ha): 200-300
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: vetés után, kelés előtt (BBCH 00-08)

Lóbab

Károsító: magról kelő kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 3,0
Permetlé (l/ha): 200-300
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: vetés után, kelés előtt (BBCH 00-08)

Előírt védőfelszerelés

Előkészítőknek: védőkesztyű, védőruha

Kijuttatóknak: védőkesztyű, védőruha (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges)

Mezőgazdasági dolgozóknak: védőkesztyű

Rezisztencia

Ugyanazon területen, több éven keresztül azonos hatásmódú gyomirtó szerek felhasználása rezisztens gyomnövények kiszelektálódásához vezethet. Az ilyen gyomnövények ellen az adott gyomirtó szer családba tartozó hatóanyagok előírt maximális adagja sem lesz hatékony.
A rezisztencia kialakulása ellen mindent meg kell tenni: vetésváltás, talajművelés, szerrotáció és/vagy eltérő hatásmódú hatóanyagok gyári-, vagy tankkombinációban történő alkalmazásával.

 

Figyelem

Ne feledje!

  • A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy  alkalommal,  vöröshagymában és mogyoróhagymában osztott kezelés eseten két alkalommal használható fel!
  • Mivel ezen felhasználások esetében a kultúrnövény fajok és fajták érzékenysége nem igazolt, az üzemi méretű felhasználás előtt célszerű kis területen a termesztésbe kerülő fajtákkal fajtaérzékenységi vizsgálatot végezni.

A készítményt 1% alatti szervesanyag-tartalmú talajokon, szélsőségesen könnyű talajokon, erodált domboldalakon nem szabad alkalmazni!

A kijuttatás során fokozott figyelmet kell fordítani a permetlé elsodródásának megakadályozására. A permetezést kizárólag kis nyomáson, nagy cseppmérettel, szélcsendes időben szabad végrehajtani.

Várakozási idők

Munkaegészségügyi várakozási idő:
1 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:
burgonya, száraz borsó, lóbab, fokhagyma, dohány: Az előírt növényvédelmi technológia betartása esetén előírása nem szükséges; sárgarépa, pasztinák, gumós zeller, levélpetrezselyem, levélzeller, kapor, lestyán, koriander, édeskömény, szárzeller, vöröshagyma, mogyoróhagyma: 90 nap; borsikafű: 21 nap