Monsoon®

Általános ismertető

Bevezető:

Egyszikűek specialistája
Kiemelkedő hatékonyság
Széles hatásspektrum
Kiváló szelektivitás kombinációban is

Általános ismertető:

Gyomirtó permetezőszer kukorica (takarmány, siló) védelmére

Engedélyokirat száma: 11001/2002 (FVM)

Összetétel

Gyomirtó hatóanyag:
22,5 g/l foramszulfuron (min. 2 m/m%)
22,5 g/l izoxadifen-etil (min. 2 m/m%)

Formuláció:
olaj bázisú szuszpenzió koncentrátum (OD)

Hatásmód

Acetolaktát-szintetáz-működést gátló herbicid (ALS-gátló)

A fehérje-anyagcserét gátolja az elágazó szénlácú aminosavak (L-valin, L-leucin, L-izoleucin) bioszintézisének gátlása által, a sejtosztódási folyamatok gátlódnak, a hajtás- és gyökérmerisztéma-szövetek károsodnak.
Posztemergens alkalmazásnál a levelek antociánosodnak, klorotizálódnak majd nekrotizálódnak, a hajtás- és gyökércsúcs növekedése leáll. A herbicid felvétele gyors, egy-két óra alatt bekövetkezik. Az érzékeny növények pusztulási folyamata 7-14 napig tart.

Kijuttatási technológia

Földi kijuttatás:

 • Fenyércirok: a kezelés 20-30 cm-es gyomnövény magasságnál végezhető a legeredményesebben, egyszeri 2,5 l/ha adaggal. Elhúzódó kelés esetén szükséges lehet a kezelés megismétlése az új kelésű fenyércirok 15-20 cm-es magasságánál, a kialakult fertőzés erősségétől függően 2-2,5 l/ha adagban. Adengo-val, vagy Merlin flex-szel alapkezelt területen meg kell várni a kifehéredett fenyércirok visszazöldülését a kezelés előtt. Túlfejlett gyomok, illetve megkésett kezelés esetén 2,5 l/ha dózis javasolt.
 • Vadköles: a kezelés 1-3 leveles fejlettségétől a gyomnövény gyökérváltásának végéig végezhető a legeredményesebben egyszeri 2-2,5 l/ha adaggal. Elhúzódó kelés esetén szükséges lehet a kezelés megismétlése az új kelés 2-3 leveles korában 1,5-2,0 l/ha-os adaggal. Túlfejlett gyomok, illetve megkésett kezelés esetén 2,5 l/ha dózis javasolt.
 • Tarackbúza: a kezelés a 15-20 cm nagyságú gyomnövény ellen a leghatékonyabb egyszeri 2,25-2,5 l/ha adaggal.
 • Kombinációk: erős kétszikű fertőzés, illetve fejlettebb gyomnövények esetén a gyomflórától függően Dicopur Top, vagy mezotrion, terbutilazin, dikamba, floraszulam, illetve 2,4-D hatóanyagú termékek. A kombinációs partnerek jelentősen befolyásolhatják a kijuttatás idejét!
 • Kiváló esőállóság: A Monsoon két órán belül felszívódik a gyomnövényekbe.

Légi kijuttatás:

Nem engedélyezett.

Kereskedelmi adatok

Kiszerelés: 5 l

Forgalmazási kategória: I.

Eltarthatóság: 2 év

Hatásspektrum

Veszélyességi besorolás

Tűzveszélyességi besorolás:
nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség:
kifejezetten veszélyes

Méhveszélyesség:
nem jelölésköteles

H315 Bőrirritáló hatású
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P332+P313 Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! ! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül
való szennyeződést!)
SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 10 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
A nem cél-növények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

Egyéb környezetvédelmi előírások:
Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

Géptisztítás

 1. A permetező berendezést ürítsük ki.
 2. A permetezőfejeket és a szűrőket tisztítsuk ki.
 3. A tartályt 10%-ig töltsük fel tiszta vízzel és indítsuk be a keverő berendezést, hogy a belső falak és a tömlők is megtisztuljanak.
 4. Érzékeny kultúrák kezelése előtt ajánlott a permetezőgép 0,1%-os HYPO oldattal történő átmosása majd semlegesítése.
 5. A 3. lépést ismételjük meg.
 6. Ha a Monsoont más növényvédő szerekkel együtt tankkombinációban alkalmazzuk, akkor a tartályt a termékek címkéin leírt eljárások közül a szigorúbb módszerrel kell megtisztítani.

Javasolt technológiák

A készítményt posztemergensen kell kijuttatni a kukorica 3-tól 7 leveles koráig, a magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4, a magról kelő egyszikűek 1-3 leveles fejlettségétől azok gyökérváltásának végéig.

Vadköles, mezei acat, tarackbúza, valamint rizómáról fejlődő fenyércirok ellen a magasabb (2,5 l/ha) dózisban kell alkalmazni. Tarackbúza fertőzés esetén a kezelés akkor a leghatékonyabb, amikor a gyomnövény átlagos magassága eléri a 10-15 cm-t.

Utóvetemény

A Monsoon nem jelent korlátozást a normál vetésforgó esetében, mivel gyorsan inaktív anyagokra bomlik a talajban.

Helyettesítő kultúra: ha a Monsoon-nal kezelt kukoricát ki kell szántani (pl. fagy, állati kártevők stb.), akkor kukorica, szója már rövid idővel a kezelés után vethető. A kukorica a kezelt talajba 15 nappal az alkalmazás után, illetve szántás után bármikor vethető. A szója a kezelés után 7-14 nappal, szántást követően vethető. A tavaszi gabonafélék 30 nappal a permetezést követően, szántás után vethetők. A kezelés után 3 hónappal, szántást követően, korlátozás nélkül minden növény vethető. Amennyiben a Monsoon kombinációban kerül felhasználásra, úgy az alkalmazott partner a vethető növények körét befolyásolhatja.

Dózis

Siló kukorica

Károsító: magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények, valamint mezei acat (Cirsium arvense), tarackbúza (Elymus repens), fenyércirok (Sorghum halepense)
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,8-2,5 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 200-300 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 7 leveles állapot (BBCH 17)

Szemes kukorica

Károsító: magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények, valamint mezei acat (Cirsium arvense), tarackbúza (Elymus repens), fenyércirok (Sorghum halepense)
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,8-2,5 l/ha
Kezelések max. száma/szezon: 1
Permetlé (l/ha): 200-300 l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: 7 leveles állapot (BBCH 17)

Előírt védőfelszerelés

Egyéni védőfelszerelés előkészítőknek: védőkesztyű, kijuttatóknak: védőkesztyű, növényvédelmi védőruha, védőlábbeli, védőszemüveg, vagy arcvédő (zárt, túlnyomásos gépkabinban előírása nem szükséges).

A munka befejezése után alapos tisztálkodás szükséges.

Rezisztencia

Ugyanazon területen, több éven keresztül azonos hatásmódú gyomirtó szerek felhasználása rezisztens gyomnövények kiszelektálódásához vezethet. Az ilyen gyomnövények ellen az adott gyomirtó szer családba tartozó
hatóanyagok előírt maximális adagja sem lesz hatékony.
A rezisztencia kialakulása ellen mindent meg kell tenni: vetésváltás, talajművelés, szer-rotáció és/vagy eltérő hatásmódú hatóanyagok gyári-, vagy tankkombinációban történő alkalmazásával.

Olyan kukoricában ahol szulfonilurea típusú készítményekkel szemben általánosan rezisztens fenyércirok fertőzés okoz problémát, a Mosoon alkalmazása nem javasolt ezek ellen a gyomnövények ellen.
Ilyen területeken más hatásmódú készítmények használata javasolt a rezisztens gyomnövények elleni védekezésre.
A rezisztens egyedek maggal történő terjedése és felszaporodása ellen Adengo, Capreno, Laudis, vagy Merlin flexx alkalmazása javasolt.

Figyelem

Ne feledje:

 • A szert nem szabad alkalmazni nyári hőség (>30 °C), fagy, vagy belvíz esetén. Esőtől, harmattól stb. nedves növényállomány kezelése tilos!
 • Utóvetemény: a Monsoon nem jelent korlátozást a normál vetésforgó esetében, mivel gyorsan inaktív anyagokra bomlik a talajban.
 • Helyettesítő kultúra: ha a Monsoon-nal kezelt kukoricát ki kell szántani (pl. fagy, állati kártevők stb.), akkor kukorica, szója már rövid idővel a kezelés után vethető. A kukorica a kezelt talajba 15 nappal az alkalmazás után, illetve szántás után bármikor vethető. A szója a kezelés után 7-14 nappal, szántást követően vethető. A tavaszi gabonafélék 30 nappal a permetezést követően, szántás után vethetők. A kezelés után 3 hónappal, szántást követően, korlátozás nélkül minden növény vethető. Amennyiben a Monsoon kombinációban kerül felhasználásra, úgy az alkalmazott partner a vethető növények körét befolyásolhatja.

Várakozási idők

Munkaegészségügyi várakozási idő:

0 nap


Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

a helyes növényvédelmi technológia betartása esetén előírása nem szükséges.