Adengo®

Általános ismertető

Bevezető:

Kukorica gyomirtás kényelmesen

Széles hatásspektrum
Hosszú hatástartam
Rugalmas időzítés
Könnyű kezelhetőség

Általános ismertető:

Gyomirtó permetezőszer takarmány-, vetőmag- és silókukorica védelmére.

Engedélyokirat száma: 02.5/568/2/2009 (MgSZHK)

AKG:

A termék AKG-ban használható a következő kultúra csoport(ok) esetén:
  • Kukorica

Összetétel

Hatóanyag:

225 g/l izoxaflutol (20 m/m%)
90 g/l tienkarbazon-metil (8 m/m%)
150 g/l ciproszulfamid (13,3 m/m%)

Formuláció:

vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)

Hatásmód

Az izoxaflutol hatóanyag a HRAC „F” herbicidcsoporton belül az triketonok hatóanyagcsoportjába tartozik.

A tienkarbazon-metil hatóanyag a HRAC „B” herbicidcsoporton belül a szulfonilamino-karbonil-metil-triazolinonok hatóanyagcsoportba sorolható, míg a ciproszulfamid széfener.

Kijuttatási technológia

Földi kijuttatás:

A megfelelő talajon keresztüli hatás előfeltétele: az aprómorzsás, jól előkészített talaj és a kijuttatás utáni két-három héten belül 15-20 mm bemosó csapadék.

Erős egyszikű fertőzés esetén emelt permetlé mennyiséggel, megfelelő szórófej használatával kell biztosítani az optimális fedettséget.

Légi kijuttatás:

Nem engedélyezett.

Kereskedelmi adatok

Kiszerelés: 1 l, 5 l

Forgalmazási kategória: I.

Eltarthatóság: 3 év

Hatásspektrum

Veszélyességi besorolás

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon):
> 5000 mg/ttkg

Tűzveszélyességi besorolás:
nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség:
kifejezetten veszélyes

Méhveszélyesség:
nem jelölésköteles

H361d Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P501 A tartalom/csomagoló eszköz elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
SPe 2 A talajvíz védelme érdekében fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!
SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! A nem célnövények védelme érdekében nem mezőgazdasági földterülettől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

Egyéb környezetvédelmi előírások:
Az előírt kockázatcsökkentő intézkedésen kívül egyéb korlátozás nem szükséges.

Géptisztítás

Tartálymosásra a szulfonilurea típusú gyomirtó szereknél bevált Hypo-s semlegesítés ajánlott.

Javasolt technológiák

A készítmény kijuttatható a kukorica vetése után kelése előtt (preemergensen) jól elmunkált aprómorzsás talajfelszínre.

Állománykezelés esetén korai posztemergensenkell kijuttatni a kukorica szögcsíra állapotától 1-3 leveles fejlettségéig, a gyomok fejlettségét figyelembe véve kell kijuttatni. A magról kelő kétszikű gyomfajok 2-4 valódi leveles, a magról kelő egyszikű gyomnövények 1-3 leveles fejlettségükkor a legérzékenyebbek a készítményre. Várhatóan erős gyomosodás, vagy fejlettebb gyomnövények esetében az engedélyokiratban meghatározott magasabb dózisban kell kijuttatni.

Kedvezőtlen időjárási körülmények (száraz időjárás), elhúzódó gyomkelés, speciális gyomproblémák (évelők) esetén egy kezelés nem mindig elégséges, kiegészítő beavatkozásra lehet szükség.

Évelő egyszikű gyomokkal fertőzött területen:
Amennyiben a területen évelő egyszikű gyomfajok (fenyércirok, tarackbúza) találhatóak, az Adengo hatékonyan pusztítja a magról kelő egyedeket, a rizómás alakokon pedig kifehérítő, növekedés gátló hatású. Később a rizómás alakok ellen Monsoon 45 OD, vagy Monsoon active alkalmazása javasolt a kukorica 5-7 leveles korában.
Az Adengo kijuttatása után meg kell várni, amíg a kifehéredett évelő gyomnövények visszazöldülnek (kb. két hét).

Évelő kétszikű gyomfajokkal fertőzött területen (szulák, mezei acat), illetve száraz tavaszokon a túlfejlett kétszikű gyomok (libatopfélék) ellen Dicopur Top, vagy dikamba, illetve 2,4-D hatóanyagú készítmények engedélyezett dózisával javasolt kombinálni.

Utóvetemény

Normális/átlagos időjárási körülmények között az Adengo egy tenyészidőszak alatt lebomlik és lehetővé teszi a vetésváltást. A kukorica Adengo kezelését követően, az alábbiakban felsorolt minimális várakozási idők után, a következő növények vethetők:

  • 3 hónap után őszi árpa, őszi búza, tavaszi búza
  • 4 hónap után durum búza, őszi repce, tavaszi árpa
  • 5 hónap után rozs, tritikálé, lucerna, tavaszi repce, borsó, lóbab
  • 10 hónap után cukorrépa
  • 11 hónap után burgonya, napraforgó, szója, paradicsom

 

Dózis

Siló kukorica

Károsító: magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,33-0,44 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 250-300 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: Vetés után, kelés előtt (preemergensen); kelés után 3 leveles állapotig (korai posztemergensen) (BBCH 00-13) 

Szemes kukorica

Károsító: magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,33-0,44 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 250-300 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: Vetés után, kelés előtt (preemergensen); kelés után 3 leveles állapotig (korai posztemergensen) (BBCH 00-13)

Kukorica (vetőmag)

Károsító: magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,33-0,44 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 250-300 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: Vetés után, kelés előtt (preemergensen); kelés után 3 leveles állapotig (korai posztemergensen) (BBCH 00-13)

Előírt védőfelszerelés

Egyéni védőfelszerelés előkészítőknek és kijuttatóknak:
védőruha, védőkalap, védőkesztyű (3-as jelű), védőszemüveg, védőlábbeli.

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Elsősegélynyújtás:
Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani.
Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.
Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy-két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.

Terápia: általános eljárás, tüneti megfigyelő kezelés

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs.

Rezisztencia

A különböző hatásmódú (HPPD-gátló, ALS-gátló) hatóanyagok kombinációja biztosítja a kiemelkedő hatékonyságot és a gyomrezisztencia kialakulásának megelőzését.

Figyelem

Ne feledje!

  • Csapadéktól, vagy öntözéstől nedves növényállományt ne kezeljünk.
  • Állománykezelés esetén tilos a készítményt kombinálni EC, OD formulációjú készítményekkel, a hatóanyagot észter formájában tartalmazó herbicidekkel, folyékony műtrágyákkal, valamint hatásfokozó adalékanyagokkal (adjuvánsokkal).
  • Szélsőségesen könnyű, 0,5% szerves anyag tartalom alatti talajok, erősen erodált lejtős, illetve víznyomásnak kitett területek esetében az Adengo használata nem javasolt.

Vetésváltás:
Normális/átlagos időjárási körülmények között az Adengo egy tenyészidőszak alatt lebomlik és lehetővé teszi a vetésváltást.

Várakozási idők

Munkaegészségügyi várakozási idő:
0 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:
120 nap