Bojtorján szerbtövis (Xanthium strumarium)

Ismertető

Fő csírázási időszak:
a kukoricával együtt kel, gyakorlatilag egész évben képes csírázni, a nedvességviszonyoktól függően.

Leírás:
egyéves, 10-130 cm magas orsógyökerű növény. Jellegzetességek: horgas szőrű termései jellemzik.

Sziklevelek:
nagyok (50 mm), végeik felé keskenyedők, kihegyezettek.

Lomblevelek:
az első lomblevelek tojásdadok, hegyes csúcsúak, szélük a levélalapnál hegyesen fogazott.

Szár:
felálló, rendszerint dúsan ágas, szőrökkel fedett.

Virágok:
külön porzós és termős fészkei vannak, a porzósak több virágúak, közös pikkelykörbe zártak, zöld virágaik aprók, a termősek kétvirágúak levélhónaljiak, körben álló horgas tövisekkel borítottak.

Virágzás ideje:
július - október.

Termés:
19 mm hosszú, kétmagvú és csúcsán két egyenes szarv látható. Felülete nemezszerűen molyhos, és sűrűn horgas tüskékkel fedett. A tüskék fele olyan hosszúak, mint a tüskék nélküli termés szélessége.

Előfordulás:
elsősorban kapás kultúrákban, de kiritkult gabonákban is előfordul.

Jelentőség:
mélyről kelő nagymagvú gyom, folyamatos csírázása miatt nehéz ellene védekezni.

Társnevei:
szerbburján, muszkatövis, ráctüske, apró lapu, bojtorján, bojtorjános lapu, bojtorjános szerbtövis, cigány mogyoró, deákmogyoró, disznó bojtorján, disznómogyoró, keménylapu, koldustetű, szamárlapu, szőrdisznyó, szúrós csimpaj, tövises lapu, pinagereblye.