Sencor® 600 SC

Általános ismertető

Bevezető:

 • Több mint 30 éve a burgonya gyomirtás alappillére
 • Nagy hatékonyságú, széles hatásspektrumú szelektív gyomirtó szer
 • A gyomok gyökéren és levélen keresztül egyaránt felveszik
 • Kitűnő hatású a legtöbb kétszikű, és számos egyszikű gyomnövény ellen

Általános ismertető:

Gyomirtó permetezőszer burgonya, paradicsom, szója, spárga, sárgarépa, kapor, oregánó és francia tárkony magról kelő kétszikű gyomnövényei ellen

Engedélyokirat száma: 04.2/3256-2/2011. MgSZHK

AKG:

A termék AKG-ban használható a következő kultúra csoport(ok) esetén:
 • Zöldségek
 • Burgonya
 • Szója

Összetétel

Hatóanyag:

600 g/l metribuzin (52,2 m/m%)

Formuláció: szuszpenzió koncentrátum (SC)

Hatásmód

A metribuzin triazinon csoportba tartozó gyomirtó hatóanyag, mely sok kétszikű és néhány egyszikű gyomfaj ellen hatékony. Hill-reakció gátló (a fotoszintézis folyamatában az elektronátvitelt gátolja). Preemergens és posztemergens módon egyaránt hatékony. A szelektivitás alapja, hogy az ellenálló fajokban gyorsan lebomlik. Mivel ez két gén által meghatározott folyamat, igen nagy lehet a fajták közötti különbség az érzékenység vonatkozásában.

Kijuttatási technológia

Földi kijuttatás:

A permetlevet a szokásos módon javasolt elkészíteni: a tartályt félig vízzel feltölteni, a készítményt hozzáadni, majd folyamatos keverés közben a hiányzó vízmennyiséget feltölteni. A permetezéshez gyomirtáshoz javasolt szórófejet és nyomást kell választani.

Légi kijuttatás:

Nem engedélyezett.

Kereskedelmi adatok

Kiszerelés: 1 l, 5 l

Forgalmazási kategória: II.

Eltarthatóság: 3 év

Hatásspektrum

Veszélyességi besorolás

Tűzveszélyességi besorolás:
nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség:
kifejezetten veszélyes.

Méhveszélyesség:
nem jelölésköteles

H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

P102 Gyermekektől elzárva tartandó
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül
való szennyeződést!)
SPe2 Talajvíz védelme érdekében nem alkalmazható fokozottan érzékeny felszín alatti vízvédelmi területen, drénezett talajokon!
SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 10 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! A nem cél-növények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 5 m távolságban
tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet.

Egyéb környezetvédelmi előírások:
Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

Géptisztítás

Elegendő egy alapos tiszta vizes mosás a szokásos eljárás szerint: tartály, szűrők, szivattyú, szóró keret és szórófejek tisztítása és kétszeri öblítése. Az öblítéshez szükséges víz mennyisége: először a tartály térfogat minimum 1/5-öd része, másodszor a tartály térfogat minimum 1/20-ad része.

Javasolt technológiák

Burgonya és sárgarépa kivételével egy vegetációs időszakban csak egy kezelés engedélyezett a készítménnyel! 

Burgonyában a készítményt kelés előtt 1%-nál magasabb szerves anyag tartalmú talajokon 0,9 l/ha mennyiségben kell kijuttatni, a szekunder bakhátak kialakítása után. Állományban a burgonya kelése után, amikor a hajtások hossza átlagosan 5-10 cm, 0,55 l/ha dózisban kell alkalmazni.
A preemergens kezelést követő felülkezelés abban az esetben javasolható, ha az alapkezelés időjárási, vagy egyéb tényezők miatt nem adott megfelelő hatékonyságot a gyomnövények ellen. Az alapkezeléseket, valamint a felülkezeléseket figyelembe véve a Sencor 600 SC összes mennyisége nem haladhatja meg egy vegetációban az 1,45 l/ha mennyiséget.
Ha burgonyában egy adott évben, egy területen mind preemergens, mind posztemergens alkalmazás történik, arra a területre a következő évben burgonya nem kerülhet!

Magról vetett paradicsomban a kultúrnövény 5-6 leveles fejlettségekor kell kijuttatni a készítményt.

Palántázott paradicsomban a készítményt kiültetés előtt, vagy kiültetés után, a jól begyökeresedett állományban lehet alkalmazni.

Burgonyában, paradicsomban 25°C feletti hőmérsékleten posztemergens kezeléseket tilos végezni a fokozott fitotoxicitási veszély miatt.

Szójában 1,5%-nál magasabb szerves anyag tartalmú talajokon a kultúrnövény vetése után, kelése előtt (preemergensen) kell kipermetezni.

Spárgában a készítményt a már beállt kultúrában kora tavasszal a bakhátkészítést követően kell kijuttatni, amíg a „sípok” a talaj felszíne alatt vannak, vagy betakarítás után növénymentes felületre.

Kapor kultúrában állománykezeléssel, a kultúrnövény 2 leveles állapotától 6 leveles fejlettségéig a magról kelő kétszikű gyomnövények ellen 0,3 l/ha dózisban használható fel. A magról kelő kétszikű gyomfajok szik-2 leveles állapotában kell a kezelést elvégezni.
Kapor kultúrában csapadékos időjárás esetén a kezelést 2-3 csapadékmentes napot követően végezzük, hogy a kultúrnövény levelén a védő viaszréteg újból megerősödhessen. Csak ép, egészséges levélzetű kultúrnövényt szabad kezelni, a készítményt 25 °C feletti hőmérsékleten a fokozott fitotoxicitási veszély miatt tilos kijuttatni! A permetlevet durva cseppek formájában, alacsony nyomáson kell kijuttatni, lehetőleg a késő délutáni, esti órákban. A permetléhez nedvesítőszer, adjuvánst tartalmazó kombinációs partner, ill. műtrágya hozzáadása tilos! Csapadéktól, harmattól nedves növényállományt tilos permetezni!
Az üzemi méretű felhasználás előtt célszerű kis területen a termesztésbe kerülő fajtákkal fajtaérzékenységi vizsgálatot végezni
.
A kezelt termények kizárólag illóolaj előállításhoz és kozmetikai alapanyagként használhatóak fel! Élelmezési és takarmányozási célra tilos felhasználni!

A készítmény felhasználható továbbá a következő kiskultúrában a felhasználó saját felelősségére az Európai Parlament és a Tanács a növényvédő szerek forgalomba hozataláról valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló 1107/2009/EK rendelet 51. cikk (2) bekezdése alapján:

Sárgarépában magról kelő kétszikű gyomnövények ellen posztemergensen a kultúrnövény 4-6 leveles állapotában 0,3 l/ha-os dózisban.
A készítmény osztott kezelés formájában is kijuttatható, a kultúrnövény kétleveles állapotától a hatleveles fejlettségéig, a magról kelő kétszikű gyomnövények legfeljebb 2 leveles fejlettségéig 0,1 + 0,2 l/ha dózisban. Az első kezelést a sárgarépa kétleveles fejlettségétől a gyomosodástól függően lehet végrehajtani. A második kezelést ezt követően a gyomosodástól függően 7-14 nap múlva célszerű elvégezni.

A készítmény egyszeri, magasabb dózisának kijuttatásakor 1 % alatti szervesanyag-tartalmú talajokon, szélsőségesen könnyű talajokon fokozott a kultúrnövény károsodásának veszélye, ezért ezeken a területeken osztott kezelés formájában javasolt kijuttatni.
Csapadéktól, harmattól nedves növényállományt tilos permetezni! Csapadékos időjárás esetén a kezelést 2-3 csapadékmentes napot követően végezzük, hogy a sárgarépa levelén a védő viaszréteg újból megerősödhessen. Csak ép, egészséges, betegségektől és rovarkártételtől mentes levélzetű sárgarépát szabad kezelni! A készítményt erős napsugárzás, 20 °C feletti léghőmérséklet esetén a fokozott fitotoxicitási veszély miatt tilos kijuttatni! A permetlevet durva cseppek formájában, alacsony nyomáson kell kijuttatni, lehetőleg a késő délutáni, esti órákban. Posztemergens kijuttatás esetén a permetléhez kombinációs partner, felületaktív anyag, nedvesítőszer, ill. lombtrágya, műtrágya hozzáadása tilos! Kerülni kell, hogy átfedés révén dupla dózis kerüljön kijuttatásra!

Oregánó és francia tárkony kultúrákban a palánták kiültetése után, posztemergensen alkalmazható, magról kelő kétszikű gyomnövények ellen 0,5 l/ha dózisban. A kezeléseket a kultúrnövény 10 cm-es magasságától legfeljebb 20 cm-es nagyságáig lehet elvégezni.
Oregánó és francia tárkony kultúrákban a telepítést követő évtől tavasszal 0,5 l/ha dózisban használható fel magról kelő kétszikű gyomnövények ellen. A kezeléseket a kultúrnövény nyugalmi állapotában, illetve a kihajtást követően a kultúrnövény legfeljebb 20 cm-es nagyságáig lehet elvégezni.
Oregánó és francia tárkony kultúrákban 1 évesnél idősebb állományban a betakarítás után, az újrahajtást követően a kultúrnövény 10 cm-es magasságától legfeljebb 20 cm-es nagyságáig lehet a készítményt kijuttatni posztemergensen 0,5 l/ha dózisban.
Oregánó és francia tárkony kultúrákban csapadékos időjárás esetén a kezelést 2-3 csapadékmentes napot követően végezzük, hogy a kultúrnövény levelén a védő viaszréteg újból megerősödhessen. Csak ép, egészséges levélzetű kultúrnövényt szabad kezelni, a készítményt 25 °C feletti hőmérsékleten a fokozott fitotoxicitási veszély miatt tilos kijuttatni! A permetlevet durva cseppek formájában, alacsony nyomáson kell kijuttatni, lehetőleg a késő délutáni, esti órákban. A permetléhez nedvesítőszer, adjuvánst tartalmazó kombinációs partner, ill. műtrágya hozzáadása tilos! Csapadéktól, harmattól nedves növényállományt tilos permetezni!
Az üzemi méretű felhasználás előtt célszerű kis területen a termesztésbe kerülő fajtákkal fajtaérzékenységi vizsgálatot végezni
.
A kezelt termények kizárólag illóolaj előállításhoz és kozmetikai alapanyagként használhatóak fel! Élelmezési és takarmányozási célra tilos felhasználni!

Mivel ezen felhasználás esetében a kultúrnövény fajok és fajták érzékenysége nem igazolt, az üzemiméretű felhasználás előtt célszerű kis területen a termesztésbe kerülő fajtákkal fajtaérzékenységi vizsgálatot végezni.
A gyomirtó szer hatékonyságáról és szelektivitásáról a felhasználó köteles elektronikus úton az alábbi linken elérhető táblázat kitöltésével (Adatbekérő herbicid hatékonysági és szelektivitási információkról) adatokat szolgáltatni (kijuttatás helye, kezelési információk, alkalmazástechnikai adatok, hatékonysági és szelektivitási adatok) kultúránként legalább 1 területről.

 

Dózis

Paradicsom (szabadföldi, magról vetett)

Károsító: magról kelő kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,55 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 250-300 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 5-6 leveles állapot (BBCH 15-16)

Paradicsom (szabadföldi, palántázott)

Károsító: magról kelő kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,55 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 250-300 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: Kiültetés előtt vagy kiültetés után, amikor a palánták megfelelően begyökeresedtek

Spárga (szabadföldi)

Károsító: magról kelő kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,9 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 250-300 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: betakarítás előtt vagy betakarítás után

Sárgarépa (szabadföldi)

Károsító: magról kelő kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,3 l/ha (1.kezelés: 0,1 l/ha, 2.kezelés: 0,2 l/ha)
Kezelések max. száma/szezon: 2
Permetlé (l/ha): 250-300 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 0,3 l/ha dóziban: 4 leveles állapottól 6 leveles állapotig (BBCH 14-16), osztott kezelés esetén: 2 leveles állapottól 6 leveles állapotig (BBCH 14-16),

Étkezési burgonya

Károsító: magról kelő kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): ültetés után, kelés előtt (BBCH 00 – 08): 0,9 l/ha,
ültetés után, 5-10 cm-es hajtás magasságig (BBCH 00-13) : 0,55 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Permetlé (l/ha): 250-300 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: ültetés után, kelés előtt (BBCH 00 – 08); ültetés után, 5-10 cm-es hajtás magasságig (BBCH 00-13)

Burgonya vetőgumó

Károsító: magról kelő kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): ültetés után, kelés előtt (BBCH 00 – 08): 0,9 l/ha,
ültetés után, 5-10 cm-es hajtás magasságig (BBCH 00-13) : 0,55 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 2
Permetlé (l/ha): 250-300 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: ültetés után, kelés előtt (BBCH 00 – 08); ültetés után, 5-10 cm-es hajtás magasságig (BBCH 00-13)

Szója

Károsító: magról kelő kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,55 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 250-300 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: preemergens

Szurokfű

Károsító: magról kelő kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,5 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 250-300 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: a kultúrnövény 10-20 cm-es nagyságánál; a telepítést követő évtől tavasszal a nyugalmi időszakban, vagya kihajtást követően a kultúrnövény legfeljebb 20 cm-es nagyságáig

Tárkony

Károsító: magról kelő kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,5 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 250-300 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: a kultúrnövény 10-20 cm-es nagyságánál; a telepítést követő évtől tavasszal a nyugalmi időszakban, vagya kihajtást követően a kultúrnövény legfeljebb 20 cm-es nagyságáig

Kapor

Károsító: magról kelő kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,3 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 250-300 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 2 leveles állapottól 6 leveles fejlettségig(BBCH 12-16)

Előírt védőfelszerelés

Egyéni védőfelszerelés előkészítőknek: védőkesztyű;
kijuttatóknak: védőkesztyű, védőruha (5-6 típusú), védőlábbeli, kézi permetezéshez arcvédő.

Rezisztencia

Ugyanazon területen, több éven keresztül azonos hatásmódú gyomirtó szerek felhasználása rezisztens gyomnövények kiszelektálódásához vezethet. Az ilyen gyomnövények ellen az adott gyomirtó szer családba tartozó hatóanyagok előírt maximális adagja sem lesz hatékony.

A rezisztencia kialakulása ellen mindent meg kell tenni: vetésváltás, talajművelés, szer-rotáció és/vagy eltérő hatásmódú hatóanyagok gyári-, vagy tankkombinációban történő alkalmazásával.

Figyelem

Ne feledje:

 • A Sencor 600 SC széles hatásspektrumú készítmény, a nehezen irtható gyomok ellen is hatékony: selyemmályva, disznóparéj-félék, parlagfű, laboda-félék, fehér libatop, csattanó maszlag, tyúkhúr, napraforgó, kamilla, vadrepce, kövér porcsin, szerbtövis, veronika-félék, kakaslábfű, ujjasmuhar, füstike-félék stb.
 • Erős egyszikű fertőzöttség esetén javasolt a kombináció engedélyezett egyszikű-irtó készítmények megfelelő dózisával. Ez történhet úgy preemergens, mint posztemergens alkalmazás esetén.
 • Triazin-rezisztens gyomok jelenléte esetén posztemergens kezelési időszakban a Sencor 600 SC Titus® 25 DF 0,03 kg/ha dózisával történő kombinációja javasolt.
 • A Bayer fajtaérzékenységi vizsgálatokat nem végez. Valamennyi engedélyezett kultúra (burgonya, paradicsom, szója, spárga) esetében az egyes fajták esetleges Sencor-érzékenységéről a fajtatulajdonostól, vagy annak képviselőjétől kell tájékoztatást kérni.
 • A burgonyánál ismeretesek a Sencor 600 SC-re érzékeny fajták. Ilyen esetekben a készítmény használata - az érzékenység mértékétől függően - egyáltalán nem, vagy csupán kelés előtt javasolt. Érzékeny külföldi fajták pl. a Shepody, a Fambo és a Laura. A magyar fajták közül a Balatoni rózsa és a Démon fajtákat állományban (posztemergensen) nem szabad Sencor 600 SC-vel kezelni.
 • A szójafajták közül – tapasztalatok szerint – metribuzin-érzékeny lehet az ES-Mentor, ES Senator, Daccor és Mavka.

Várakozási idők

Munkaegészségügyi várakozási idő:

0 nap


Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

spárga 7 nap, sárgarépa: 42 nap
burgonya, paradicsom, oregánó, francia tárkony, kapor, szója: a helyes növényvédelmi technológia betartása esetén előírása nem szükséges.