Sencor® 600 SC

Általános ismertető

Bevezető:

 • Több mint 30 éve a burgonya gyomirtás alappillére
 • Nagy hatékonyságú, széles hatásspektrumú szelektív gyomirtó szer
 • A gyomok gyökéren és levélen keresztül egyaránt felveszik
 • Kitűnő hatású a legtöbb kétszikű, és számos egyszikű gyomnövény ellen

Általános ismertető:

Gyomirtó permetezőszer burgonya, paradicsom, szója és spárga védelmére

Engedélyokirat száma: 04.2/3256-2/2011. MgSZHK

AKG:

A termék AKG-ban használható a következő kultúra csoport(ok) esetén:
 • Zöldségek
 • Burgonya
 • Szója

Összetétel

Hatóanyag:

600 g/l metribuzin (52,2 m/m%)

Formuláció: szuszpenzió koncentrátum (SC)

Hatásmód

A metribuzin triazinon csoportba tartozó gyomirtó hatóanyag, mely sok kétszikű és néhány egyszikű gyomfaj ellen hatékony. Hill-reakció gátló (a fotoszintézis folyamatában az elektronátvitelt gátolja). Preemergens és posztemergens módon egyaránt hatékony. A szelektivitás alapja, hogy az ellenálló fajokban gyorsan lebomlik. Mivel ez két gén által meghatározott folyamat, igen nagy lehet a fajták közötti különbség az érzékenység vonatkozásában.

Kijuttatási technológia

Földi kijuttatás:

A permetlevet a szokásos módon javasolt elkészíteni: a tartályt félig vízzel feltölteni, a készítményt hozzáadni, majd folyamatos keverés közben a hiányzó vízmennyiséget feltölteni. A permetezéshez gyomirtáshoz javasolt szórófejet és nyomást kell választani.

Légi kijuttatás:

Nem engedélyezett.

Kereskedelmi adatok

Kiszerelés: 1 l, 5 l

Forgalmazási kategória: II.

Eltarthatóság: 3 év

Hatásspektrum

Veszélyességi besorolás

Tűzveszélyességi besorolás:
nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség:
kifejezetten veszélyes.

Méhveszélyesség:
nem jelölésköteles

H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

P102 Gyermekektől elzárva tartandó
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül
való szennyeződést!)
SPe2 Talajvíz védelme érdekében nem alkalmazható fokozottan érzékeny felszín alatti vízvédelmi területen, drénezett talajokon!
SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 10 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! A nem cél-növények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 5 m távolságban
tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet.

Egyéb környezetvédelmi előírások:
Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

Géptisztítás

Elegendő egy alapos tiszta vizes mosás a szokásos eljárás szerint: tartály, szűrők, szivattyú, szóró keret és szórófejek tisztítása és kétszeri öblítése. Az öblítéshez szükséges víz mennyisége: először a tartály térfogat minimum 1/5-öd része, másodszor a tartály térfogat minimum 1/20-ad része.

Javasolt technológiák

Burgonyában a készítményt kelés előtt 1%-nál magasabb szervesanyag tartalmú talajokon 0,9 l/ha mennyiségben kell kijuttatni, a szekunder bakhátak kialakítása után. Állományban a burgonya kelése után, amikor a
hajtások hossza átlagosan 5-10 cm, 0,55 l/ha dózisban kell alkalmazni.
A preemergens kezelést követő felülkezelés abban az esetben javasolható, ha az alapkezelés időjárási, vagy egyéb tényezők miatt nem adott megfelelő hatékonyságot a gyomnövények ellen. Az alapkezeléseket, valamint a
felülkezeléseket figyelembe véve a Sencor 600 SC összes mennyisége nem haladhatja meg egy vegetációban az 1,45 l/ha mennyiséget.
Ha burgonyában egy adott évben, egy területen mind preemergens, mind posztemergens alkalmazás történik, arra a területre a következő évben burgonya nem kerülhet.

Magról vetett paradicsomban a kultúrnövény 5-6 leveles fejlettségekor kell kijuttatni a készítményt.

Palántázott paradicsomban a készítményt kiültetés előtt, vagy kiültetés után, a jól begyökeresedett állományban lehet alkalmazni.

Szójában 1,5%-nál magasabb szerves anyag tartalmú talajokon a kultúrnövény vetése után, kelése előtt (preemergensen) kell kipermetezni.

Spárgában a készítményt a már beállt kultúrában kora tavasszal a bakhátkészítést követően kell kijuttatni, amíg a „sípok” a talaj felszíne alatt vannak, vagy betakarítás után növénymentes felületre.

Burgonyában, paradicsomban 25°C feletti hőmérsékleten posztemergens kezeléseket tilos végezni a fokozott fitotoxicitási veszély miatt!
Burgonya kivételével egy vegetációs időszakban csak egy kezelés engedélyezett a készítménnyel!

Dózis

Paradicsom (szabadföldi, magról vetett)

Károsító: magról kelő kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,55 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 250-300 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 5-6 leveles állapot (BBCH 15-16)

Paradicsom (szabadföldi, palántázott)

Károsító: magról kelő kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,55 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 250-300 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: Kiültetés előtt vagy kiültetés után, amikor a palánták megfelelően begyökeresedtek

Spárga (szabadföldi)

Károsító: magról kelő kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,9 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 250-300 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: betakarítás előtt vagy betakarítás után

Étkezési burgonya

Károsító: magról kelő kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): Preemergens kijuttatás: 0,9 l/ha,
5-10 cm-es hajtáshossz: 0,55 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Permetlé (l/ha): 250-300 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: Preemergens, 5-10 cm-es hajtáshossz

Burgonya vetőgumó

Károsító: magról kelő kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): Preemergens kijuttatás: 0,9 l/ha,
5-10 cm-es hajtáshossz: 0,55 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Permetlé (l/ha): 250-300 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: Preemergens, 5-10 cm-es hajtáshossz

Szója

Károsító: magról kelő kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,55 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 250-300 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: preemergens

Előírt védőfelszerelés

Egyéni védőfelszerelés előkészítőknek: védőkesztyű;
kijuttatóknak: védőkesztyű, védőruha (5-6 típusú), védőlábbeli, kézi permetezéshez arcvédő.

Rezisztencia

Ugyanazon területen, több éven keresztül azonos hatásmódú gyomirtó szerek felhasználása rezisztens gyomnövények kiszelektálódásához vezethet. Az ilyen gyomnövények ellen az adott gyomirtó szer családba tartozó hatóanyagok előírt maximális adagja sem lesz hatékony.

A rezisztencia kialakulása ellen mindent meg kell tenni: vetésváltás, talajművelés, szer-rotáció és/vagy eltérő hatásmódú hatóanyagok gyári-, vagy tankkombinációban történő alkalmazásával.

Figyelem

Ne feledje:

 • A Sencor 600 SC széles hatásspektrumú készítmény, a nehezen irtható gyomok ellen is hatékony: selyemmályva, disznóparéj-félék, parlagfű, laboda-félék, fehér libatop, csattanó maszlag, tyúkhúr, napraforgó, kamilla, vadrepce, kövér porcsin, szerbtövis, veronika-félék, kakaslábfű, ujjasmuhar, füstike-félék stb.
 • Erős egyszikű fertőzöttség esetén javasolt a kombináció engedélyezett egyszikű-irtó készítmények megfelelő dózisával. Ez történhet úgy preemergens, mint posztemergens alkalmazás esetén.
 • Triazin-rezisztens gyomok jelenléte esetén posztemergens kezelési időszakban a Sencor 600 SC Titus® 25 DF 0,03 kg/ha dózisával történő kombinációja javasolt.
 • A Bayer fajtaérzékenységi vizsgálatokat nem végez. Valamennyi engedélyezett kultúra (burgonya, paradicsom, szója, spárga) esetében az egyes fajták esetleges Sencor-érzékenységéről a fajtatulajdonostól, vagy annak képviselőjétől kell tájékoztatást kérni.
 • A burgonyánál ismeretesek a Sencor 600 SC-re érzékeny fajták. Ilyen esetekben a készítmény használata - az érzékenység mértékétől függően - egyáltalán nem, vagy csupán kelés előtt javasolt. Érzékeny külföldi fajták pl. a Shepody, a Fambo és a Laura. A magyar fajták közül a Balatoni rózsa és a Démon fajtákat állományban (posztemergensen) nem szabad Sencor 600 SC-vel kezelni.
 • A szójafajták közül – tapasztalatok szerint – metribuzin-érzékeny lehet az ES-Mentor, ES Senator, Daccor és Mavka.

Várakozási idők

Munkaegészségügyi várakozási idő:

0 nap


Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

spárga 7 nap,
burgonya, paradicsom, szója a helyes növényvédelmi technológia betartása esetén előírása nem szükséges.